Lediga tjänster

Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och en plats för kunskap, med kulturhistoria som specialgren.
Dalarnas museum samlar, vårdar, undersöker och visar föremål, berättelser och kunskaper om kulturmiljöer som beskriver hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet. Från forntid till nutid.

Dalarnas museum söker Museipedagog och Hembygdskonsulent

Museipedagog med särskilt utvecklingsansvar

Dalarnas museum visar i sina utställningar föremål och konst från hela Dalarna. Verksamheten spänner över många arbetsfält, allt från publika aktiviteter i form av utställningar och program till arkeologi, byggnadsvård och insamling av föremål. Vi söker nu en pedagog med ett särskilt ansvar för att utveckla en del av den publika verksamheten.

All förmedlande verksamhet på Dalarnas museum ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt.  Som pedagog får du en särskilt viktig roll att utveckla (och sporra till utveckling av) tekniker och metoder för den kunskapsförmedling som museet på olika sätt bedriver.

Tillsvidareanställning från 2021-03-01 eller enligt överenskommelse

Omfattning: 100%

Dalarnas museum tillämpar 6 månaders provanställning

Uppdraget:

Du kommer främst arbeta med utveckling, planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten mot skolan och andra särskilt utpekade målgrupper, både digitalt och fysiskt.

Du ska finnas som resurs och bollplank till övriga antikvarier på museet i ämnesöverskridande projekt där pedagogisk expertis kan tillföra dimensioner inom de förmedlande delarna.

Tjänsten innebär även att till viss del medverka i den övriga programverksamheten (bestående av föreläsningar, workshops, lovaktiviteter m.m.) på Dalarnas museum.

Ditt första viktiga uppdrag blir att intensifiera kontakten med och utveckla museets utbud mot skolan. Dalarnas museum ska erbjuda såväl fysiska som digitala alternativ för att kunna täcka in skolans behov av kulturhistoriska perspektiv och kunskaper för måluppfyllelse mot läroplan och de globala målen Agenda 2030. Vidare siktar museet på att ha aktiva samarbeten med skolorna i hela regionen. Du ska både kunna utveckla och genomföra egna skolprogram och skapa utrymme för andras pedagogiska insatser, inom vissa projekt (t.ex. inom ramen för konceptet Skapande skola).

Andra arbetsuppgifter som kan komma att ingå i jobbet är t.ex.:

  • Utveckla verksamheten mot Dalarnas museums övriga viktiga målgrupper, som minoriteter, nyanlända och äldre.
  • Anpassa och utveckla digitala material för att passa olika skolformer och kurser.
  • Leda vissa utbildningspass vid fortbildningar för lärare.
  • Genomföra uppsökande arbete och testa material genom målguppsdialoger.
  • Arbete med kulturhistorisk dokumentation av museets föremålssamling.

Viktigt för att lyckas i uppdraget tror vi är förmågan att knyta ihop historien med samtiden och omsätta detta i förmedling till olika målgrupper, inom olika ämnesområden och genom olika pedagogiska metoder.

Vi tror dessutom att du är en strategisk person med hög samarbetsförmåga. Du har samtidigt ett eget driv och initiativförmåga. Det är viktigt att du är en lagspelare och har kapaciteten att ta in ditt specialområde (pedagogik) på ett passande sätt i det övriga arbetet på Dalarnas museum.

Vi söker dig som har:

Kunskaper (dokumenterade) på högskolenivå i pedagogik i kombination med kulturhistoriska ämnen eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig.

En inställning till ett livslångt lärande bl a i form av att aktivt ha fortsatt följa hur området pedagogisk tillämpning har utvecklats efter dina studier, både praktisk och teoretisk, och därmed ha god kännedom om pedagogiska utvecklingstrender.

Erfarenhet av att leda projekt.

Erfarenhet av arbete med digitala pedagogiska läromedel.

Goda kunskaper i engelska, utöver en mycket god svensk språkbehandling.

Körkort.

Dessutom är det värdefullt om du har:

Erfarenhet av att genomföra pedagogiskt arbete mot olika målgrupper gällande ålder, olika kulturell bakgrund eller funktionsvariationer.

Praktiskt användbara kunskaper i andra språk.

Vid frågor kontakta:Avdelningschef Publika: Anna Lögdqvist, tel: 023-666 55 26, anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se
Facklig kontakt(DIK/Saco): Jimmy Axelsson Karlqvist, tel: 023-666 55 23 , jimmy.karlqvist@dalarnasmuseum.se

Skicka din ansökan till: rekrytering@dalarnasmuseum.se
Märk ansökan i epostmeddelandets ämnesrad med ”Museipedagog”

Sista ansökningsdag: 31 januari 2021


Hembygdskonsulent

Dalarnas museum stödjer på olika sätt hembygdsrörelsen i Dalarna och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund (1), bl a genom att en medarbetare vid museet innehar tjänsten som Hembygdskonsulent.

Dalarnas museum söker nu en efterträdare till nuvarande hembygdskonsulent, som snart går i pension.

Tjänsten:

Tillsvidareanställning, startdatum under våren 2021, enligt överenskommelse

Omfattning: 100%

Dalarnas museum tillämpar provanställning på 6 månader

Uppdraget:

Vara drivande i att vidareutveckla museets arbetssätt och förhållande till hembygdsrörelsen och hembygdsrörelsens relation till museet.

Samordna, uppmuntra och utveckla kontakterna mellan hembygdsrörelsen och museets olika ämnesexperter i syfte att berika erfarenhets- och kunskapsflödet dem emellan.

Ansvara för produktionen och utvecklingen av diverse publikationer för eller om hembygdsrörelsen, både tryckta och digitala, både regelbundet utgivna och enstaka.

Organisera och praktiskt hålla i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds olika möten och sammankomster, inkl. sekreterarroll i förbundsstyrelsen.

Fungera som konsultativt stöd, rådgivare och kontaktförmedlare för hembygdsrörelsens olika aktörer i enskilda frågor och ämnen.

Vara en länk mellan Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och det övrigt administrativa stöd som Dalarnas museum bistår hembygdsrörelsen med.

Vi söker dig som har:

Ett gediget kulturhistorisk kunnande och intresse. I första hand genom en ämnesmässigt relevant, akademisk utbildning med inslag av etnologi, eller i andra hand genom akademisk examen i kombination med förvärvad erfarenhet och kunskap inom det kulturhistoriska området och Dalarnas kulturarv på annat sätt.

Erfarenheter från professionellt kommunikationsarbete som gjort dig till en skicklig kommunikatör, t ex genom att praktiskt ha arbetat med information och kommunikation genom olika kanaler, verktyg och medier.

Förmåga att bygga och upprätthålla starka nätverk och förtroendefulla relationer.

Ett pedagogiskt förhållningssätt till yrkesutövningen bl a för att bistå hembygdsrörelsen med att nå nya målgrupper och åstadkomma rörelsens eftersträvade föryngring.

Ett eget driv i att utföra och utveckla arbetsområdet och dina uppdrag och samtidigt vara en god lagspelare med förmåga att väga in även större sammanhang i det egna arbetets utförande och i de prioriteringar som behöver göras.

Körkort, eftersom ansvaret medför en del resor runt i länet.

Dessutom är det värdefullt om du har:

Redaktörs- eller publicistisk erfarenhet.
Erfarenhet av arbete inom folkrörelse eller ideellt arbete (t ex föreningsstyrelsearbete).
Erfarenhet av samlingsvård och arkiv.
Goda allmänna och geografiska kunskaper om Dalarna.
Expertkunskap inom något särskilt ämnesområde som ligger inom till hembygdsrörelsens intressen.

Vid frågor kontakta:
Avdelningschef Kulturlandskap: Lars Jönses, tel: 023-666 55 10,  lars.jonses@dalarnasmuseum.se
Länsmuseichef Christer Björklund, tel: 023-666-55 01, christer.bjorklund@dalarnasmuseum.se
Facklig kontakt (DIK/Saco): Jimmy Axelsson Karlqvist, tel: 023-666 55 23, jimmy.karlqvist@dalarnasmuseum.se

Skicka ansökan innehållande CV och personligt brev till rekrytering@dalarnasmuseum.se
Skriv Hembygdskonsulent i epostmeddelandets ämnesrad

Sista ansökningsdag 31 januari 2021


1. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund är ett av Sveriges 26 regionala hembygdsförbund. Förbundet organiserar i dag i 90 hembygdsföreningar med ca. 20 000 medlemmar i Dalarna.

Skip to content