Covid-19

Så här jobbar vi för att minska smittspridningen av covid-19:

Vi håller oss ständigt uppdaterade och följer de rekommendationer som ges
av Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridning och för att besöket hos Dalarnas museum ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.
De extra åtgärder vi vidtagit i museibyggnaden är:

  • Antalet personer som får medfölja på guidad tur begränsas till åtta, så att avstånd kan hållas under guideturen.
  • Museets audioguider/digitala fördjupningsstationer i utställningarna har utformats som QR-koder, vilka läses av via besökarens egen mobiltelefon.
  • Plexiglas vid receptionsdisken och kassa.
  • Regelbunden rengöring av kortterminal, receptionsdisk och handtag till entrédörren under dagen.
  • Ökad översyn och rengöring i butiksytan, utöver ordinarie rutiner.
  • Förstärkt rengöring av offentliga toaletter, utöver ordinarie rutiner.

Kontakta personalen i receptionen eller maila oss på info@dalarnasmuseum.se om du har ytterligare frågor inför ditt besök.


How we work to prevent the spread of Covid-19

We make sure to stay up-to-date with and follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) to prevent further spread of the virus and to ensure that your visit at Dalarnas museum is as safe as possible. The extra measures that we have taken in the museum buildings are the following:

• Plexiglass screen at the receptionists desk and counter.
• Regular cleaning of card reader, counter and door handles throughout the day.
• Extra cleaning of public bathrooms, in addition to our regular routines.
• Extra cleaning of the museum shop, in addition to our regular routines.
• Restricted group sizes for guided tours to 8 persons per tour to ensure the
possibility of adequate physical distance throughout the tour.
• Audio guides and digital study stations in the exhibitions have been replaced
with QR codes which can be scanned with your own mobile phone.

Do not hesitate to contact staff at the receptionists desk or e-mail us at
info@dalarnasmuseum.se if you have any further questions concerning your visit.

Skip to content