Museimässan

Museimässan 2018 kommer att ersättas av de lokala föreningarnas medverkan under utställningen
”En sagolik skola” – Folkskolan 175 år på Dalarnas museum under hösten.

Sedan 2009 arrangeras mässan vart annat år i Dalarnas museums lokaler i Falun. Syftet är att arrangera så väl en branschträff för museer och aktörer inom kulturarvet, som att utställarna får möjlighet att visa upp sig tillsammans för allmänheten. Genom åren har utställarna över lag varit mycket nöjda med arrangemanget och många återkommer. Den geografiska spridningen på utställarna är också stor då stora delar av länet brukar vara representerat under mässdagarna. Tematiskt sträcker sig montrarnas innheåll från världsarv till hembygdsgård och ingen är för liten för att få delta.

Mässan 2013 slog rekord med över 2000 besökare, vilket var mycket glädjande. I den publikundersökning som Kristine gymnasiets turimsutbildning genomförde svarade glädjande nog många att mässan hade väckt intresse att besöka någon av de deltande museerna. 

Med anledning av Sveriges Hembygdsförbunds 100 års jubileum 2016 anordnades mässan i form av Berättardagar på Dalarnas museum.

Berättardagarnas syfte var att marknadsföra de lokal hembygdsföreningar och museer i Dalarna och deras viktiga roll i berättandet av landskapets historia och traditioner, samt att öka deras attraktionskraft som besöksmål.

I montrarna presenterades föreningarnas verksamhet, med tonvikt på böcker, tidskrifter och filmer som de producerat. Det var också ett tillfälle att presentera 2016-års sommar- program och att värva medlemmar. Vuxenskolan medverkade med workshops om berättande och berättarkaféer för hembygdsföreningarna och information om SHFs digitala plattform för inspelning av berättelser.

Programmet innehöll berättelser för barn och vuxna vid flera tillfällen under dagarna, inspelning av berättelser under temat ”mötesplatser” och interaktiva aktiviteter för barn.

Allmänhet, skolor och kommunrepresentanter var inbjudna.

Mässan arrangerades i samarbete med Dalarnas museum, Sveriges Hembygdsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Dalarnas Tidningar, Kristinegymnasiets Hotell- och Turismprogram.

Mässan besöktes av c:a 1 500 personer. Utvärderingen visade på mycket nöjda deltagare och besökare.

Skip to content