Arkiv

Nu har de första flyttlassen från våra arkiv foto, film, ljud och dokument börjat rulla till nya magasin vid Tallen. Men även om den fysiska flytten av materialet är ett stor steg är det bara början.

Väl på Tallen magasinet måste allt plockas upp och ställas på rätt hyllor. Någon gång under senvåren kommer arkiven att vara tillgängliga igen – så snart som möjligt hoppas vi men kan ännu inte ge löfte om något bestämt datum.

Nedskrivna röster från förr

Sedan år 1862 har Dalarnas fornminnesförening och sedermera Dalarnas museum haft och har fortfarande som uppgift att samla in, förvalta samt förmedla kunskapen om Länets kulturarv.  Detta innebär att vi nu förfogar över ett brett spektrum av handlingar som berättar om Dalarnas historia.

Bland annat finns det gårdsarkiv, kartor, bebyggelseundersökningar, brevsamlingar, skrock, sägen och mycket mer. Vad vill du veta?

Besök arkivet

Se information ovan.

Vill du skänka något?

Om du är intresserad av att skänka material som rör Dalarna så hör gärna av dig. Vi kan inte ta emot allt men vi uppskattar att du tänker på oss.

Skip to content