Arkeologi

Vi gräver oss ner i historien!

Dalarnas museums arkeologer söker svar på frågor om människors liv från istid till nutid. Mycket av historien ligger begravd i marken vi kliver på. Arkeologi handlar om att försöka tolka dessa spår för att få kunskap om äldre tider – men också för att bättre förstå varför det ser ut som det gör idag.

Vi jobbar med allt från rådgivning till omfattande inventeringar, utredningar och undersökningar av fornlämningar både på landsbygden och i städerna. En annan viktig del i vårt arbete är att svara på allmänhetens frågor om fornlämningar och kulturmiljöer. Vi arbetar också med att besiktiga nyanmälda fornlämningar, hålla föreläsningar och skolvisningar om länets äldre historia. Varje år skriver vi dessutom en rad rapporter och informerar kring undersökningar och det historiska landskapet.

I Dalarnas län finns mer än 32 000 platser med forn- och kulturminnen. Det är slaggvarpar, gravar, boplatser, fångstgropar – och en lång rad andra lämningar som speglar de 10 000 år det bott människor här.


Skip to content