Hoppa till innehåll

Bli medlem nu och stöd Dalarna hembygdsförbunds verksamhet!
Dalarnas hembygdsförbund är en sammanslutning av lokala hembygds- och fornminnesföreningar eller andra inom förbundets område verksamma föreningar med motsvarande syften.

Medlemskap privatpersoner

Välkommen att ta del av kunskapen och känslan för hembygden!

Enskilda personer kan bli stödjande medlemmar i DFHF genom att betala 250 kronor i årsavgift. Beloppet sätts in på bankgiro: 5604-8564. Märk inbetalningen med DFHF samt namn och adress på den betalande personen.

Som stödjandemedlem får du:

  • årsboken Dalarna
  • tidningen Dagsverket 4 nr/år
  • rabatt (20%) på hembygdsförbundets och museets böcker
  • delta i förbundets aktiviteter

Medlemskap föreningar

Föreningar kan bli medlemmar i DFHF genom att sända ett brev och sina stadgar till styrelsen. Av stadgarna skall det framgå att föreningen är en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla. När styrelsen har antagit föreningen betalar föreningen årsavgiften. Årsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är 300 kronor. I tillägg till den fasta avgiften betalas en rörlig del som är lägst 600 kronor eller 15 kronor per medlem, dock högst 8000 kronor. Den rörliga årsavgiften fördelas med tretton kronor per medlem till Sveriges Hembygdsförbund och två kronor till DFHF. Stiftelser och andra sammanslutningar som vill främja förbundets syften kan bli medlemmar på samma sätt som föreningar och erlägger då den fasta avgiften plus den lägsta rörliga avgiften, för närvarande 2500 kronor. Kontakta gärna hembygdskonsulenten vid frågor rörande medlemskap.

Medlemsföreningarna har tillgång till Sveriges Hembygdsförbunds medlemsförmåner.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content