Press

På gång

Här lägger vi ut pressinformation om vad som är pågång på Dalarnas museum.
I högerspalten finns logotyp och pressbild på museet att ladda ner.

Nu smygstartar 500-års jubileet för Gustav Vasas äventyr i Dalarna!

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna, vilken på kungens initiativ senare nedtecknades i Peder Svarts krönika. Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest kända.
I Dalarna vet vi att det är många, föreningar, kommuner och andra organisationer, som på olika sätt kommer uppmärksamma detta jubileum. Arrangemangen består bland annat av föreläsningar, konserter, vandringar, teatrar, utställningar med mera. Alla med fokus på Gustav Vasa.
För att nå ut starkare med programmen och kunskapen kring Gustav Vasas äventyr i Dalarna har ett gemensamt initiativ tagits av undertecknade, som går ut på att mötas och samla arrangemangen under ett gemensamt marknadsföringsparaply kallat ”Vasa(sp)året”. Ett antal arbetsmöten har redan hållits och planerna är långt gångna.
Även om det var först i december 1520 som Gustav anlände till Dalarna kommer jubileet smygstarta redan 10 januari 2020. Då med ett boksläpp av boken ”Ornässtugan, sägen och sanning” under Ljuskvällen på Ornässtugan. Därefter följer en rad arrangemang under våren och sommaren, för att intensifieras fram emot december 2020 med bland annat utställningen ”Gustav Vasa talar ur skägget” på Dalarnas museum. Jubileet avslutas med särskilda festligheter i Mora i början av 2021, där Gustav samlade Morkarlarna inför sin vandring mot Stockholm. Detta kommer att ske i anslutning till Vasaloppets målområde där också statyn av Gustav Vasa står.
Från 10 januari hittas även kalendariet för Vasaspåret samlat i sin helhet på Dalarnas museums hemsida (www.dalarnasmuseum.se) och kommer fyllas på med fler evenemang varefter jubileet pågår.
Ytterligare en förhoppning som finns hos undertecknade är att jubileet ska stärka kulturturismen i Dalarna, både regionalt och nationellt. Genom att kombinera arrangemang med fokus på historia/kultur med perspektivet idrott/hälsa ser vi möjligheten att skapa ett bestående erbjudande inom ramen för något vi valt att kalla ”kulturmotion”. Vad detta exakt kommer vara kan vi inte avslöja just nu, men bär i minnet att även 400-års jubileet av Gustav Vasas Dalaäventyr uppmärksammades på bred front i landet. Vilket bland annat resulterade i ett numera världskänt arrangemang – nämligen Vasaloppet, som firar sitt 100-årsjubileum 2022.

Anna Lögdqvist, Dalarnas museum
Åsa Ehlis, Ornässtugan
Eva-Lena Frick, Vasaloppet

Dalarnas museum, vit logotype
Foto: Ryan Garrison
Skip to content