Verksamhet

Dalarnas museum innehåller en rad verksamhetsområden som alla har det gemensamma fokuset att samla, vårda, undersöka och visa hur människor i Dalarna levt, bott, nyttjat och rört sig i vårt landskap. Från forntid till nutid.

Vissa verksamhetsområden är mer publika än andra, men alla är lika viktiga för verksamheten i sin helhet.

Skip to content