Utställningar i länet

Timmerhuskulturen i Övre Dalarna

– en utställning om husen som besjälar landskapet

4 april – 9 maj
Orsa Kulturhus

maj – september
Älvdalens kommun (Lomkällan och Rots Skans)

I mer än 700 år byggdes husen i Övre Dalarna av timmer. Råvaran hämtades ur skogen runtomkring. Timmerhuskulturen har präglat bebyggelsen och gjort Dalarna känt.

Utställningen har tillkommit för att uppmärksamma detta värdefulla kulturarv, för att sprida kunskap och inspirera. Projektet är ett samarbete mellan Dalarnas museum, sex kommuner i Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund.


Skip to content