Hoppa till innehåll
[rev_slider alias=”dfh4″][/rev_slider]

Bli medlem nu och stöd Dalarna hembygdsförbunds verksamhet!
Dalarnas hembygdsförbund är en sammanslutning av lokala hembygds- och fornminnesföreningar eller andra inom förbundets område verksamma föreningar med motsvarande syften.

Medlemskap privatpersoner

Välkommen att ta del av kunskapen och känslan för hembygden!

Enskilda personer kan bli stödjande medlemmar i DFHF genom att betala 250 kronor i årsavgift. Beloppet sätts in på bankgiro: 5604-8564. Märk inbetalningen med DFHF samt namn och adress på den betalande personen.

Som stödjandemedlem får du:

  • årsboken Dalarna
  • tidningen Dagsverket 4 nr/år
  • rabatt (20%) på hembygdsförbundets och museets böcker
  • delta i förbundets aktiviteter

Medlemskap föreningar

Föreningar kan bli medlemmar i DFHF genom att sända ett brev och sina stadgar till styrelsen. Av stadgarna skall det framgå att föreningen är en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla. När styrelsen har antagit föreningen betalar föreningen årsavgiften. Årsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är 300 kronor. I tillägg till den fasta avgiften betalas en rörlig del som är lägst 1050 kronor eller 15 kronor per medlem, dock högst 7800 kronor. Den rörliga årsavgiften fördelas med tretton kronor per medlem till Sveriges Hembygdsförbund och två kronor till DFHF. Stiftelser och andra sammanslutningar som vill främja förbundets syften kan bli medlemmar på samma sätt som föreningar och erlägger då den fasta avgiften plus den lägsta rörliga avgiften, för närvarande 2500 kronor. Kontakta gärna hembygdskonsulenten vid frågor rörande medlemskap.

Medlemsföreningarna har tillgång till Sveriges Hembygdsförbunds medlemsförmåner.

Bli medlem så får du årsboken 2021, som utkommer i höst, samt fyra nummer av Dagsverket. Hur du gör för att bli medlem står till vänster på sidan. Medlemskapet kostar 250kr/år.


Önskar du beställa årsboken 2020 gör du det via vår webshop
Pris: 350kr, frakt tillkommer.

Årsboken 2021

Förändringstider

Div. författare

Om den svenska demokratins framväxt, om kvinnokamp även som Gustav Vasas historia i olika former av sanning och sägen kan vi läsa i denna årsbok, som ägnar sig åt jubileer vilka ger
perspektiv och olika sätt att se och tolka vår historia. Kanske är det firandet av en händelse som ger oss ett historiskt perspektiv på vår tillvaro? Ett av årets jubileum är kvinnans rösträtt, eller rättare den lika och allmänna rösträtten, som också handlade om kvinnors likställdhet med männen. När vi går riktigt långt tillbaka i historien för att högtidlighålla vad som tilldragit sig, kan händelser bli till en egen särskild berättelse som genom sekler broderats ut, fått passande tillägg och traderats till att ta form av en sägen. Händelsen berättar kanske inte ens om något som verkligen inträffat. Just så är det med Gustav Vasas äventyr i Dalarna på 1520-talet. Händelser, verkliga eller uppdiktade, kom att leva upp runt förra sekelskiftet och befästas genom
minnesstenar och firanden. På så sätt lever historien, sägnen eller anekdoten vidare. Vi lyssnar och förundras.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content