Dalarnas Byggnadsvårdspris

BEVARA – ANVÄNDA – UTVECKLA

Dalarnas Byggnadsvårdspris är instiftat av Falu Rödfärg tillsammans med Dalarnas Fornminnes- och Hembygds-
förbund, Dalarnas museum och Länsstyrelsen Dalarna. Priset vill uppmuntra goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick, bevarande av kunskap inom äldre hantverkstekniker och nyskapande med rötter i Dalarnas lokala byggnadstradition. Dalarnas Byggnadsvårdspris går av stapeln för tredje gången år 2019 och nu har anmälan öppnat. I maj 2015 delades priset ut för första gången och det blev en succé.

BEVARA

En gammal byggnad eller bebyggelsemiljö har bevarats genom större åtgärder eller en längre tids underhåll. Projektet har genomsyrats av lokal byggnadskultur liksom äldre byggnadstekniker och material.

ANVÄNDA

En äldre byggnad har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA

En ny byggnad har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse. Konstruktionen kan vara nyskapande, men ska vila på grunder i den lokala byggnadstraditionen.

NOMINERING

Vem som helst kan nominera sig själv eller en annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser.

Vinnaren presenteras och priset delas ut av landshövdingen. Priset är en bronsplakett, av konstnären Ebba Matz, ett diplom och inte minst äran.

En jury bestående av sakkunniga kommer att välja ut de mest intressanta objekten och besöka dessa.
Vinnaren presenteras och priset delas ut av Landshövdingen den 18 maj 2019. Priset kommer då att tilldelas ägaren av objektet.

Sista anmälningsdag är 15 februari 2019.

Anmälan sker på byggnadsvårdspriset.se

HAR DU FRÅGOR OM BYGGNADSVÅRDSPRISET?

Kontakta Malena Andersson, Dalarnas museum tel 023-666 55 15

Skip to content