Skapande skola

Lustfyllt lärande

Ni har väl tänkt på att det på Dalarnas museum finns en rad olika specialkompetenser inom kulturområdet som kan hjälpa er att fylla målen i läroplanen på ett nytt, spännande och gränsöverskridande sätt. Här finns, förutom museipedagoger bl.a. arkeologer, byggnadsantikvarier och arkivpersonal. Redan idag erbjuder vi en rad skolprogram och dessa kan med fördel användas inom medlen för Skapande skola. Vi kan dessutom skräddarsy och utveckla program tillsammans med er för att tillgodose era behov och önskemål.

Kom ihåg att vi som museum har originalföremålen! Vi kan plocka fram ett urval av föremål från olika tider som vi sedan gestaltar på olika sätt, t.ex. målar av, gör en tredimensionell modell av, collageteknik o.s.v. Vi samtalar om föremålen och funderar kring hur gamla de är, vem som använt föremålet och varför. Vi kan också tillsammans skapa en tidslinje där föremålen placeras in i rätt tid.

Eller ni kan tillsammans med arkeologer från Dalarnas museum prova att vara ”arkeolog för en dag”. Då blir vi blir vetenskapsmän och genomför en ”riktig” arkeologisk undersökning på skolgården. På så sätt lär eleverna sig om arkeologisk metod, olika materials bevarandeförhållanden och källkritik. Genom att vidare bearbeta fynden; väga, mäta, rita av i skala, beskriva med ord integrerar man ytterligare ämnen i övningen.

Vi kan kombinera djurornamentik och grafik. Genom att studera järnålders komplicerade, slingriga mönster lär vi oss något om hur man kommunicerade på järnåldern samtidigt som vi tränar på att framställa egna komplicerade mönster som vi sedan trycker som grafik.

Möjligheterna är som ni förstår många! Kontakta gärna oss så spånar vi fram idéer tillsammans.

E-post: bokning@dalarnasmuseum.se

Skip to content