Digitalt material


Färglägg en dalmålning

Med dalmåleri avses ett folkligt dekormåleri, som först uppstod på möbler men sedermera vandrade ut på väggarna hos välbeställda bönder.

Dalmåleriet hör kanske till det mest unika inom svensk folkkonst och når sin höjdpunkt runt sekelskiftet 1800.

Här kan ni ladda ner och skriva ut dalmålningar i pdf.


Pyssla till påsk

Gör duskor till påskriset.
Till påskpyssel


Skip to content