Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Lär dig mer / Vanliga frågor

Vanliga frågor

Samlingar

Skicka din fråga via formulär till samlingar.

Besöka arkivet eller magasinen

För tillfället kan vi inte ta emot besök till våra arkiv och magasin. Detta beror på att Dalarnas museums föremålssamlingar håller på att flyttas till nya magasin.

Tills vidare är samlingen helt oåtkomlig för besök men kontakta oss gällande vad det är du söker så undersöker vi möjligheten att besvara dina frågor digitalt.
E-post: info@dalarnasmuseum.se

Under arbetet med föremålsflytten kommer föremål att fotograferas och göras tillgängliga på Digitalt Museum.

Vill du skänka något?

Insamling, dokumentation och kunskapsuppbyggnad bedrivs fortlöpande. Vi har för närvarande begränsade resurser att ta emot erbjudna gåvor. Om du är intresserad av att skänka material som rör Dalarna så hör gärna av dig. Vi kan inte ta emot allt men vi uppskattar att du tänker på oss.
E-post: info@dalarnasmuseum.se

Värdering

Dalarnas museum värderar aldrig föremål i pengar endast i kulturhistoriskt värde.

Utlån ur samlingarna

Dalarnas museum lånar ut föremål till institutioner som kan hålla en hög säkerhetsstandard. Vill din institution låna föremål ur samlingarna så kontakta avdelningschef för samlingarna. E-post: anna-karin.jobs.arnberg@dalarnasmuseum.se


Arkeologi

Skicka din fråga via formulär om arkeologi.

Vi arkeologer får ofta många frågor som berör fornlämningar och fynd. Här har vi samlat några vanliga frågor och besvarat dessa. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa till oss!

Vad gör jag om jag hittar ett fornfynd, och får jag behålla det?

Vi arkeologer på Dalarnas museum vill alltid veta om att föremålet har hittats så vi får möjlighet att fotografera och dokumentera detta och göra ett tillägg i fornminnesregistret. Kunskap om själva fyndplatsen är också av stor vikt för oss då den ger oss en mer komplett bild av det förhistoriska landskapet. Som privatperson får du oftast behålla fyndet om det hittats utanför en fast fornlämning och inte i en depå, d.v.s. tillsammans med två eller fler föremål, och om fyndet inte består helt eller delvis av guld, silver, brons eller koppar.

Får jag pengar om jag hittar ett fornfynd?

Om fyndet du hittat helt eller delvis består av ädelmetall, koppar, brons eller annan legering med koppar ersätter staten det aktuella värdet av metallen.

Får jag använda metallsökare?

Om du vill använda metallsökare måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. Ett sådant tillstånd lämnas endast ut för begränsade områden som angivits på karta, och aldrig i anslutning till en fornlämning.

Hur blir jag arkeolog?

En arkeologisk examen innebär studier om minst tre år, varav tre-fyra terminer inom huvudämnet. Som huvudämne väljer du antingen förhistorisk arkeologi, medeltidsarkeologi eller marinarkeologi. Huvudämnet kombineras med andra humanistiska eller naturvetenskapliga ämnen. Till de mer traditionella kombinationsämnena här historia, etnologi, kulturantropologi och antikens kultur och samhällsliv. Men en arkeologexamen kan med fördel göras mer tvärvetenskaplig, med naturvetenskapliga ämnen som t.ex. kemi och biologi. Eller med samhällsvetenskaplig inriktning mot statsvetenskap eller företagsekonomi. Vilken kombination du väljer beror på vilka arbetsuppgifter du helst vill ha. Andra bra kombinations ämnen är pedagogik, webbhantering eller kulturgeografi.

Arkeologutbildningen finns på ett flertal universitet och högskolor över hela landet. För aktuella uppgifter om vilka kurser som ges på respektive utbildningsort se:
www.studera.nu


Bebyggelse

Skicka din fråga via formulär till bebyggelse.

Hur får jag reda på om ett hus är k-märkt?

K-märkt är en populär term som fungerar som ett samlingsnamn för bebyggelse som är utpekad på grund av sitt kulturhistoriska värde. Uttrycket k-märkt är ingen juridisk term. Bebyggelse kan få ett juridiskt skydd på flera sätt, ett sätt är som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om en byggnad skall vara byggnadsminne eller inte, däremot har var och en rätt att ”väcka frågan” det vill säga anmäla till länsstyrelsen att man tycker att en byggnad borde vara byggnadsminne. Bebyggelse kan även skyddas i detaljplan av kommunen, eller genom att den ingår i ett riksintresse för kulturmiljövård. Om du vill veta om en byggnad är skyddad på något sätt kan du kontakta oss, länsstyrelsen eller den kommun där byggnaden finns.

Hur hittar jag hantverkare och arkitekter med rätt kompetens för mitt projekt?

Byggnadsantikvarierna på Dalarnas museum har ett brett kontaktnät och lång erfarenhet av samarbete med en mängd olika hantverkare, projektörer, arkitekter och kan tipsa dig utifrån ditt behov, projekt och vart i länet du befinner dig.  En del kommuner har kommunantikvarier som också kan hjälpa till med rekommendationer.

När åtgärdades taket senast på vår kyrka?

Dalarnas museums bibliotek och arkiv är en av våra finaste tillgångar. Här finns handlingar om kyrkorenoveringar, stadssaneringar, bygglov, detaljplaner och mycket mer sedan lång tid tillbaka vilket gör att vi ofta kan vara behjälpliga med att ta fram historik för olika syften. 

Kan jag söka bidrag för att renovera mitt hus?

Museet har inga bidrag för byggnadsvård. Länsstyrelsen beslutar dels om bidrag till byggnadsvård inom det så kallade kulturmiljöanslaget, dessutom kan stöd utgå från landsbygdsprogrammet. Båda bidragsformerna är förknippade med olika villkor, bland annat måste byggnaderna ha ett kulturhistoriskt värde och åtgärderna måste vara anpassade till detta. För information om bidrag är det bäst att kontakta länsstyrelsen. Byggnadsantikvarierna på museet kan hjälpa dig med rådgivning inför en renovering.

Vill du veta mer? Har du andra frågor?

Dalarnas museums byggnadsantikvarier har kostnadsfri rådgivning över telefon och e-post, i mån av tid kan vi även göra besök på plats.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content