Vasaspåret

På grund av rådande pandemi så är många program inställda och/eller framflyttade.

Vasaspåret – Gustav Vasa i Dalarna 500 år, 2020-2021

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna. Strapatserna tecknades på Gustavs initiativ senare ned i Peder Svarts krönika. Men Gustavs äventyr i Dalarna levde och lever även kvar i folks minne. Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest kända.

Vi är därför många, föreningar kommuner och andra organisationer, som uppmärksammar jubileet runt om i Dalarna. Det erbjuds föreläsningar, teatrar och utställningar på olika platser, både fysiskt och digitalt. Gustav har faktiskt till och med fått sig en egen vlogg.

Här kan du se Vasas vlogg.

För att inget av alla dessa spännande erbjudanden ska missas har ett initiativ att göra gemensam sak tagits av Dalarnas museum, Ornässtugan och Vasaloppet. Där alla arrangemang samlas löpande inom ramen för något vi kallar ”Vasaspåret”.

Arrangemangen planerades ursprungligen till 2020 och vintern 2021, men på grund av den pågående pandemin har många arrangemang fått flytta fram i tiden och därmed fortsätter firandet även över sommaren 2021.

Kalendariet finns här samlat i sin helhet och uppdateras samt fylls på löpande under hela jubileet. Välkomna att ta del av firandet och allt som Vasaspåret har att erbjuda!


Vasaloppet-och-gustav-vasa

KALENDARIUM VASASPÅRET 2020

En vandring i fotspåren av Dalarnas allmoge och bergsmän från Mora till Brunnbäck. Till åminnelse av de insatser och uppoffringar i nådens år 1521, som lade grunden för det samhällsbygge som leder fram till det nutida Sverige.

Vandringen inleds med en ceremoni vid Utmelandsmonumentet i Mora söndagen den 30 maj. Vandringen mot Brunnbäck startar måndag den 31 maj. Utefter vägen kommer det att anordnas ytterligare ceremonier, för hågkomst av allmogens insatser. Vandringen avslutas den 6 juni, på nationaldagen, med deltagande i den ceremoni som anordnas vid minnesstenen i Brunnbäck.

Program i stort

30 maj,
eftermiddagen, ceremoni vid Utmelandsmonumentet i Mora

31 maj
Mora – Tammeråsen, 29 km

1 juni,           
Tammeråsen – Rättvik, 17 km

2 juni,           
Rättvik – Bjursås, 33 km
Alternativ Åhl – Bjursås, 25 km

3 juni,           
Bjursås – Gamla Staberg, 35 km

4 juni,           
Gamla Staberg – Fline/Vikbyn, 34 km

5 juni,           
Fline – Vibberbo – Grytnäs, 35 km

6 juni,           
Vandring och festtåg Grytnäs – Brunnbäcksmonumentet, 8 km
Alternativ Folkärna – Brunnbäcksmonumentet, 8 km

Ceremoni vid Brunnbäcksmonumentet söndagen 6 juni klockan 1200 – 1300.

Vidare upplysningar på www.dalkarlsvagen.se

Gustav Vasa i Svärdsjö

Jagad av Kristian Tyranns knektar fick Sveriges blivande kung Gustav Eriksson Vasa skydd i Svärdsjö. Här fanns den tidigare studiekamraten prästen Jon, den påhittige Sven i Isala och hans rådiga hustru Mor Kersti, som hjälpte honom undan förföljarna. I skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö visar en ensemble på ca 35 personer vad som kanske hände den där vintern för 500 år sedan. Du får skratta, bli en aning rädd, lära om vår historia och kanske fundera lite. Spelet uppfördes 2013, 2014 och 2015 för utsålda hus.

Beroende på läget med coronapandemin är speldatumen preliminära och antalet platser kan komma att begränsas.
https://www.krakankulturochteater.com/

Spelplats: Svärdsjö Gammelgård

Speldatum:
Premiär torsdag 5 augusti kl. 18.00
Fredag 6 augusti kl. 18.00
Lördag 7 augusti kl. 15.00
Söndag 8 augusti kl. 15.00
Onsdag 11 augusti kl. 18.00
Torsdag 12 augusti kl. 18.00
Fredag 13 augusti kl. 18.00
Lördag 14 augusti kl. 15.00

Skip to content