Ohtsedidh -samiska kulturyttringar i Mellansverige

Länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Stiftelsen Gaaltije -sydsamisk kulturcentrum

Projekt vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet bekostas av Kulturrådet, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Sametinget 2017-2020

Läs mer om Ohtsedidh här