Vinnare och förlorare

Vinnare och förlorare i svensk natur

Utställningen visas 1 okt – 8 nov 2021. Skolprogram kan bokas in 4 okt – 29 okt 2021.

Forskare är överens om att människans framfart skapar en obalans i djurs livsmiljöer. Därför är det viktigt att studera djurs välmående. Ett sätt att ta reda på detta är att räkna hur många djur som finns i naturen. Om en art minskar måste vi ta reda på hur vi kan hjälpa dem att bli fler. Det finns också arter som blir många när andra försvinner. Spelar det någon roll? Innebär det här att vi måste ändra vårt levnadssätt? Finns det kanske vinnare och förlorare i svensk natur?

Dalarnas museum är under hösten värd för en fotoutställning Vinnare och förlorare i svensk natur som visas mitt i centrala Falun. I utställningen visas unika fotografier på svenska vilda djur med tillhörande beskrivning.

Vinnare och förlorare i svensk natur är en utomhusutställning som är framtagen av Föreningen Naturfotograferna med ekonomiskt stöd från Postkodstiftelsen. Det är en turnerande utställning som först visas i Uppsala för att sedan resa vidare till Falun. Under år 2022 kan utställningen ses i Malmö, Jönköping och Luleå. Med utställningen vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen. Projektet har kopplingar till Agenda 2030 och mål 15 som handlar om att skydda ekosystem och biologisk mångfald.

Nu bjuder vi in skolelever att uppleva fotografier på svenska vilda djur. Syftet är att öka elevernas kunskaper om svenska arter och öva dem i att reflektera kring specifika frågor kopplade till biologisk mångfald. Programmet leds av en pedagog från Dalarnas museum.

Beskrivning av skolprogrammet

Uppstart sker utanför museets lokaler. Tillsammans med en pedagog bjuds skolelever in att uppleva och reflektera kring fotoutställningen Vinnare och förlorare i svensk natur. Inledningsvis presenteras utställningen och viktiga nyckeltermer. Därefter får eleverna arbeta självständigt med två uppgifter där de förbereder en kortare presentation för sina klasskamrater. Målet är att öka elevernas kunskaper om svenska arter, naturen och framför allt biologisk mångfald.

Till skolprogrammet finns möjlighet till för- och efterarbete.

Förarbete

Låt eleverna ta kort på ett vilt djur eller en insekt. Skicka bilderna till er pedagog på Dalarnas museum. Tanken är att eleverna ska få inblick i yrket naturfotograf. Hur svårt kan det vara? Kanske är det svårare än man tror.

Efterarbete

Skolprogrammet kan med fördel utvidgas. Vi vill uppmuntra er som klass att göra en praktisk uppgift på skolan som omsätter elevernas teoretiska kunskaper till praktik.

Titta närmare på skolgården. Se om man kan skapa en gynnsammare miljö för djur eller insekter. Kan ni sätta upp en fågelholk, ett bihotell eller finns det kanske för få papperskorgar på skolgården? Ni bestämmer vad er hjärtefråga är. Inspiration hittar ni på Naturskyddsföreningens hemsida: https://www.naturskyddsforeningen.se/arkiv/inspiration-tips-och-verktyg/

Att tänka på

Skolprogrammet genomförs utomhus. Vi ber er därför att klä er efter väder. Eleverna får gärna ha med sig sittunderlag, frukt eller annat mindre mellanmål till pausen.

Målgrupp

Vi rekommenderar programmet från åk 3 upp till åk 9.

Bokningsbara tider, 2 h inklusive 15 min paus

Skolprogrammet går att boka fram till den 29 okt 2021. Skicka din bokningsförfrågan till bokning@dalarnasmuseum.se. Utställningen står emellertid kvar till den 8 nov 2021.

Kostnad

800 kr / skolklass

Kopplingar till läroplanen

Åk 3

Biologi

 • Djur i närmiljö och namn på vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier och observation i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Geografi

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Svenska

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Åk 4-6

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Geografi

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Åk 7-9

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Svenska

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
Foto: Viktor Sundberg
Vildsvinssugga i höstgräs. (c) Kristoffer Sahlén / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå

Skip to content