Sommarkör

Varmt välkommen till Dalarnas museums digitala kör
och spelmanslag!

Så roligt att just Du vill vara med och skapa musik tillsammans med oss. Visst ska vi fortsätta att ge varandra glädje genom musik, trots att vi bara möts online.

Låten som vi har valt är ”Om sommaren sköna”, en melodi som vi tror att många av er känner igen. Detta är ett arrangemang för kör och melodiinstrument, vilket man nu väljer att spela på.

Välj vilken stämma du ska sjunga. Vet du inte riktigt vad du vill sjunga, kan du bara prova dig fram. Sedan lär du dig din stämma om du inte redan kan den sedan tidigare. Det kan du göra med hjälp av inspelningarna och noterna. Inspelningarna är programmerade och därför kan det kännas lite statiskt och o-svängigt. Men det är för att det ska vara enklare för oss att sätta ihop detta sedan, och det blir det ju om alla spelar i samma tempo hela tiden. Vi får bjuda på lite stolpighet denna gång. Ljuden är också MIDI och låter därför inte alls som verkliga instrument, men det är också för enkelhetens skull vi gjorde så. Detta kommer INTE att höras i slutprodukten. Vi försöker också att sjunga så rakt och enligt noterna/inspelningarna som möjligt. Vi vill ju gärna lägga drillar, men detta kan komma att låta knasigt i helheten sen. Inspelningarna börjar med en inräkning med fem slag (Detta går i 6/8-takt så på sjätte slaget kommer upptakten).
Formen är så här:

 1. 1 ”vers” för bara instrument; fiol, nyckelharpa, flöjt, elgitarr eller vad man nu spelar för melodiinstrument. Denna vända tar vi unisont.
 2. 1 vers där kören är med och sjunger på första versens text. Herrarna sjunger melodin och damerna (sopran 1 + 2 och alt sjunger stämmor). Här kan också de som spelar instrument välja stämma att spela. Vill man inte spela någon stämma – kör på med melodin!
 3. 1 vers för bara melodiinstrument. Nu kör vi unisont igen.
 4. 1 vers där kören sjunger andra versens text. Herrarna sjunger melodin och damerna (sopran 1 + 2 och alt sjunger stämmor). Här kan också de som spelar instrument välja stämma att spela. Vill man inte spela någon stämma – kör på med melodin!
  När du kan din stämma och vet vad du ska göra är det dags att filma dig själv när du
  sjunger och spelar. Detta gör du så här:
 5. Du behöver en dator och en telefon, eller alternativt två telefoner. På en enhet
  tittar du på noterna om det behövs (alternativt om du har skrivit ut dem), samt
  lyssnar på inspelningarna.
 6. Du måste lyssna på vald inspelning när du filmar dig själv. Detta ska du göra med
  hörlurar.
 7. Du filmar dig själv (alt. om någon annan filmar dig) när du spelar eller sjunger till
  inspelningen som du hör i hörlurarna. Filma med telefonen i stående läge. Det
  duger gott med mobilens inbyggda mikrofon för detta helt anspråkslösa ändamål,
  men om man vill och har möjlighet får man givetvis även använda en extern
  mikrofon.
 8. När du är färdig med din film ska du skicka filen till oss. Det går bra med flera
  videoformat MPEG, MOV eller liknande. Filen behöver inte vara av bästa
  toppkvalité eftersom vi ska lägga samman så många i samma skärm. Du ska döpa
  filen med ditt namn + stämma eller instrument. Genom att skicka filen godkänner
  du att du kommer att synas och höras i den slutgiltiga produkten.
 9. Du skickar filen genom SPREND eller via mail beroende på storlek. På SPRENDS
  hemsida står det tydligt hur du gör. Du väljer fil och sedan skriver du in
  mailadressen jennie.tiderman@dalarnasmuseum.se
  https://sprend.com/
 10. Filmen ska vara inne ABSOLUT SENAST den 11 juni kl. 12.00.
 11. Efter det sätter vi ihop allt och publicerar det på Dalarnas museums hemsida och
  på vår Facebook-sida. Gillar du inte oss där redan, gör det så du inte missar när
  detta kommer ut!

Vi kommer att lägga ut filmen på Midsommarafton.

Har ni några frågor, kontakta mig
jennie.tiderman@dalarnasmuseum.se
Tel: 023-666 55 31

Med vänlig hälsning
Jennie Tiderman-Österberg
Musikantikvarie, Dalarnas museum

Skip to content