Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Lär dig mer / Publikationer / Dalarnas Hembygdsförbunds årsböcker

Dalarnas Hembygdsförbunds årsböcker

[rev_slider alias=”Bcker”][/rev_slider]

Massor med kunskap

Nedan hittar du årsböcker på olika teman utgivna av Dalarnas Hembygdsförbund i samarbete med Dalarnas museum år 2002-2019.

För att beställa skickar du ett mail till butiken@dalarnasmuseum.se
Frakt tillkommer på priset.


Förändringstider.
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2021.
Pris: 350:-

Om den svenska demokratins framväxt, om kvinnokamp även som Gustav Vasas historia i olika former av sanning och sägen kan vi läsa i denna årsbok, som ägnar sig åt jubileer vilka ger perspektiv och olika sätt att se och tolka vår historia. Kanske är det firandet av en händelse som ger oss ett historiskt perspektiv på vår tillvaro? Ett av årets jubileum är kvinnans rösträtt, eller rättare den lika och allmänna rösträtten, som också handlade om kvinnors likställdhet med männen. När vi går riktigt långt tillbaka i historien för att högtidlighålla vad som tilldragit sig, kan händelser bli till en egen särskild berättelse som genom sekler broderats ut, fått passande tillägg och traderats till att ta form av en sägen. Händelsen berättar kanske inte ens om något som verkligen inträffat. Just så är det med Gustav Vasas äventyr i Dalarna på 1520-talet. Händelser, verkliga eller uppdiktade, kom att leva upp runt förra sekelskiftet och befästas genom minnesstenar och firanden. På så sätt lever historien, sägnen eller anekdoten vidare. Vi lyssnar och förundras.


Dalamodernismen-Bebyggelse i Dalarna 1930 – 1980.
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2020.
Pris: 350:-

Boken Dalamodernismen har sin upprinnelse i ett av Dalarnas museum initierat dokumentationsprojekt
om modernismens bebyggelse. Målet var att ta reda på vad som
byggdes i Dalarna under perioden 1930–1980 och att dokumentera vad som fanns
kvar av bebyggelse från den moderna epoken i landskapet.
Övre Dalarnas traditionella byggnadsskick var uppmärksammat långt före den moderna
epoken, det blev därför intressant att undersöka om modernismen betraktades
som problematisk eller om man försökte att anpassa den och i så fall hur. Gick det att
upptäcka hur modernismens bebyggelse och miljöer förhållit sig till det traditionella
byggnadsskicket i Dalarna? Hur hade man förhållit sig till timmerhuskulturen, byarna,
den röda slamfärgen och till kulturlandskapet? Bejakades modernismen i större utsträckning
i Dalabergslagen där den tyngre industrin dominerade? Ur frågorna föddes
begreppet dalamodernismen, som också återfinns i bokens titel. Begreppet har avsiktligt
en stor spännvidd. Å ena sidan syftar det helt enkelt på modernismens bebyggelse
inom Dalarnas landskap. Å andra sidan svarar det just på frågorna om och på vilka sätt
modernismens bebyggelse i Dalarna förhöll sig till den traditionella byggnadskulturen.


Fäbodlandskap och vallmusik.
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2019.
Pris: 350:-

Mycket har skrivits om det nordiska fäbodväsendet, särskilt ur ett historiskt jordbruksperspektiv. I denna antologi får vi istället följa med på kulningens och hornlåtarnas vandring från fäbodvallar, genom konstmusikaliska kompositioner, inspelningar och nedteckningar, till estrader och kungliga salonger. En revitalisering bortom gärdesgårdar och skogar. Allt speglat mot en historisk bakgrund av nya rön om de förhistoriska jägarnas djurhållning, fäbodristningar, kvinnlig arbetskraft, folktro och vallkullan som nationalromantisk symbol. Trots fäbodarnas kraftiga tillbakagång under 1900-talet används kulning och hornmelodier fortfarande i arbetet med djuren på dagens fäbodar, om än märkbart dolt. Porträtt av både fäbodbrukare och vallmusiker i vår samtid lyfts fram ur det tysta och visar att fäbodbruket inte bara till här vår historia, utan också vår samtid.


Fotografer i Dalarna
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2018.
Pris: 350:-

I denna bok presenteras fotokonsten och dess utövare i Dalarna med både definitioner och perspektiv. Vi får följa landskapets fotografer, födda eller verksamma i länet, genom deras yrkesverksamhet i korta eller långa redogörelser; deras introduktion i yrket, kontakter, framgångar, motgångar, familjeband och influenser under perioden 1840-1940. Många märkliga trådar nystas upp då ett nytt yrke introduceras. I Dalarnas museum finns en stor bildsamling; fotografier, negativ och glasplåtar. Det är material från 1840-talet och fram till vår tid. Christer Bergin, före detta fotoantikvarie vid Dalarnas museum redovisar i boken all den omfattande kunskap han besitter och som han har förvärvat under mer än 30 års arbete vid museet. Han om någon känner Dalarnas fotografer och deras efterlämnade bildskatter.


Vårt levande arv –
Minnen och spår i landskapet
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2017.
Pris: 350:-

Att växter, träd och källor har sin kulturhistoria är väl känt. På otaliga sätt har människor genom tiderna nyttjat och gynnat det levande landskapets mångfald. Verksamheter som har lämntát spår i marken och i träden kan länge berätta om historiska brukningsformer. Men även själva förekomsten av växter och djur kan utgära minnen av svunna epokers föreställningar och glömda näringsfång. I denna bok avlyssnas några av alla dessa berättelser från Dalarnas skog och bygd.


Arkeologi i Dalarna
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2016.
Pris: 350:-

Årets hembygdsbok är en efterlängtad godbit för alla historieintresserade!  Få har skrivit om de större och längre skeendena och ingen har försökt sig på att skriva Dalarnas förhistoria. Med årets hembygdsbok kan åtminstone delar av dessa behov fyllas.

Under den långa tidsrymd som boken omfattat har cirka 350 generationer kullor och dalkarlar med skilda geografiska, etniska, språkliga, religiösa och kulturella bakgrunder mötts, stötts, blandats och tillsammans skapat liv och samhällsformer under vitt skilda förutsättningar. De är inte bara våra föregångare, utan de påverkar oss mer än vi anar. De skogsmarker som röjdes fram för bete och odling under järnåldern och tidig medeltid är i stort desamma som dagens öppna marker. Likaså många av våra byar, vägsträckningar, fäbodställen, bygder och socknar, medan andra är ännu äldre. Våra skogar är präglade av människors aktiviteter och spåren efter bosättningar, jakt och djurhållning är många. Bakom de fysiska spåren anar vi kunskaper, tänkesätt, religiösa föreställningar, organisations- och ägandeformer, metoder och tekniker som vi till stora delar använder oss av idag. Men vi hittar också det annorlunda och främmande. Det är slående hur många aktuella samhällsfrågor som har paralleller och beröringar i de förhistoriska samhällena. När vi idag diskuterar resurshushållning, livsmedelproduktion, långsiktig hållbarhet, migration och integration, maktstrukturer, könsordning, krig och konfliktlösningar bör vi titta på hur tidigare generationer förhållit sig till frågorna.


Berättelser
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2015.
Pris: 20:-

Dalarnas Hembygdsförbund bildades år 1915 och de etthundra åren firas  bl a med att landskapets hembygdsföreningar i årsboken 2015, den åttiofemte i ordningen, bidrar med berättelser  från sina bygder. Berättelserna skildrar allt från människoöden, emigration, oknytt, vådaskjutning, storartade gåvor, kloka gubbar och gummor till bygdens kyrkklockor.

Boken inleds med landsantikvariens betraktelser från de tjugotvå år hans tjänstgjort som chef för Dalarnas museum och som hembygdsförbundets ständige sekreterare, år som präglats av både med- och motgångar men också av varma känslor för Dalarna och dalfolket.


Barn och unga
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2014.
Pris: 20:-

Barn och unga är temat för årsboken Dalarna 2014. I ett antal artiklar får vi från olika platser i länet möta deras skaparkraft och kreativitet. Vi får ta del av berättelserna från samtida kulturformer som Ethnolägret i Rättvik, graffiti, skejtboard, popkollo och revykonst. Ett par bidrag ägnas även åt barns och ungas historiska vardag i gruvsamhällena Garpenberg och Falun. Det är barnen och de unga vi vill ska bo kvar eller senare få att flytta tillbaka. För vem ska vi annars vårda hembygden? Boken innehåller även artiklarna: Gåramålaren Hed Olof Olsson i Dalarna av Mass Elisabet Larsson, Falu gruva ochden tidiga miljöhistorien av Magnus Hellqvist, Risbergs kvarn av Agneta Larsson och En adel ovan Dalälven? Släktgårdsinventeringar i 1930-talets Dalarna av Martin Dackling.


Kalejdoskop
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2013.
Pris: 20:-

Årsboken Dalarna 2013 är som att titta in e ett kalejdoskop-mångfasetterat, färgrikt och spännande. Den blå färgen representerar här Siljan och Dalälven med flottning, båtar och broar, det gröna landskapets små gömda byar och kyrkogårdens svala grönska, det vita kyrkorna med interiörer, det röda teatern och musiken. I bokens kalejdoskop inryms även två färgstarka personer, den ryske hovgymnasten Anders Georg Berglind samt den amerikanske konstnären och skribenten Francis David Millet.


Fest!
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2012.
Pris: 20:-

I år bjuder hembygdsförbundet och länsmuseet i Dalarna på fest! Det är 150 år sedan fornminnesföreningen bildades och 50 år sedan Dalarnas museum invigdes. Deta firas också i årets hembygdsbok med en välkomponerad meny, som innehåller allt ifrån vackert dukade bord till mat, dryck, musik och andra festligheter. Välkomna till årets fest!


Dalablandning
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011.
Pris: 20:-

I hembygdsförbundets egen godispåse “Dalablandning” samsas i år många läckerheter som ska tillfredsställa alla smakriktningar. Njut av färgstarka kvinnor och män, intressanta byggnader och museipraliner. En djupdykning i påsen bjuder på en äventyrskaramell, en smakupplevelse utöver det vanliga.


Museer i Dalarna
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2010.
Pris: 20:-

Hembygdsförbundets årbok Dalarna 2010 tar pulsen på våra museer som nu uppgår till 289 stycken-bara i Dalarna. Tillväxten är inte bara ett regionalt fenomen utan en dela av en internationell trend. Parallellt hårdnar konkurrensen om de allmänna medlen vilket påverkat så väl museisektorn som landsbygden, där statlig service blir allt glesare. Samtidigt har Sveriges besöksnäring nu gått om bilindustrin i omsättning, vilket ju borde gynna museerna och alla de lokala näringsidkare i vars kassaapparater lejonparten av turistens spenderade slantar hamnar. Man har sagt att kulturen är näringens mylla. För tänk ett midsommarfirande utan spelmansmusik och majstång på hembygdsgårdens tun! Vem vill då semestra i Dalarna på sommaren? Utöver detta inbjuder årsbokens artiklar till en inspirerande läsning om en rad spännande museer och deras imponerande arbete med att bevara och visa vitt skilda delar av vårt kulturarv.


Kvinnoliv
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2008.
Pris: 20:-

Kvinnor från skilda tider och med olika bakgrund, mer eller mindre kända, träder fram i hembygdsförbundets årsbok Dalarna 2008. Alla har de på ett eller annat sätt satt sina spår i landskapet genom sina livsgärningar.


I sällskap med Linne
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2007.
Pris: 20:-

Firandet av 300-årsminnet av Linnés födelse präglar årsboken Dalarna 2007. I sällskap med Linné och hans studiekamrater gör vi en resa genom Dalarna 1734; en fantastisk resa sedd ur olika författares aspekter. Årsboken innehåller även, som tidigare år, intressanta artiklar om landskapet Dalarna från forntid til nutid, där författarna i flera fall hänvisar till uttalanden av Linné.


Ett mångkulturellt landskap
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2006.
Pris: 20:-

Dalarna blir för varje dag som går en region alltmer präglad av etnisk och kulturell mångfald. Människor från alla världens hörn bor i Dalarna. Samtliga världsreligioner är representerade och man ser dagligen på gatorna, på arbetsplatserna och i skolorna människor av olika etniskt ursprung. Vår förmåga att ta tillvara denna mångfald är-inte minst idag med en ökad internationalisering-en förutsättning för att Dalarna ska utvecklas som region. Årets upplaga av hembygdsförbundets årsbok är ett avstamp och en plattform för det framtida arbetet med mångkulturfrågor i Dalarna.


En resa i tid och rum
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2005.
Pris: 20:-

Gustav Vasa är välkänd i Dalarna men hur många känner till Jo-Persgubben, Wilhelmina Skogh eller Sven Nilsson och visste du att Dalarna har de äldsta timmerhusen i Sverige? Årsboken 2005 ger svaren och bjuder på en dalaresa genom århundraden från norr till söder. Här möter du bl a några av de människor som i stort och smått satt sin prägel på landskapet genom att utnyttja landskapets resurser för sin överlevnad.


Våra hembygdsföreningar
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2004.
Pris: 20:-

Årboken Dalarna 2004 är en hyllning till Dalarnas alla hembygdsföreningar, för deras ideella engagemang och kärlek till den egna hembygden. Innehållet visar på hembygdsrörelsens vittomfattande verksamhet ute i de vackra hembygdsgårdarna och i de intressanta stads-och bruksmiljöerna. Så tag med årsboken på vandringen, i bilden, på cykeln eller i båten under resan genom Dalarna coh ta del av vad hembygdsföreningarna har att erbjuda. Vår hembygd är rik på upplevelser!


Dalarna 2003
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2003.
Pris: 20:-

Hembygdsrörelsen är den snabbast ökande folkrörelsen i Sverige. Den tar aktiv del i samhällsdebatten, bevakar natur och miljöfrågorna, samarbetar med skolan, studieförbund coh föreningar samt ger ut egna årsböcker, skrifter och tidningar. I Sverige har hembygdsrörelsen cirka 500.000 medlemmar, varav i Dalarna drygt 25.000. Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund lät bygga länsmuseet 1962-Dalarnas museum-och driver det sedan 1976 tillsammans med Landstinget Dalarna i form av Stiftelsen Dalarnas museum-Dalfolkets eget museum. Museet är känt i Sverige, och inte minst i Europa och USA, som folkkonstens museum. 1996 erhöll Dlarnas museum tre stjärnor i Guide Michelin. Dalarnas egen hembygdsbok har i år ett blandat innehåll med aktuella forskningsresultat skrivna i populärvetenskaplig form. Här kan vi läsa alltifrån arkeologi till den riksbekanta, årligen återkommande Dansbandsveckan i Malung. Sammanlagt består boken av 24 artiklar av de mest skiftande ämnen. Vår förhoppning är at årets hembygdsbok ska ge nya och intresseväckande infallsvinklar på Dalarna.


Mötesplats för kulturen
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2002.
Pris: 20:-

Årsboken 2002 är framför allt en hyllning till Dalarnas alla museer. Genom en nyligen genomförd inventering har det visat sig att inget annat landskap i Sverige har så många museer i förhållande till sin folkmängd. Samtidigt är årsboken något av en jubileumsskrift för Dalarnas museum-dalfolkets eget museum. För 40 år sedan, den 3 maj 1962, slog Dalarnas museum upp sina portar för allmänheten i egenskap av Sveriges då modernaste länsmuseum.  Med rötterna från Dalarnas Fornminnesförening från 1862 tillhör Dalarnas museum samtidigt landets äldsta länsmuseer med ett intimt samarbete med dagens hemböygdsrörelse. I årsboken presenteras även framtidsvisioner i form av förslag till en inre ombyggnad av museet för att förbättra kommunikationerna mellan våningsplanen, nya basutställningar och en utökad regional verksamhet. Den övergripande ålsättningen med förnyelsearbetet är att utveckla Dalarnas museum till länets viktigaste mötesplats för kulturen.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

X
Skip to content