Start / Anlita oss

Anlita oss

Råd, visning, föredrag och uppdrag

Dalarnas museum är så mycket mer än ett besöksmål i Falun. Vi är ett kunskapsföretag med bred kompetens inom ett flertal områden som rör Dalarnas historia och kulturarv.

Du kan naturligtvis anlita oss för visningar av våra utställningar, med olika inriktning för turister, skola och nyanlända. Men du kan även anlita vår expertis för föreläsningar, råd i byggnadsvårdsfrågor och olika arkeologiska uppdrag. Dalarnas museum erbjuder även en rad lokaler för uthyrning.

FÖREDRAG

ARKEOLOG

BYGGNADSANTIKVARIE

VISNING

BOKA LOKAL

SKOLPROGRAM