Digitala GPS-Quiz

Digitala GPS-Quiz: Välj mellan Ljuvliga och gruvliga Falun eller Tema – Världsarvet

Tillgänglig hela september.

Beskrivning av skolprogram
Nu erbjuder Dalarnas museum digitala GPS-quiz för skolklasser runt om i Falun. I klassrummet blir det inte alltid som man har tänkt sig och då kan det vara skönt att ha en back-up. I vår stadsvandring Ljuvliga och gruvliga Falun får eleverna upptäcka Faluns historia på ett nytt spännande sätt. Det enda eleverna behöver är en smarttelefon och tillgång till rätt länk. Redan innan finns en rutt för hur eleverna ska gå. Under frågesporten följer eleverna med lykttändaren Axel Norström. Han berättar om staden under olika århundraden och låter eleverna svara på kluriga frågor. Men eleverna ska inte bara titta ner i sina telefoner. Det gäller även att vara uppmärksam på detaljer i sin omgivning. Quizet passar bra under en håltimme och utspelar sig i området runt Dalarnas museum. Vandringen är ca. 1,2 km lång.

För den som vill utmana sina elever finns även Världsarvsquizet. Dalarnas museum har placerat ut koordinater runt hela sjön Varpan. Med det hoppas vi aktivera besökare i kropp och knopp. Det är sen gammalt att fysisk aktivitet gör människor både piggare och mer snabbtänkta. Den här sträckan på ungefär två mil lämpar sig utmärkt för en friluftsdag på cykel.  Här får eleverna lära sig mer om världsarvet och mer specifikt bergsmansgårdarna. Vill du öva eleverna i språk erbjuder vi dessutom detta quiz på engelska.

Saknar någon elev smarttelefon? Det går utmärkt att dela in eleverna i lag. Det kräver inte att alla har en egen mobiltelefon.

Målgrupp

Ljuvliga och gruvliga Falun rekommenderas högstadiet och gymnasiet. Världsarvsquizet även World heritage quiz rekommenderas från gymnasiet upp till vuxen ålder.

Bokning och tidsåtgång
Behöver inte förbokas.

Ljuvliga och gruvliga Falun startar vid stora skyltfönstret utanför Dalarnas museums entré. För att få access till Världsarvsquizet behöver du ett lösenord. Kontakta oss så ger vi ut det.

Kostnad
Gratis.

Kopplingar till läroplanen (Lgr 11)

Idrott och hälsa

Åk 7–9

  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Gymnasiet

  • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.

Historia

Åk 7-9

  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Gymnasiet

  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
Skip to content