Dalarnas Hembygdsförbund

En levande hembygd

Att höra hemma någonstans, att känna delaktighet med platsen och människorna där man bor.
Att hålla det förgångna levande, fånga nuet och förmedla vår verklighet till dem som kommer efter.

Hembygden lever när vi arbetar med den. Det spelar ingen roll om du levt där i generationer eller är nyinflyttad, om du bor i stan eller på landet, vilket land du är född i eller om du är ung eller gammal – alla är välkomna. Idag är det dessutom vanligt att ha flera hembygder.

Dalarnas hembygdsförbund (DFHF) har till uppgift att

  • värna om Dalarnas och dess bygders kulturhistoria
  • verka för vården av kultur och miljö
  • främja den lokalhistoriska forskningen
  • arbeta för barn och ungdom
  • samverka med länsstyrelse, kommuner, folkrörelser och kulturvårdande organisationer
  • anordna kurser, seminarier och konferenser

I Sverige har hembygdsrörelsen drygt 400 000 medlemmar, i cirka 1800 föreningar, därav finns ca 20 000 i Dalarna i 90 föreningar!

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället.
Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.

Den är öppen för alla, oavsett bakgrund.
Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet.

Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.
Här möts alla generationer.

Digitalt årsmöte 2020

Fredag 5 juni kl. 14.00 – Digitalt möte via Zoom!

Kallelse, pdf

Dagordning, pdf


Till alla lokalföreningar i DFHF!

Under rådande omständigheter och med rekommendationer från riksförbundet – SHF – har AU för DFHF idag tagit beslutet att ställa in DFHF:s årsmöte den 18 april i Rättvik.

Vi går idag  ut med detta meddelande till lokalföreningarna och de anmälda ombuden.
Hoppas att vi kan återkomma till ett nytt datum när allt lugnat ner sig.
Vi har fortfarande fram till den 30 juni på oss att ha årsmöte enligt stadgarna.
Vi avvaktar också riksförbundets alternativ till ett digitalt möte – återkommer med info.

Orsakarl med skinnväska

Publikationer

Sockenvapnen i Dalarna

Sveriges Hembygdsförbund

Kontakt:
Hembygdskonsulent
Erik Thorell
023-666 55 46
070-393 72 03
E-Post: erik.thorell@dalarnasmuseum.se

Skip to content