Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna – Åhlénska stiftelsen

I samband med planerandet av utställningarna till nya museibyggnaden bildades 1956 Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna. Stiftelsen skall verka för att ”förvärva och för framtiden bevara, vårda och underhålla sådana verk av konstnärer, bördiga från eller verksamma inom Dalarna …” Till stiftelsen har köpts in äldre konst som t ex Pehr Hilleströms Gustav III:s besök i Falu gruva men också nutida verk som t ex Jan Laggars imponerande självporträtt Schnautzermannen. Samlingen omfattar drygt 250 nummer med totalt cirka 500 verk.

Jan Laggar, Schnauzermannen
Svea Bjurling, Köpenhamns tivoli
J W Wallander, Frieridansen på Floda bron Dalarna
Skip to content