Hoppa till innehåll

Ohtsedidh -samiska kulturyttringar i Mellansverige

Länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Stiftelsen Gaaltije -sydsamisk kulturcentrum

Projekt vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet bekostas av Kulturrådet, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Sametinget 2017-2020

Läs mer om Ohtsedidh här

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content