Utställningar i länet

Timmerhuskulturen i Övre Dalarna

– en utställning om husen som besjälar landskapet

juni – september
Lomkällan, Älvdalens kommun

I mer än 700 år byggdes husen i Övre Dalarna av timmer. Råvaran hämtades ur skogen runtomkring. Timmerhuskulturen har präglat bebyggelsen och gjort Dalarna känt.

Utställningen har tillkommit för att uppmärksamma detta värdefulla kulturarv, för att sprida kunskap och inspirera. Projektet är ett samarbete mellan Dalarnas museum, sex kommuner i Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund.


Ohtsedidh-Samiska kulturyttringar i Mellansverige

21 september – 22 oktober
Älvdalens kommunhus, entrén                                 
Öppettider: mån-fre kl 8-16

2 – 26 november
Malungs bibliotek                                                        
Öppettider: mån 11-17, tis 11-19,
ons-fre 11-17, lörd 10-13

1 dec – 14 jan 2021
Smedjebackens bibliotek                                           
Öppettider: mån-fre10-18, lörd 10-14

En vandringsutställning som producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade bilden av samer som ett nomadiserande och renskötande folk hemmahörande i fjällvärlden. Det är på dessa mer okända historier som utställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige lägger sitt fokus.

Här berättas bl.a. om sockenlappar som yrkesgrupp, om vinterbetesland långt nere i Mellansverige och om samerna som skickliga hantverkare. Utställningen visar även hur vi idag kan hitta spår i landskapet av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Som komplement till utställningen finns ett pedagogiskt material som stöder lärare i undervisningen om den samiska kulturen, och synliggör en för de flesta okänd historia om en långvarig samisk närvaro i det mellansvenska området.Skip to content