Vasaspåret

På grund av rådande pandemi så är många program inställda och/eller framflyttade.

Vasaspåret – Gustav Vasa i Dalarna 500 år, 2020-2021

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna. Strapatserna tecknades på Gustavs initiativ senare ned i Peder Svarts krönika. Men Gustavs äventyr i Dalarna levde och lever även kvar i folks minne. Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest kända.

Vi är därför många, föreningar kommuner och andra organisationer, som uppmärksammar jubileet runt om i Dalarna. Det erbjuds föreläsningar, teatrar och utställningar på olika platser, både fysiskt och digitalt. Gustav har faktiskt till och med fått sig en egen vlogg.

Här kan du se Vasas vlogg.

För att inget av alla dessa spännande erbjudanden ska missas har ett initiativ att göra gemensam sak tagits av Dalarnas museum, Ornässtugan och Vasaloppet. Där alla arrangemang samlas löpande inom ramen för något vi kallar ”Vasaspåret”.

Arrangemangen planerades ursprungligen till 2020 och vintern 2021, men på grund av den pågående pandemin har många arrangemang fått flytta fram i tiden och därmed fortsätter firandet även över sommaren 2021.

Kalendariet finns här samlat i sin helhet och uppdateras samt fylls på löpande under hela jubileet. Välkomna att ta del av firandet och allt som Vasaspåret har att erbjuda!


Vasaloppet-och-gustav-vasa

KALENDARIUM VASASPÅRET 2021

Sanning, myt, legend
Gustav Vasas äventyr i Dalarna

Dalarnas museums egen utställning om Gustav Vasa kallar vi ”Sanning, myt, legend – Gustav Vasas äventyr i Dalarna”. Den har precis som namnet antyder fokus på legenden om Gustav Vasas äventyr i Dalarna samt de så kallade vasaminnen (platser) som fortfarande finns att besöka i vår region.

Utställningen pågår under sommaren-hösten 2021.

Läs mer om utställningen här.

Skip to content