Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / För skolan / Digitalt material

Digitalt material

Ohtsedidh

Just nu finns Ohtsedidh som vandringsutställning på plats i Dalarnas museum. Under utställningsperioden 2023 kan du boka en digital visning.
Vill du veta mer, kontakta bokningen bokning@dalarnasmuseum.se


OHTSEDIDH – SAMISKA KULTURYTTRINGAR I MELLANSVERIGE

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige har producerat en vandringsutställning som berättar om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig.

Utställningen har i första hand skolor som målgrupp, men är intressant och viktig för alla länsinvånare.  För skolor som vill arbeta med samiska spår i våra regioner har det tagits fram ett arbetsmaterial kopplat till utställningen och hemsidan.

Du hittar lärar- och elevmaterial här


Sveriges historia

Digital undervisningsresurs

Hur kan en vikingaskatt hittad i Mora lära dig mer om hygien på vikingatiden? Och hur har ett pilgrimsmärke från Frankrike hamnat i Dalarna? Det och mycket mer kan du lära dig om via Dalarnas museums lektioner på den digitala undervisningsresursen Sveriges historia.

Sveriges historia är en ny, nationell satsning på historieämnet för grundskolan och lanseras av Statens historiska museer, Dalarnas museum och sexton andra museer från hela landet.

Med museernas samlingar som bas erbjuds alla elever och lärare en interaktiv undervisningsresurs, som tar avstamp i läroplanen och som har utarbetats i nära samarbete med skolan. Resursen är tillgänglig för alla och gratis för alla. Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet.

Vår förhoppning är att skolor runt om i landet ska se  Sveriges historia som en värdefull tillgång i undervisningen.

Falukorv och kopparmalm

Sandaskatten från Mora


Färglägg en dalmålning

Med dalmåleri avses ett folkligt dekormåleri, som först uppstod på möbler men sedermera vandrade ut på väggarna hos välbeställda bönder.

Dalmåleriet hör kanske till det mest unika inom svensk folkkonst och når sin höjdpunkt runt sekelskiftet 1800.

Här kan ni ladda ner och skriva ut dalmålningar i pdf.


Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content