Att söka sin väg –
Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

Sista bokningsbara dag är den 7 nov 2021.

Låt oss berätta om en tid när mycket var orättvist. En tid då det för två krävdes vänner, mod och en hel del sökande innan de hittade sig själva.

För liter mer än 150 år sedan blev det tillåtet för kvinnor att utbilda sig till konstnärer på konstakademien. I det här sammanhanget träffades Ottilia Adelborg och Hilma af Klint. På konstskolan utvecklade de en fin kamratskap som varade genom hela deras liv. De provade många vägar tillsammans genom färg, form och innehåll. Från de första illustrationerna av jultomten till att måla upp en ny pedagogisk bildvärld för barn. Slutligen hittade de båda hem. Ottilia flyttade till Dalarna och Hilma lät den andliga världen guida henne i måleriet.

Beskrivning av programmet

I skolprogrammet Att söka sin väg får eleverna möta Ottilia Adelborg och Hilma af Klint i deras tidiga konstnärskap. Tillsammans med en pedagog från Dalarnas museum funderar vi över skillnaden i att leva då och nu, vilka orättvisor som fanns och hur man förr såg på barn.

Efter en kort visning i konsthallen är det dags för verkstadsarbete. Här introduceras eleverna för bokstäver och arbetar med att färglägga illustrationer ur Ottilia Adelborgs ABC-bok Prinsarnes alfabet. Momentet i verkstaden är tänkt att stimulera elevernas nyfikenhet i bild- och skriftspråk.

Målgrupp

Vi rekommenderar programmet från förskoleklass och upp till åk 3. Språket anpassas efter elevernas nivå.

Bokningsbara tider skolprogram 1 h och 15 minuter

Skolprogrammet går att boka fram till 7 november 2021. Skicka din bokningsförfrågan till bokning@dalarnasmuseum.se

Kostnad

800 kr / skolklass

Kopplingar till läroplanen (Lgr 11)

Förskoleklass

Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel vardagliga händelser.
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Åk 1-3

Historia

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Svenska

  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Skip to content