Bygga varsamt

I dalgångarna mellan de blånande bergen finns unika byar med anor från medeltiden. Gårdarna ligger tätt och bildar gytter av vackra trähus. Även om alla hus ser lite olika ut är de flesta långsmala och har sadeltak. På vissa platser är nästan alla hus rödfärgade, men det finns också platser där många hus lämnats omålade. Husen, som ofta är påfallande enkla, byggdes av bönder med stor hantverksskicklighet för att vara funktionella i bondesamhället. Med tiden har det vackra hantverket, den mänskliga skalan och de genomarbetade detaljerna bidragit till att husen betraktas som bland de mest trivsamma livsmiljöerna i Sverige.

De vackra kringbyggda gårdarna som finns i Övre Dalarna är en gåva från tidigare generationer, och samtidigt en ovärderlig och oersättlig resurs som vi kan använda för att finna lycka och tillfredställelse i vår vardag. I takt med att vår livsstil förändras omvandlas också byarna. Under 1900-talet moderniserades exempelvis många äldre bostadshus med badrum, nya kök, centralvärme och elektricitet.

Idag mer än någonsin förändras byarna för att bättre möta vår tids behov och förväntningar på bland annat en god bostad. Genom att bygga varsamt och visa hänsyn gentemot äldre gårdar, byggnader och detaljer kan byarna fortsätta att fungera som hållbara och goda livsmiljöer med unik prägel även i framtiden. Den här publikationen riktar sig till dig som söker kunskap och inspiration till hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring kan genomföras i en by.

T.v. Byarna i Övre Dalarna breder ut sig som faluröda gytter av timmerhus. För att bibehålla landskapets värden och vackra karaktär fodras ett varsamt förhållningssätt vid exempelvis nybyggnad och tillbyggnad av befintliga hus. Ullvi, Leksands socken.

Mitten. Nybyggd gård i Östanhol, Leksands socken. Gården följer den kringbyggda grundstruktur som kännetecknar Övre Dalarna. Husen är faluröda och i trä, med enkel och samtidigt högkvalitativ detaljutformning. Sammantaget bidrar dessa faktorer till att gården smälter in ovanligt väl med det omgivande landskapet och de värdefulla byarna.

T.h. Lisskvarngården i Nås socken är en fyrkantsbyggd gård bevarad på ursprunglig plats. Ovanligt många gårdar i Övre Dalarna finns bevarade på samma plats som de en gång uppfördes, under 1500-, 1600-, eller 1700-talen. Även till enskilda byggnader finns en utmärkande mängd hus med karaktär som inte nämnvärt förändrats efter 1920.

Skip to content