Hoppa till innehåll
Start / Om museet / Historik

Historik

Från fornsal till länsmuseum

Embryot till dagens länsmuseum finns att söka i tillkomsten av Dalarnas Fornminnesförening, som bildades 1862 som den sjätte fornminnesföreningen i landet. Föreningen började mycket snabbt att samla in föremål och arkivalier för att bevara dem för framtiden. 1883 förvärvade fornminnesföreningen sin första museibyggnad – trivialskolans gamla gymnastiksal, som fortfarande finns kvar i hörnet Kristinegatan – Promenaden. 1892 öppnades museet för allmänheten under namnet Dala Fornsal. 1926 flyttade Fornsalen in i den s k Vallmanska villan, som låg strax ovanför landstingets nuvarande kanslihus. Landstinget förvärvade och lät riva huset i mitten av 1950-talet varpå museisamlingarna magasinerades i olika lokaler i staden, och landsantikvarien (Ingemar Tunander 1950-1955) med sin lilla expedition flyttade in i Konsthallen i avvaktan på att länsmuseifrågan skulle finna sin slutgiltiga lösning.

DALARNAS MUSEUM – VIKTIGA ÅRTAL

1862  
Dalarnas Fornminnesförening bildas
1883  
Första museibyggnaden – trivialskolans gamla gymnastiksal
1890  
Landstinget börjar stödja verksamheten kontinuerligt
1892  
Dala Fornsal – museisamlingen öppnas för allmänheten
1915  
Dalarnas hembygdsförbund bildas
1926  
Andra museibyggnaden – Vallmanska villan
1930  
Fornminnesföreningen och hembygdsförbundet går samman till DFHF, Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund
1936  
Falu stads konsthall invigs
1937  
Landsantikvarietjänst inrättas (Svante Svärdström)
1955  
Dala Fornsal flyttar till Konsthallen
1962  
Dalarnas museum invigs. Konstavdelningen blir ny verksamhet
1967  
Museet börjar med vandringsutställningar
1976  
Stiftelsen Dalarnas museum blir ny huvudman
1982  
Konsthallen återinvigs efter upprustning
1984  
Museet byggs till med verkstad, kontor och hörsal
1985  
Selma Lagerlöfs arbetsrum invigs på museet
1986  
Framtidsmuseet invigs i Borlänge
1996  
Dalarnas museum får tre stjärnor i Guide Michelin
2007  
Nya Dalarnas museum invigs
2019
Museet påbörjar flytten av föremål till nytt magasin, Tallen.
2024
Efter en avslutad flerårig flytt av föremålssamlingarna invigs det  nya magasinet – Tallen

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content