Boka besök

For English version, please see further down.

På grund av pågående pandemi och de restriktioner som därmed råder måste alla besök till museet vara förbokade.

Just nu går det bra att boka museibesök för perioden 1 juni–30 juni.

Max antal besökare per slottid är åtta (8) stycken. Slottider börjar varje hel och halvtimme.
Museet har öppet tisdag – söndag kl 11.00-17.00, måndagar stängt.

Varje bokning disponerar två timmar i museets utställningar och butik.
Det är fri entré till museet, ni bokar enbart för att maxantalet per slottid ska hållas.

Så här bokar du ett besök:

  1. Välj – Välj antal
  2. Klicka i antal personer som kommer i ert sällskap.
  3. Klicka i önskad dag och tid.
  4. Fyll i namn, e-postadress och eventuellt meddelande till oss som kan vara bra att veta.
  5. Bekräfta och skicka.

För att undvika trängsel ber vi er att:
När ni anländer till museet för ert bokade besök var observanta på om ytterligare sällskap är på väg in, om så är fallet vänta några minuter utanför innan ni passerar entrén. Anmäla er i receptionen med det namn i vilken er bokning är gjord.
Följa de instruktioner som museets personal ger er vid inledningen av ert besök.

Tips: Planera besöket genom översiktskartorna i högermarginalen, klicka på bilden så blir den större. Glöm inte att avvara en stund i vår museibutik.

Här kan ni läsa mer om hur vi arbetar för att göra ert museibesök tryggt och minska smittspridningen av Covid-19.

Om du inte vill bli kontaktad av oss för en uppföljning av ditt besök,
vänligen skriv ett nej i meddelanderaden.


OBS! Var noga med att följa steg 1-5 ovan för att bokningen ska bli rätt.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka/Submit

PRE-BOOK YOUR VISIT

Due to the ongoing pandemic, and the necessary restrictions associated with it, all visits to the museum must be pre-booked. 

We welcome eight (8) visitors per two-hour time slot. A new slot begins every 30 minutes. 

Your booking is for two hours in the museum exhibitions and the museum shop. 

Entry to the museum is free of charge but you must reserve a slot due to the maximum capacity of visitors allowed in the museum.  

To book a visit: 

  1. Fill in the number of persons in your group. 
  2. Fill in day and time of day. There is a drop-down menu at the top of the calendar where you can select the month. 
  3. Fill in name, number of persons and email address. You can leave us a message if you have any questions or additional information. 
  4. Confirm and send. 

In order to limit crowds we ask you to: 

Please take notice of other visiting groups on their way in. You may have to wait a couple of minutes outside before entering. 

Contact reception using the name in which the booking was made. 

Follow the instructions given by museum personnel during your visit. 

Good to know: You can plan your visit by looking at the overview maps in the right-hand margin, which you can enlarge by clicking. Don’t forget a visit to our museum shop! 

You can read more here about how we work to ensure a safe and pleasant visit to Dalarnas museum with respect to the ongoing Covid-19 epidemic. 

If you do not want to be contacted by us for a follow-up of your visit, please write a no in the message line.

Entréplan


Övre plan

Skip to content