Hoppa till innehåll
Start / mitt slott ditt slott

mitt slott ditt slott

Dalarnas museum är delaktig i projektet Mitt slott, ditt slott som drivs av Västmanlands läns museum och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Projektet ska ta fram metoder, hitta former och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala
och regionala kulturmiljöarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

I nära samverkan mellan länsmuseerna i Dalarna och Västmanland samt flera kommuner kommer ungdomar i åldern 13 till 18 år att involveras
i det konkreta arbetet med rådgivning, utformning av kulturmiljöprogram, beredning av remisser och medverkan i beslut som rör barns och
ungas vardag och som inbegriper sådant som exempelvis rivning och exploatering av olika kulturmiljöer.

En viktig del i projektet blir att utforma verktyg för att kunna utföra barnkonsekvensanalyser i kulturmiljöverksamheten.
En digital verktygslåda med tips och råd till professionen tas fram under projekttiden. De båda museerna tillhandahåller
och sprider efter projektet verktygslådan till kommuner, museer och andra som vill arbeta med att inkludera
unga människor i kulturmiljöverksamheten.

Läs mer om projektet här.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content