Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Lär dig mer / Forskning och kunskapsfördjupning / Återanvändbar arkeologi. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning

Återanvändbar arkeologi. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning

Återanvändbar arkeologi. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning

Vi vill undersöka vad forskarna saknar? Hur kan vi berika befintliga databaser med innehåll och relationer som tillgängliggör dem för forskning? I samarbete med Dalarnas museum vill vi utveckla en arbetsmodell för hur den digitala tillgängligheten kan utvecklas i relation till forskare som primär målgrupp.

Syftet är att utveckla en arbetsmodell för hur de digitala infrastrukturer som brukas av museerna kan berikas med innehåll i relation till forskarsamhället som målgrupp.  Hur blir materialet sökbart och tillgängligt med information om hur man får tillgång till det och med en informationsstruktur som möjliggör jämförelser med andra data, i enlighet med FAIR-principerna gällande öppen vetenskap och datahantering.

Joakim Wehlin, Uppsala universitet
Magnus Odebäck Ljunge, Stockholms universitet
Dalarnas museum
Finansiär: Riksantikvarieämbetets FoU-medel (2022)

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content