Sveriges historia

Digital undervisningsresurs

Hur kan en vikingaskatt hittad i Mora lära dig mer om hygien på vikingatiden? Och hur har ett pilgrimsmärke från Frankrike hamnat i Dalarna? Det och mycket mer kan du lära dig om via Dalarnas museums lektioner på den digitala undervisningsresursen Sveriges historia.

Sveriges historia är en ny, nationell satsning på historieämnet för grundskolan och lanseras av Statens historiska museer, Dalarnas museum och sexton andra museer från hela landet.

Med museernas samlingar som bas erbjuds alla elever och lärare en interaktiv undervisningsresurs, som tar avstamp i läroplanen och som har utarbetats i nära samarbete med skolan. Resursen är tillgänglig för alla och gratis för alla. Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet.

Vår förhoppning är att skolor runt om i landet ska se  Sveriges historia som en värdefull tillgång i undervisningen.

Skip to content