Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Lär dig mer / Arkeologiska rapporter

Arkeologiska rapporter

En arkeologisk undersökning avslutas med en rapport

Här kan du läsa eller ladda ner rapporter från år 2007 och framåt.

Rapporter kommer att fyllas på efterhand.
Hittar du inte den rapport du söker, skicka en e-post till arkeologi@dalarnasmuseum.se

01. Arkeologisk utredning Tunagården kring avrättningsplats L1999:755 i Hesse Stora Tuna socken, Bolänge kommun, Dalarnas län

02. Arkeologisk förundersökning Gruvby 1:9 blästbrukslämning L2021:7303 i Gustafs socken, Säters kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk utredning Stålbo inför planderad täkt i område med gruvor och lägenhetsbebyggelse i Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk undersökning Risätra, av gårdstomt L2022:1237, smideslämning L2022:1234, kolningsanläggning L2022:1233 m.fl., Lima socken, Malung—Sälens kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk schaktningsövervakning Nybroparken, vid schaktning för lekplats genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län

0.6 Arkeologisk utredning Enbacka, intill blästbrukslämning L2001:2341 och boplats L2001:2340 i Gustafs socken, Säters kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk utredning och förundersökning Sör Romme vid boplats L1998:818 m.fl. inför utökning av industriområde i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk utredning Ålbyn inför utbyggnad av containerterminal i anslutning till blästbrukslämning L1999:5192 Åls socken, Leksands kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk utredning Backgården – Kaspersbo inför ny moräntäkt i Garpenberg socken Hedemora kommun, Dalarnas län

10. Arkeologisk undersökning Bodarna av en stenmur på fastigheterna Bodarna 19:54 och 19:57, Bjursås socken, Falu kommun, Dalarnas län

11. Arkeologisk undersökning i Bu och Risätra av gårdstomt L2000:1714 och lämningar från järnframställning och smidesverksamhet i Lima socken, Malung—Sälens kommun, Dalarnas län

12. Arkeologisk förundersökning Syrafabriken 5 av lägenhetsbebyggelse L2001:3637 i Falu stad och kommun, Dalarnas län

13. Arkeologisk schaktningsövervakning Hyttgården 7 vid schaktning för skatepark genom stadslager L2001:4288, gruvområde L2001:4421 och hyttområde L2001:638 Falu stad och kommun, Dalarnas län

14. Arkeologisk schaktningsövervakning Kniva-Lisselbo vid schaktning för fiber och ledningsunderhåll intill hyttområden och gårdstomter i Vika socken, Falu kommun, Dalarnas län

15. Arkeologisk schaktningsövervakning Skolgatan VA-schakt i stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län

16. Arkeologisk utredning Kårarvet inför avstyckning av Vällgården 7:1 2, vid fossil åker L2000:8337 m.fl., Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län

ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning Bonden 9 vid schaktning för pool inom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Åsgatan 96 vid schaktning för anslutning till fjärrvärmenätet inom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Kalkgruvehagen vid återställande av vattenspegel inom Kalkbrott, småindustriområde L2001:6281 i Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Järnsta vid schaktning för byte av transformatorstation inom hyttområde L2001:2529, Västansjö 314:1, Ludvika kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk utredning Ludvika gård 8:29 Inför anläggandet av planerad solcellspark i Ludvika socken och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Hyttkammaren 12 vid schaktning för VA och fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk utredning Oxbergsbron inför byte och nybyggnation av broar i Mora och Älvdalens socknar och kommuner, Dalarnas län 2023

Arkeologisk förundersökning Nedre Gruvriset 33:1 vid schaktning för bebyggelse och gator vid husgrund L1999:8463 i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Torsångs bogårdsmur vid schaktning för omläggning av stenmuren L19 9 9 :269 8 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Sturegatan 72-89 vid schaktning föroptokabel genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Kronobergs minnne vid schaktning för optokabel genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk utredning Stora Skedvi inför planerad gång- och cykelbana utmed väg 790 vid bytomt L2000:9650 i Stora Skedvi socken, Säters kommuns, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Horndalsbyn vid schaktning för ny V/A-ledning genom del av bytomt L2001:837 i By socken, Avesta kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Sörbo vid schaktning för avlopp och byte av brunn inom hyttområde L1999:4379 i Vika socken, Falu kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Bondegatan 16 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Bagges väg vid schaktning för reparation av vattenledning inom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Klockaren 21 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Hyttgatan vid schaktning för ny elledning genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning i Älvhaga vid schaktning för jordvärme i anslutning till L1999:4023, Tylla 6:1, Borlänge kommun, Dalarnas län 2023

Frivillig arkeologisk utredning Pajsoberget inför expandering av bergtäkt i Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Creutz spelhus vid schaktning för vattenledning inom gruvområde L2001:4421 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Kristinegatan 17 vid schaktning på grund av vattenläcka inom stadslager L 2001: 4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län https://dalarnasmuseum.se/wp-content/uploads/Arkeologiskarapporter/arkrapporter2022/Arkrapp2023/arkivrapporter/76-23-Kristinegatan-17-A.pdf2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Blindgatan 15 vid schaktning för optokabel genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Frivillig arkeologisk utredning Lapphällarna inför nyetablering av bergtäkt i Norrbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Leksands kyrka vid schaktning för dränering inom begravningsplats L2000:1868 i Leksands socken och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Gruvan – Ingarvet vid schaktning för elledning genom hyttområde L2001:703 hyttområde L2001:4505 och gruvområde L2001:4421 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Åsgatan 62 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Sturegatan 34 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

Arkeologisk schaktningsövervakning Hyttgatan 12 vid schaktning för optokabel genom stadslager L 2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2023

01. Arkeologisk förundersökning i Norr Romme av gravhög L2018:989, Stora Tuna sockenBorlänge kommun, Dalarnas län

02. Arkeologisk schaktningsövervakning Skattungbyn vid kabelschaktning i anslutning till stenåldersboplatser vid Skattungens utlopp i Oreälven. Orsa socken och kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk schaktningsövervakning Myntgatan schaktning för fjärrkyla i stadslager L2001:4288, Falu stad och kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk förundersökning Bro 5:19 och 6:4 boplats- och blästbrukslämningar L1999:1385, 1397 och 1523 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk utredning Myckelby inför omläggning av väg 751 i Husby socken Hedemora kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk utredning Dalslund-Hökmora järnvägsutbyggnad i Folkärna socken i Avesta kommun, Dalarnas län och Karbennings socken i Norbergs kommun, Västmanlands län


ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning Sundbornsbyn vid schaktning för nya ledningar genom bytomt/gårdstomt L2000:7457 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning inför expansion av stugbyn Fjätervålen i Idre socken, Älvdalens kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning Skedvi Kyrkby inför bostadsbyggnation i Stora Skedvi socken och Säters kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning i Uvnäs och Holtäkt vid schaktning för el- och optokabel i anslutning till färdväg L1999:578 och bytomt L1999:286, Falu kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning i Ängesgårdarna vid schaktning ombyggnation av väg 293, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Korsnäs vid schaktning för geotekniska undersökningar inom hyttområde L1999:417 och hyttlämning L1999:4624 i Korsnäs, Falu kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk förundersökning Alfvéngården inför utbyggnad av brygga vid blästbrukslämning L2001:9836 i Leksand socken och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning i Kålgårdsparken vid schaktning för fallskyddsunderlag och lekplatsutrustning inom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas
län 2022

Arkeologisk utredning Vålåberget inför utökning av bergtäkt i Idre socken, Älvdalens kommun,Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Timmervägen vid schaktning för förnyelse av vattenledning inom gruvområde L2001:4421 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning Sonnbo inför nybyggnation av uppställningsplatser inom område med skogsbrukslämningar L2001:4307 och fastighet Avesta Sonnbo 1:12, Avesta kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Konstvaktaren 12 vid schaktning för dräneringsrör genom Falu stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning Tolsbo-Tunet för ny gång- och cykelväg utmed väg 635, i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk dokumentation och schaktningsövervakning i Lilla Källviken i samband med borttagande av gränsmärke L2021:7187 inom fastigheten Nedre Gruvriset 33:370, Falu kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Mörkö vid schaktning för utbyggnad invid fornlämning L1999:2416 i Säter socken och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Bergsgården och Grycksbo vid schaktning för överföringsledning i anslutning till lämningarna L1999:451, L2000:8802, L2000:9887, L2000:9888, Falu kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Stora Ornäs 1:1 vid schaktning för ny byggnad samt V/A inom gårdstomt L1999:3788 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarnas län
2022

Arkeologisk utredning steg 1 och 2 Västra Ärnäs. Inför upprättande av ny detaljplan för Västra Ärnäs industriområde, Lima sn, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län 2021

Arkeologisk schaktningsövervakning Ulvshyttan vid schaktning för fiber inom hyttområde L2000:8308 i Silvbergs socken, Säters kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning Idre fjäll inför planerad gondolbana Hemmeråsen – Gränjåsvålen, Idre/Eajra, Älvdalens kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk förundersökning Tyttbo inför anläggande av entré till Färnebofjärdens nationalpark i By socken, Avesta kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Härden 4 vid schaktning för uppförande av utbyggnad och avlopp genom Falu stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning väg 751 Jakobs inför flytt av väg 751 i Stora Skedvi socken, Säters kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk utredning Duvåker inför flytt av väg 751 i Husby socken, Hedemora kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Hyttgatan 22 vid schaktning för reparation av vattenläcka och vattenventil inom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Blindgatan vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L 20 0 1 : 4 28 8 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Härden 4 och Sturegatan vid schaktning för fjärrvärme genom Falu stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Åsgatan 107 vid schaktning för fjärrvärmeanslutning genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Slaggatan vid schaktning för optokabel genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Bergmästaregatan 17 vid schaktning för reparation av läckande vattenledning genom Falu stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2022

01. Arkeologisk schaktövervakning i Heden, i anslutning till fyndplats L2001:8100 och L2001:7572 i Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

02. Arkeologisk schaktningsövervakning, Saxhyttan 45:1, schaktning för VA i hyttområde L2001:7179, Grangärde socken, Ludvika kommun Dalarnas län

03. Arkeologisk utredning Enviksbyn, inför utbyggnad av VA i anslutning till bytomt L2001:1393 m.fl. i Envikens socken, Falu kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk utredning Bu och Risätra, ombyggnad av väg 66 i Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk utredning Krylbo Bangård, dubbelspårsutbyggnad, Folkärna socken, Avesta kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk utredning Lerbäcksleden, ny vägsträckning mellan Krylbo och Avesta, Folkärna socken, Avesta kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk utredning Hällsjön, planerad kraftledning, Norrbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk utredning Älgkullen, kompletterande utredningsytor för vindkraftpark i Norrbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk undersökning i Gylle 7:2 av smideslämning inom bytomt 370:1 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län


ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk utredning Sonnbo inför nybyggnation av uppställningsplatser inom område med skogsbrukslämningar L2001:4307 och fastighet Avesta Sonnbo 1:12, Avesta kommun, Dalarnas län. 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Konstvaktaren 12 vid schaktning för dräneringsrör genom Falu stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län. 2022

Arkeologisk schaktningsövervakning Härden 4 vid schaktning för uppförande av utbyggnad och avlopp genom Falu stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län. 2022

Arkeologisk dokumentation Grangärde kyrka vid renovering av kyrkan L1998:6283 i Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarnas län 2021,
dnr 111/21

Arkeologisk schaktningsövervakning Gruvfogden 2 vid schaktning för ledningar och tankar inom stadslager
L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 184/20

Arkeologisk utredning Onberget inför utvidgad bergtäkt i Svärdsjö socken, Falu kommun, Dalarnas län 2021, dnr 214/20

Arkeologisk inventering Blixbo 31:2 i syfte att avgränsa gruvområde L1999:1725 och fäbod L2000:7682 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarnas län 2021, dnr 231/20

Arkeologisk utredning Sör Romme inför planerad industritomt på del av fastigheten Sör Romme 1:12, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2021, dnr 240/20

Arkeologisk utredning Forssa inför planarbete invid L2001:941 uppgift om gravfält, Borlänge stad och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 54/21

Arkeologisk utredning Nedre Gruvriset inför detaljplanearbete för område med småhus i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län 2121, dnr 25/21

Arkeologisk utredning ÖVRE GRUVRISET inför detaljplanearbete för område med småhus i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län 2021, dnr 26/21

Arkeologisk schaktningsövervakning KRISTINE KYRKOGÅRD, vid schaktning för installation av radonbrunn genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 180/20

Arkeologisk utredning Naglarby-Enbacka inför anläggning av gång- och cykelbana mellan Naglarby och Enbacka, Säter kommun, Dalarnas län 2021, dnr 50/21

Frivillig arkeologisk utredning inom fastigheten HEDEN 68:1 inför planerad bergtäkt vid Lejåsen i Särna socken, Älvdalens kommun, Dalarnas län 2021, dnr 199/21

Frivillig arkeologisk utredning vid STUGUBERG inom fastighet Älvdalens besparingsskog inför planerad bergtäkt, Älvdalens socken och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 200/21

Frivillig arkeologisk utredning vid Björnberget av färdväg L2000:2845 inför planerad utökad bergtäkt, Rättviks socken och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 204/21

Arkeologisk förundersökning i Nås av blästplats RAÄ 181 inför bostadsbyggnation på fastighet Nås 15:2, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 74/08

Arkeologisk schaktningsövervakning STORA TOLVSBO i samband med byte av elstolpar inom fastigheten Stora Tolsvo 2:1 och hammarområde L1999:2589, Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län 2021, dnr 143/19

Arkeologisk schaktningsövervakning ORNÄSLOFTET vid schaktning för byte av åskskydd inom gårdstomt L1999:3788, Stora Ornäs 1:2, Torsång socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2021, dnr 32/21

Arkeologisk utredning SOLVARBO 43:6 inför planerad bergtäkt vid Puttberget i Gustafs socken, Säters kommun, Dalarnas län 2021, dnr 101/21

Arkeologisk förundersökning NUSNÄS inför planerad avstyckning av fastigheten Nusnäs 226:2, inom L2000:4233, Mora socken och kommun, Dalarnas län 2021, dnr 51/21

Arkeologisk schaktningsövervakning Hällsjö hytta vid schaktning för infiltrationsanläggning inom hyttområde L2000:5502, Hällsjön 2:11, Norrbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län 2021, dnr 17/21

Arkeologisk schaktningsövervakning Österå 105 schaktning för anläggning av gäststuga inom hyttområde L2000:9874 i Falu kommun, Dalarnas län 2021, dnr 154/21

Arkeologisk utredning Söderbärke inför anläggning av gång- och cykelbana längs väg 671, Söderbärke sn, Smedjebackens kommun, Dalarnas län 2021, dnr 70/21

01. Arkeologisk utredning, etapp 1, Skansen, inför bygge av vindkraftpark i By socken, Avesta kommun, Dalarnas län

02. Arkeologisk utredning, Dunsberget, inför bergtäkt i kolningsskog, Ludvika gård 8:2, Ludvika socken och kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk undersökning, Västra Falun 13, nybyggnad inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk förundersökning, Ornäs Hytta, planerad väg genom hyttlämning Torsång 2:1, Stora Ornäs 1:52, Borlänge kommun, Dalarnas län

05.Arkeologisk undersökning på Vinäsheden av kolningsgrop Mora 159:1 på fastigheten Utmeland 557:6, Mora socken och kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk undersökning Västra Falun 8 inför nybyggnad inom stadslager Falun 68:1, Falu stad och kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk undersökning i Yttermo av gravhög Leksand 2713, Leksands socken och kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk undersökning vid Engelbrektsgatan Västra Falun 8, stadslager L2001:4288, 1, Falu kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk undersökning Harn-Busjön, gravfält Äppelbo 101:1och blästbrukslämning Äppelbo 61:1, Äppelbo socken, Vansbro kommun, Dalarnas län

10. Arkeologisk utredning Varggården, odlingslämningar och bebyggelse i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län

12. Arkeologisk förundersökning Morbygden inför nybyggnation inom område med fossil åkermark, L2019:6431 i Stora Kopparbergssocken, Falu kommun, Dalarnas län

13. Arkeologisk utredning Norr Romme inför planerad ridanläggning vid travbanan i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län


ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning Ornäsgatan vid schaktning för läckande VA-ledning i stadslager L2001:4288
i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2020, dnr 263/20

Arkeologisk schaktningsövervakning Engelbrektsgatan 2 vid schaktning för läckande VA-ledning i stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2020, dnr 262/20

Arkeologisk schaktningsövervakning Kristinegatan vid schaktning för dagvattenbrunn genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2020, dnr 213/20

Frivillig arkeologisk utredning inom del av fastigheten Ovandal 7:11 m.fl. inför industribyggnation vid Fågelmyra i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2020, dnr 179/20

Arkeologisk undersökning i form av dokumentation Nedre Gruvriset av gränsröse, L1999:8471, inom fastigheten Nedre Gruvriset 33:1, Falu kommun, Dalarnas län 2020, dnr 169/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Österfors, vid schaktning för byte av elstolpar inom boplats RAÄ Gagnef 357:1 och RAÄ Leksand 327:1 i Gagnefs och Leksands kommun, Dalarnas län 2020, dnr 113/17

Arkeologisk förundersökning, Risätra, ombyggnation av väg 66 genom gårdstomt L1998:6583, Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län 2020, dnr 47/20

Arkeologisk schaktningsövervakning, Blosset 15, vid schaktning för omformning av delar av tomten, gruvområde, L2001:4421 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2020, dnr 41/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Romme, vid schaktning för fjärrvärme invid boplats L1998:818 och fyndplats L1999:1853 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län 2020, dnr 38/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Laven 15, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2020, dnr 48/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Åsgarn 1:6, vid schaktning för byggnation inom hyttområde L2001:4632 i Folkärna socken, Avesta kommun, Dalarnas län 2020, dnr 57/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Sparbanken 7, vid schaktning för fjärrvärme inom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2019, dnr 87/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bergsrådet 8, vid schaktning för optofiber och fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 (Falun 68:1) i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2019, dnr 92/19

Arkeologisk schaktningsövervakning, Konstmästaren 2, vid schaktning för optofiber och fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 (Falun 68:1) i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2019, dnr 93/19.

Arkeologisk schaktningsövervakning, Nya Bergsskolan 2, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager L2001:4288 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, 2020, dnr 80/19

Arkeologisk förundersökning Sundbornsbyn 15:9, inför uppförande av flerbostadshus inom bytomt L2000:7463 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarnas län, dnr 122/19

02. Arkeologikollo på Övre Dikarbacken. Arkeologisk undersökning av gårdstomt Falun 150, Falu stad och kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk schaktningsövervakning, Falugatan m.fl., schaktning för projektet Årummet i stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk förundersökning, Lennheden – Duvnäs, inför ledningsschaktning i anslutning till fyndplats Stora Tuna 528:1 m.fl. i Borlänge kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk undersökning Västra Falun 1. 1600-talsbebyggelse inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk schaktningsövervakning, Västra Falun, ledningsschakt genom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk schaktningsövervakning, Engelbrektsgatan, schaktning för fjärrkyla genom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk förundersökning Trumbäcken 16, nybyggnad inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk schaktningsövervakning, Myntgatan, ledningsschakt genom stadslager Falun 68:1, Falu stad och kommun, Dalarnas län

10. Arkeologisk förundersökning Gylle 6:88 m.fl. inför schaktning genom bytomt Stora Tuna 370:1, boplats 366:1 och blästplats 368:1, Borlänge kommun, Dalarnas län

11. Arkeologisk schaktningsövervakning Köpmannen 15 schaktning för dagvatten, stadslager Falun 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län


ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning, Övre Heden, vid schaktning för byte av ledningsstolpar i anslutning till fornlämningar Ål 126:1, 160:1, 281:1, 285:1 och 291:1 i Insjön, Åls socken, Leksands kommun, Dalarnas län, dnr 92/18

Arkeologisk utredning inom fastigheten Dalsjö 17:14 inför industribyggnation invid kalkbrottsområde L1999:1378 (Stora Tuna 67:1) i Borlänge kommun, Dalarnas län, dnr 134/18

Arkeologisk utredning, Tälnbäcken – Ängesgårdarna, inför ny vägsträckning i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län, dnr 140/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Grytnäs kyrka, vid schaktning för provgropar inom RAÄ Grytnäs 143:1 i Grytnäs socken, Avesta kommun, Dalarnas län, dnr 11/19

Arkeologisk schaktningsövervakning Gammelgården Stora Skedvi vid schaktning för fiber genom hyttlämning L2000:9777 (tidigare Stora Skedvi 17:1) i Säters kommun, Dalarnas län 2019, dnr 78/19

Arkeologisk utredning Ramsnäs 6:3 vid schaktning för nybyggnation inom fornlämningsliknande lämning L2000:7612 (tidigare Sundborn 30:1) i Falu kommun, Dalarnas län 2019, dnr 103/19

Arkeologisk kontroll Isunda vid schaktning byggnation invid hög L2000:3914 (Mora 294:1) i Mora socken och kommun, Dalarnas län , 2019, dnr 33/19

Arkeologisk förundersökning Almberg 3:3 inför byggnation inom fäbod/gårdstomt L2000:1341/1342 (Leksand 823:1) i Leksands socken och kommun, Dalarnas län
2019, dnr 133/18

Arkeologisk schaktningsövervakning Vattnäs 90:1 vid schaktning för VA-ledning inom blästbrukslämning L2000:5056 (tidigare RAÄ Mora 433:1) i Mora socken och
kommun, Dalarnas län 2019, dnr 197/18

Arkeologisk utredning Präst källa Inför detaljplanearbete inom del av Säter 4:5 i Säters stad och kommun, Dalarnas län 2019, dnr 12/19

Arkeologikollo på Övre Dikarbacken. Arkeologisk undersökning av gårdstomt L1998:6088 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2019, dnr 40/19

02. Arkeologisk undersökning, Stigaren 1, nybyggnad i stadslager Falun 68:1 i Falu kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk schaktningsövervakning, Syrafabriken 4, vid schaktning för ny väg i gruvområde Falun 109:1 och bergshistorisk lämning Falun 110:1, Falu kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk schaktningsövervakning i Lönnemossa, schaktning i hyttområde Vika 107:1, Vika socken, Falu kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk undersökning, Västra Falun, släntning genom kulturlager, stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk undersökning, Västra Falun, schaktning för garage i stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk schaktningsövervakning, Forsa Ängar 5, schaktning för V/A vid gravhög Borlänge 32:1 i Borlänge kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk förundersökning, Forsa Ängar 7, bostadsbebyggelse inom Borlänge stad och kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk undersökning, Thunströms, renovering av byggnadsminne Falun 82:1, Bokbindaren 3, stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

11. Arkeologisk förundersökning, Härden 2, utbyggnad av bostadshus inom stadslager Falun 68:1 i Falu kommun, Dalarnas län

12. Arkeologisk förundersökning, Fagerbacken 1:5, planerad gång- och cykelväg genom blästbrukslämning Stora Tuna 216:1 och bopats Stora Tuna 216:2 i Borlänge kommun, Dalarnas län

13. Arkeologisk för- och slutundersökning, Lundtäkten 7, inför planerat husbygge inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

14. Arkeologisk undersökning, Noret 159:2 m.fl., områden med fossil åkermark RAÄ Mora 1698, 1699, 1709 och 1710 i Mora socken och kommun, Dalarnas län

15. Arkeologisk schaktningsövervakning, Falugatan, ledningsschaktning genom stadslager Falun 68:1 i Falu kommun, Dalarnas län

16. Arkeologisk förundersökning, Ornäs hytta, exploatering i anslutning till hyttlämning Torsång 2:1 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarnas län

ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning, Vikmanshyttan, vid rasering av bro inom hyttområde RAÄ 136:1 i Hedemora socken och kommun, Dalarnas län, dnr 104/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Västra Falun 7:32, vid schaktning för stödmur genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 116/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Hjortnäsheden, vid schaktning för promenadstig inom blästplats RAÄ Leksand 39 i Leksands kommun, Dalarnas län, dnr 134/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Norsgatan – Strandvägen, vid schaktning inför nedläggning av kabel i anslutning till RAÄ Leksand 799:1 samt 970:1 i Leksands socken och kommun, Dalarnas län, dnr 147/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Hyttbäcken 2:2, vid schaktning för markkabel genom hyttlämningen L2001:4666, RAÄ Folkärna 70:1, på fastigheten Hyttbäcken 2:2, Avesta kommun, Dalarnas län, dnr 18/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Järnverket, vid rivning av bebyggelse i anslutning till möjlig gravhög Borlänge 15:1 i Borlänge stad och kommun, Dalarnas län, dnr 69/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Kniva elledning, vid schaktning för nedläggning av ledningar inom hyttområde RAÄ Vika 7:1 och gårdstomt Vika 296:2 i Kniva, Falu kommun, Dalarnas län, dnr 76/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Astern 6, vid schaktning för uthusgrund samt anslutning till kommunala ledningar inom fornlämning 68:1, stadslager i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 93/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Vika kyrka och kyrkby, vid schaktning för etablering av bergvärme vid Vika kyrka och församlingshem, RAÄ Vika 260:1 i Vika socken, Falu kommun, Dalarnas län, dnr 120 & 121/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Fagerbacken, vid schaktning för dragning av elkabel i anslutning till RAÄ Stora Tuna 13:1-2, 216:1-2 och 1220 i Fagerbacken, Borlänge kommun, Dalarnas län, dnr 146/18

Arkeologisk undersökning, Lerdal, av förmodad fångstmarksgrav RAÄ 364 i Rättvik socken och kommun, Dalarnas län, dnr 194/18

Arkeologisk schaktningsövervakning, Härden 13 & Hyttgatan 86, vid schaktning för fjärrvärme och fiber genom stadslager Falun L2001:4288 (tidigare RAÄ Falun 68:1) i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 208/18

01. Arkeologisk schaktningsövervakning i Sundbornsbyn vid schaktning för VA genom bytomt Sundborn 237:1 och hyttområdena Sundborn 17:1, 238:1 och 238:3, Falu kommun, Dalarnas län

02. Arkeologisk förundersökning, Geschwornergården vid Falu gruva, gruvområde Falun 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk utredning inför nybyggnation vid Barkdalsskolan, RAÄ Leksand 2701-2707 i Leksands socken och kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk undersökning på Fornäs udd av ett röse på gravfält Vika 55:1 i Vika socken, Falu kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk schaktningsövervakning, Åbrinken 1, schaktning för sopmolok i stadslager Falun 68:1, Falu stad och kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk utredning inför nya Flygplatsvägen mellan Rörbäcksnäs och Hundfjället, Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk utredning, Oberget, inför möjligt framtida bostadsområde i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk schaktningsövervakning, Västra skolan, fjärrvärmeschaktning i hyttområde Falun 39:1 och stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk förundersökning, Västra Falun 8, bostadsbebyggelse inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

10. Arkeologisk schaktningsövervakning, Hyttgården 7, utbyggnad av skatepark inom hyttområde Falun 39:1 och stadslager 68:1 i Falu kommun, Dalarnas län

11. Arkeologisk schaktningsövervakning, Överbacka, schaktning för vatten och avlopp i hyttområde Sundborn 78:1, Falu kommun, Dalarnas län

12. Arkeologisk schaktningsövervakning, Västra Falun 15, schaktning i stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning, Myrbacka 25:18 och 26:18, vid schaktning för el i anslutning till blästbrukslämning Järna 87:1, Vansbro kommun, Dalarnas län, dnr 101/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Pålsbenning, vid schaktning för torpargrund i hytt- och hammarområde Garpenberg 34:1, Hedemora kommun, Dalarnas län, dnr 120/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Stråtenbo 12:1, vid schaktning för bergvärmeledning genom fornlämning Aspeboda 25:1 i Falu kommun, Dalarnas län, dnr 198/16

Arkeologisk schaktningsövervakning i Hyttgatan och Kristinegatan på fastigheten Falun 7:7 i samband med schaktningsarbeten för grundläggning av byggnad inom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 231/16

Arkeologisk kontroll, Gruvbron 2, vid rivning av grundplatta inom gruv- och hyttområde RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 1/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Dammen 8:1, vid schaktning för fiber och el inom hyttområde RAÄ 114:1 i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län, dnr 53/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Nybrogatan-Engelbrektsgatan, vid schaktning för vattenläckage inom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 63/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Utkanten 4, vid grävning för uppsättande av plank inom fornlämning 68:1, stadslager i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 68/17

Kulturhistorisk utredning, Rösstjärnen i Rättviks socken och kommun, Dalarnas län, dnr 72/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Västanvik S:20, vid schaktning för markarbeten inom boplats RAÄ Leksand 695:1 i Leksands socken och kommun, Dalarnas län, dnr 80/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Gamla Tullen 2, vid schaktning för fjärrvärme inom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 87/17

Arkeologisk utredning inom Orsa camping, fyndplats RAÄ 513 inom Orsa kyrkby 3:6 i Orsa socken och kommun, Dalarnas län, dnr 89/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Gonäs 1:7, vid schaktning för jordkabel genom hyttlämning Ludvika 1:1 i Ludvika kommun, Dalarnas län, dnr 118/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Born 9:22, vid borrning för geotekniska och miljötekniska undersökningar inom stadslager RAÄ 68, hyttlämning RAÄ 65 och gruvområde 109 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 119/17

Arkeologisk schaktningsövervakning, Forsa 46:92, vid schaktning för vatten och avlopp i anslutning till gravhög Borlänge 32:1 i Borlänge kommun, Dalarnas län, dnr 124/17

01. Arkeologisk utredning, Vilaudden, odlingslandskapet inom Korsgården 1:1, Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarnas län

02. Arkeologisk undersökning, Syrafabriken 4, område med fossil åkermark Falun 133, 134, 140 och 141 samt husgrund Falun 137 och hägnad Falun 139, Falu stad och kommun, Dalarnas län

03. Arkeologisk förundersökning i Hede och Hytting inför breddning av riksväg 70, gravfält Stora Tuna 178:1, blästbrukslämningar Stora Tuna 178:3, 522:1 m.fl. i Borlänge kommun, Dalarnas län

04. Arkeologisk förundersökning, Västra Falun 4, inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

05. Arkeologisk förundersökning, Posten 10, planerad bostadsbebyggelse inom stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län

06. Arkeologisk schaktningsövervakning, Tyskgården, ombyggnad av fördämning vid Finnhytte-Dammsjön, hyttområde RAÄ Garpenberg 16:1, Hedemora kommun, Dalarnas län

07. Arkeologisk utredning, Noret-Färnäs, inför planläggning av område för handelsverksamhet, Mora socken och kommun, Dalarnas län

08. Arkeologisk schaktningsövervakning, Grangärde kyrka, vid schaktning för fuktmätning i anslutning till kyrkan, Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarnas län

09. Arkeologisk utredning, Magnetgärdet, inför planerad exploatering av fastigheten Ludvika 4:61, Ludvika socken och kommun, Dalarnas län

10. Arkeologisk förundersökning, Rommarbo, stenåldersboplats Enviken 47:1 på fastigheten Lamborn 1:35, Envikens socken, Falu kommun, Dalarnas län

11. Arkeologisk schaktningsövervakning, Koppardalen, vid förstärkningsarbeten inom hytt- och hammarområde RAÄ Grytnäs 176:1 i Grytnäs socken, Avesta kommun, Dalarnas län

ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning, Tjärna 79:2, vid schaktning för vattenledning i anslutning till fornlämning RAÄ-nr 40:1 och 246 i Borlänge stad och kommun, Dalarna, dnr 42/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Falun 7:7 och 7:26 samt Bergsgården 74:13 vid schaktning för fiberkabel genom fornlämningar Falun 109:1 och Stora Kopparberg 116:1 i Falu kommun, Dalarnas län, dnr 57/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Buskåker, vid schaktning för gång- och cykelväg genom bytomt RAÄ 389 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 82/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Dammen S:1 och 8:1 vid schaktning för elkabel och fiberkabel inom hyttområde fornlämning 114:1, Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarna, dnr 85/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Kallrosten 3, vid schaktning för fjärrvärme genom Faluns äldre stadslager, fornlämning 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 112/15

Arkeologisk utredning, Tuna Prostgård 1:9, vid grävning för service-, cykel- och gångväg samt pumpstation nära Stora Tuna kyrka och fornlämningarna 417:1 och 508:1 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län, dnr 114/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Forssa 46:147, vid grävning för elkabel inom gravfält, fornlämning 35:1 i Borlänge stad och kommun, Dalarnas län, dnr 117/15

Skadeinventering och arkeologisk kartering vid Busjön av fångstmarksgravfält från äldre järnålder, fornlämning 101:1 i Äppelbo socken, Vansbro kommun, Dalarna, dnr 122/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Tunkarlsbo 8:1, vid schaktning inför uppförande av vägkamera inom RAÄ 4 i Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarna, dnr 126/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Sjöhaga 1:11, vid schaktning för fiberkabel inom fornlämning RAÄ 192:2 i Gustafs socken, Säters kommun, Dalarnas län, dnr 127/15

Arkeologisk schaktningsövervakning, Falu gruva, vid schaktning för VA- och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 10/16

Arkeologisk undersökning av dike RAÄ Grangärde nr 869, Smaltjärnsröjningen 3:2, inför planerat vägbygge i Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarna, dnr 12/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Västra Falun 11 & 13, vid schaktning för släntning genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 24/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Syrholen 12:5, vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län, dnr 55/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Lilla Björn 3, vid schaktning för VA-ledning genom hyttområde RAÄ 65:1 och stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 65/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Spruthuset Falun 7:7, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län, dnr 82/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Norr Romme 7:53, vid schaktning för elkabel inom fornlämningar 190:1 och 414:4, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 139/16

Arkeologisk schaktningsövervakning, Stora Ornäs 1:1 & 1:2, vid schaktning för vattenledning inom RAÄ 162:1 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 140/16

01. Kulturhistorisk utredning, Älgkullen, inför planerad vindkraftsetablering inom Hagge och Björsjö skog i Norrbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarna

02. Arkeologisk schaktningsövervakning, Kårtylla 1:3 m.fl., schaktning i anslutning till fyndplats Torsång 73:1 samt boplats och gårdstomt Torsång 139:1-2, Borlänge kommun, Dalarna

03. Arkeologisk schaktningsövervakning, Kansliet 20, schaktning för fjärrkyla i stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarna

04. Arkeologisk förundersökning i Stigaren 1 av stadslager Falun 68:1, Falu stad och kommun, Dalarna

05. Arkeologisk förundersökning, Smedsarvet 6:1 m.fl., av gårdstomt, färdväg och fossil åkermark, Stora Kopparberg 583, 578, 579 och 603 i Falu kommun, Dalarna

06. Arkeologisk utredning, Idre Fjäll, kraftledningsutbyggnad i Idre socken, Älvdalens kommun, Dalarna

07. Arkeologisk schaktningsövervakning, Posten 6 och 10, ledningsgrävning i stadslager Falun 68:1, Falu kommun, Dalarna

08. Arkeologisk utredning, Rommeholen – Gyllehemsvägen, breddning av Riksväg 70, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna

09. Arkeologisk utredning, Snöberget, vindkraftsutbyggnad i Husby socken, Hedemora kommun, Dalarna

12. Arkeologisk undersökning vid Orsandbaden av en mesolitisk slagplats inom stenåldersboplatsen Leksand 2001, Noret 62:64, Leksands kommun, Dalarna

13. Arkeologisk utredning, Grängesberg, ombyggnad av riksväg 50 i anslutning till gruvområde Grangärde 527:1 i Ludvika kommun, Dalarnas län

14. Arkeologisk schaktningsövervakning, Tjärnasjön, vid schaktning längs strandkanten, boplats och blästbrukslämning Borlänge 40:1 och 40:2, Borlänge kommun, Dalarna

15. Arkeologisk undersökning, Hyttgården 6, schaktning i anslutning till hyttområde Falun 39:1, Falu kommun, Dalarna

ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning, Svalan 4, vid schaktning för motorvärmarkabel inom fornlämning 194 i Hedemora stad och kommun, Dalarna, dnr 91/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bjurs 9, vid schaktning för fjärrvärm genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 123/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Stora Ornäs 1:2, vid schaktning för infiltrationsanläggning inom RAÄ 162:1 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 126/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Ytternora 6:1, vid schaktning för elkabel invid blästbrukslämning RAÄ 6:1 i Husby socken, Hedemora kommun, Dalarna, dnr 28/15

Arkeologisk förundersökning, Vattnäs 90:1, vid schaktning för carport inom blästbrukslämning RAÄ 433:1 i Mora socken och kommun, Dalarna, dnr 35/15

01. Arkeologisk schaktövervakning i Boda, Norrby 8:1 m.fl., bytomt RAÄ 357 i Hedemora socken och kommun, Dalarna

02. Arkeologisk schaktövervakning, Björnmyra, schakt genom bytomt RAÄ 203:1 i Sundborns socken, Falu kommun, Dalarna

03. Arkeologisk schaktövervakning, Holmgatan, vid ledningsgrävning i stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

04. Arkeologisk undersökning inför utbyggnad av Garpenberg Norra, Tyskgården 5:1-2, gruvområde RAÄ 124, Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarna

05. Arkeologisk schaktövervakning, Konsten 1, schaktning i stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

06. Arkeologisk schaktövervakning, Nyhyttan, Lunån, bytomt RAÄ 309 och hyttområde RAÄ 29 i Vika socken, Falu kommun, Dalarna

07. Arkeologisk schaktövervakning, i Geislerska parken, Slagghuset 1, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

08. Arkeologisk utredning, etapp 2, Stora Källviken, husgrund RAÄ 528 och gruvområde RAÄ 538 i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarna

09. Arkeologisk förundersökning, Nibble 39:1, tillbyggnad av bostadshus, bytomt RAÄ 372:2 i Hedemora socken och kommun, Dalarna

10. Arkeologisk förundersökning vid Frötjärnen i samband med reparation av fördämning i hytt- och hammarområde RAÄ 84 i Grangärde socken, Ludvika kommun, Dalarna

11. Arkeologisk schaktövervakning, Västra Falun 13, marksanering vid bensinstation, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

12. Arkeologisk schaktövervakning i Staberg vid grävning för optokabel i hyttområde RAÄ 7, Vika socken, Falu kommun, Dalarna

13. Arkeologisk schaktövervakning i Tjärna vid schaktning för vattenledning i anslutning till bytomt RAÄ 42:1, Borlänge stad och kommun, Dalarna

14. Pionjärerna vid Limsjön. Arkeologisk undersökning av boplats från äldre stenålder, RAÄ 405 i Leksands socken och kommun, Dalarna

15. Arkeologisk utredning, Syrafabriken 4, i anslutning till gruv- och hyttområde RAÄ 109 och bebyggelselämningarna RAÄ 90, 91 och 100 i Falu stad och kommun, Dalarna

16. Arkeologisk schaktningsövervakning vid Dådrans bruk, hyttområde RAÄ 106 i Rättviks socken och kommun, Dalarna

17. Arkeologisk förundersökning vid Orsandbaden av den mesolitiska boplatsen RAÄ 2001 i Leksands socken och kommun, Dalarna

18. Arkeologisk schaktningsövervakning Vågdragaren 5, ledningsschakt i stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

19. Arkeologisk schaktningsövervakning Tunkarlsbo 8:1, schaktning i hyttområde RAÄ 4 i Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarna

20. Arkeologisk förundersökning vid Ingarvet av odlings- och bebyggelselämningar från medeltid och nyare tid, Falun 86:1 och 91:1 i Falu kommun, Dalarna

ARKIVRAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bergshauptmansgatan 9 och 7, vid schaktning för fjärrvärmeutbyggnad till fastigheten Assessorn 13, inom fornlämning 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 56/08

Arkeologisk schaktningsövervakning, Linan 8, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 65/13

Arkeologisk schaktningsövervakning, Spelstyraren 6, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 66/13

Arkeologisk schaktningsövervakning, Kyrkan 1, vid schaktning för läckande vattenledning, Orsa socken och kommun, Dalarna, dnr 138/13

Arkeologisk schaktningsövervakning, Syrafabriken 4 och Ingarvet 1:1, vid schaktning för geoteknisk provtagning inom bebyggelselämning RAÄ 90:1 och 100:1 samt hytt- och gruvområde RAÄ-nr 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 144/13

Arkeologisk schaktningsövervakning, Kung Magnigatan, vid schaktning för anslutning av vatten och avlopp samt fjärrvärme till fastigheten Konstmästaren 8, inom fornlämning 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 5/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, vid schaktning för fjärrvärmeservice till Vågdragaren 5, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 13/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bergmästargatan vid schaktning för fjärrvärme och fjärrkyla inom fastigheten Björken 8, inom fornlämning 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 14/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Mårdskinnsstöten, vid schaktning för säkerställamnde av timmervägg i Mårdskinnsstöten vid Falu gruva RAÄ 109 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 25/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Högtjärnsdammen, vid reparation av dammvall, Hedemora 558, på fastigheten Vibberbo 8:1 i Hedemora kommun, Dalarna, dnr 30/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Holmgatan, vid schaktning för fjärrkyla genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 40/14

Arkeologisk schaktövervakning, Stigaregatan – Hanröleden, vid schaktning för elkabel vid hyttområde RAÄ 51 och vändrost RAÄ 15 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 48/14

Arkeologisk utredning steg 1, Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl., Orsa socken och kommun. Inför planerad nedläggning av jordkabel i anslutning till vindkraftetablering, dnr 57/14

Arkeologisk schaktningsövervakning vid Hanröleden, vid schaktning för nytt styrskåp inom gruvområde RAÄ 109 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 58/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Geschwornern 8, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 59/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Bergshauptmansgatan, vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 62/14

Arkeologisk schaktningsövervakning, Gylle 7:1, vid schaktning för gång- och cykelväg samt optokabel genom by/gårdstomt RAÄ Stora Tuna 370:1 i Borlänge stad och kommun, Dalarna, dnr 115/14

01. Arkeologisk förundersökning på Sandön i Venjansjön, av blästbrukslämning och boplats RAÄ 85 i Venjans socken, Mora kommun, Dalarna

02. Arkeologisk schaktövervakning i Storsten, vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna

03. Arkeologisk schaktövervakning på Sunnanö, vid schaktning genom blästbrukslämningarna RAÄ 41 och 46 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna

04. Arkeologisk schaktövervakning, Hyttgården 7, schaktning för skateboardpark, stadslager RAÄ 68 och hyttlämning RAÄ 39 i Falu stad och kommun, Dalarna

05. Arkeologisk schaktövervakning, Rasten 2, schaktning för fjärrvärme inom bytomt RAÄ 370 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna

06. Arkeologisk schaktövervakning i Falugatan vid grävning för fjärrvärmeservice till Köpmannen 15, stadslager RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna

07. Arkeologisk schaktövervakning, Gamla Berget, vid rensning av Drottning Margaretas dike, RAÄ 72 i Falu stad och kommun, Dalarna

08. Arkeologisk schaktövervakning vid Falu gruva, schaktning i Bergshauptmansgatan, gruvområde RAÄ 109, Falu stad och kommun, Dalarna

09. Arkeologisk schaktövervakning, Bergsgården, grävning för elkabel genom hyttområde RAÄ 172 i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarna

10. Arkeologisk undersökning vid badplatsen i Skattungbyn, av den mesolitiska boplatsen RAÄ 531 i Orsa socken och kommun, Dalarna

11. Arkeologisk schaktövervakning i Kv Kansliet vid schaktning för fjärrvärme i stadslager RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna

12. Arkeologisk förundersökning vid Limsjön, Noret 2:27, av den mesolitiska boplatsen RAÄ 405 i Leksands socken och kommun, Dalarna

13. Arkeologisk utredning kring Rämsberget med anledning av planerad vindkraftsetablering i Malungs socken, Malung-Sälens kommun, Dalarna

14. Arkeologisk undersökning inom Nynäs 14:12 i anslutning till gårdstomt RAÄ 273 i Vika socken, Falu kommun, Dalarna

15. Arkeologisk schaktövervakning, St Kopparbergs kyrkogård, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

16. Arkeologisk förundersökning i Kårby vid utbyggnad av bostadshus på bytomt RAÄ 830 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna

17. Arkeologisk schaktövervakning vid Rödfärgsverket, reparation av VA-ledning inom gruvområde RAÄ 109 i Falu stad och kommun, Dalarna

FÖRENKLADE RAPPORTER

Arkeologisk schaktövervakning vid Hedemora kyrka, stadslager RAÄ 194 i Hedemora socken och kommun, Dalarna, dnr 154/12

Arkeologisk schaktövervakning, Övre Elsborg 10, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 155/12

Rapport angående samråd om skogsbruksåtgärder, RAÄ-nr 57:1, del av fastigheten Rensbyn 1:19, Vika socken, Falu kommun, Dalarna, dnr 85/13

Arkeologisk utredning, Tavelberget etapp 2, med anledning av planerad vindkraftsutbyggnad i Svärdsjö socken, Falu kommun, Dalarna, dnr 154/13

01. Arkeologisk utredning, delsträckan Bergeby-Åkern, av planerad vattenledning mellan Borlänge och Falun, genom Borlänge, Stora Tuna och Aspeboda socknar i Borlänge och Falu kommuner, Dalarna

02. Arkeologisk förundersökning, Vika kyrkby, av prästgårdens tomt inom bytomt RAÄ 260 i Vika socken, Falu kommun, Dalarna

03. Arkeologisk schaktövervakning, Anfarten, vid schaktning för tillfällig entré till besöksdelen, Falu gruva, Falun RAÄ 17, 18 och 109 i Falu kommun, Dalarna

04. Arkeologisk schaktövervakning, Västermalm – Sturegatan, vid schaktning för fjärrvärme genom RAÄ 68 och 109 i Falu stad och kommun, Dalarna

05. Arkeologisk förstudie kring Kajsberget inför planerad vindkraftsetablering i Äppelbo, Järna och Nås socknar, Vansbro kommun

06. Arkeologisk undersökning, Vika kyrkby, bytomt RAÄ 260 och boplats RAÄ 359 i Vika socken, Falu kommun, Dalarna

07. Arkeologisk förundersökning i Vikarbyn av vikingatida blästbrukslämning, RAÄ 195 i Rättviks socken och kommun, Dalarna

08. Arkeologisk förundersökning i kvarteret Västra Falun, 1600-talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

FÖRENKLADE RAPPORTER

Arkeologisk schaktövervakning, Främsbacka, hyttområde RAÄ 123 i Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarna, dnr 89/11

Arkeologisk schaktövervakning, Krondiket, i samband med rensning för bättre vattenföring, RAÄ 89 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 105/11

Arkeologisk schaktövervakning vid Falubron i samband med schaktning för fjärrkyla, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 169/11

Arkeologisk förundersökning, Sör Amsberg, vid schaktning för badpool på fastigheten Kvarnsveden 3:227, boplats RAÄ-nr 238 i Borlänge stad och kommun, Dalarna, dnr 199/11

Arkeologisk schaktövervakning i kvarteret Utkanten i samband med schaktning för fjärrvärme i Östanfors, stadslager RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 234/11

Arkeologisk schaktövervakning, Herrgårdsgränd, vid fastigheten Rostbruket 7, stadslager RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 247/11

Arkeologisk schaktövervakning, Herrgården 6, i samband med schaktning för fjärrvärme, stadslager RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 272/11

Arkeologisk schaktövervakning, Storsten, i samband med schaktning för cykelbana längs Torsångsvägen, blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 2/12

Arkeologisk schaktövervakning i Mäster Jons gränd i samband med schaktning för fjärrvärme, stadslager RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 110/12

01. Arkeologisk undersökning i Nedre Heden, av hålväg RAÄ 75 vid Claes Ohlsons lager, Åls socken, Leksands kommun, Dalarna

02. Arkeologisk schaktövervakning, Vikmanshyttan, industrilämning RAÄ 471 i Hedemora socken och kommun, Dalarna

03. Arkeologisk utredning kring Lusberget, på Gylle och Hångsarvets marker, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna

04. Arkeologisk utredning inför ledningsdragning Hamre – Ryllshyttan, genom Hedemora och Garpenbergs socknar, Hedemora kommun, Dalarna

05. Arkeologisk schaktövervakning i Gylle, fjärrvärmedragning till ishallen, RAÄ 369 och 370 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna

06. Arkeologisk förundersökning vid Eldforsen av blästplats RAÄ 209 i Järna socken, Vansbro kommun, Dalarna

07. Arkeologisk schaktövervakning, Stigaregatan, i samband med ledningsdragning, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna

08. Arkeologisk schaktövervakning i Hönsarvet genom bytomterna RAÄ 105 och 155 i Borlänge stad och kommun, Dalarna

09. Arkeologiska undersökningar på fastigheten Falan 22, 1600-talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

FÖRENKLADE RAPPORTER

Arkeologisk förundersökning, Tjärna ängar, inför schaktning för vattenledning genom RAÄ 41, 175 och 176 i Borlänge stad och kommun, Dalarna, dnr 143/09

Arkeologisk förundersökning, Storsten, blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 1/10

Arkeologisk schaktövervakning och antikvarisk kontroll, Creutz spelhus, Falu gruva, gruvområde RAÄ 109, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 94/10

Arkeologisk schaktövervakning i Engelbrektsgatan, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 105/10

Arkeologisk schaktövervakning, Magasinsgatan, inom fastigheten Falun 7:6, RAÄ 68:1, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 209/11

Arkeologisk schaktövervakning i Skateboardpark, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 253/11

Arkeologisk förstudie, Råberg, kolningslämning RAÄ 535 på fastigheten Boda 22:5 i Svärdsjö socken, Falu kommun, Dalarna, dnr 244/11

Arkeologisk förundersökning, Teatern 11, för saneringsarbeten efter bensinstation i RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 324/11

Arkeologisk schaktövervakning i Värmeverket, Syrafabriken 4, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 325/11

01. Arkeologisk utredning, Orsandbaden, bebyggelseförtätning på campingområdet, stenåldersboplats raä 31 m.fl., Leksands socken och kommun, Dalarna

02. Arkeologiska undersökningar, Sör Romme, gravfält och kolningsanläggning, Stora Tuna 372:2 och 969, Borlänge kommun, Dalarna

03. Arkeologisk utredning på del av Stora Dicka 9:3 i Folkärna socken, Avesta kommun, Dalarna

04. Arkeologisk undersökning, Djäknehyttan, hyttområde RAÄ 74 i Grytnäs socken, Avesta kommun, Dalarna

05. Arkeologisk schaktövervakning i Nyhyttan, ledningsdragning genom RAÄ 27 och 309 i Vika socken, Falu kommun, Dalarna

06. Arkeologisk undersökning, Solbodarna, skelettfynd vid Venjansjön, Mora socken och kommun, Dalarna

07. Arkeologisk utredning Grycksbo-Bergsgården för gång- och cykelväg längs riksväg 80, Stora Kopparbergs socken, Falu kommun, Dalarna

08. Kulturhistorisk utredning kring Dalkarlsdammen, RAÄ 337 i Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarna

09. Kulturhistorisk utredning, Garpenberg Norra, öster om Finnhytte-Dammsjön, Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarna

10. Kulturhistorisk utredning kring Odalfältet, RAÄ 86 i Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarna

11. Arkeologisk förundersökning i Sör Amsberg, i anslutning till RAÄ 237, Borlänge stad och kommun, Dalarna

12. Arkeologisk undersökning i Nedre Heden av en medeltida tjärdal, fornlämning 299, Åls socken, Leksands kommun, Dalarna

13. Arkeologisk förundersökning i Gylle, fjärrvärmedragning genom bytomt RAÄ 370 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna

14. Arkeologisk undersökning i Kvarnsveden, bytomt och boplats RAÄ 212 och 220 i Borlänge stad och kommun, Dalarna

15. Arkeologisk förundersökning vid Smältaregården inför planerad bostadsbebyggelse i anslutning till gårdstomt RAÄ 200 i Borlänge stad och kommun, Dalarna

16. Arkeologisk förundersökning, Egnellska tomten, stadslager i kv Västra Falun 15, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna

FÖRENKLADE RAPPORTER

Norr Nävde, RAÄ 127 m.fl., Grytnäs socken, arkeologisk utredning, dnr 68/10

Sör Amsberg, RAÄ 201, Borlänge stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 64/10

Fisktorget, RAÄ 68, Falu stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 170/09

Konstvaktaregatan, RAÄ 68, Falu stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 62/10

Myntgatan, RAÄ 68, Falu stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 51/10

Stadshusgränd, RAÄ 68, Falu stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 60/10

Utmelandsgränd, RAÄ 68, Falu stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 110/10

Staberg, RAÄ 7, Vika socken, Falu kommun, arkeologisk förundersökning, dnr 37/06

Arkeologisk schaktövervakning i samband med ledningsdragning i Bensåsen 9:6, RAÄ 277, Garpenbergs socken, Hedemora kommun, Dalarna, dnr 23/10

Prästen 12, RAÄ 194, Hedemora socken, arkeologisk schaktövervakning, dnr 39/10

Kv Prästen, Åshem, RAÄ 194, Hedemora stad, arkeologisk schaktövervakning, dnr 75/10

Sommarland, RAÄ 39 och 907, Leksands socken, arkeologisk utredning, dnr 67/10

01. Arkeologisk undersökningar, Islingby, inför byggandet av infartsväg till SSAB Tunnplåt, raä nr 22:1, 218:1 och 223:1, Borlänge stad och kommun, Dalarna

02. Arkeologisk utredning, Vångsgärde, inför planerad småhusbebyggelse på fastigheten Vångsgärde s:3, raä 143:1 och 144:1, Orsa socken och kommun, Dalarna

03. Arkeologisk schaktövervakning, Ämbetsgatan, vid schaktning för telekabel, fornlämning nr 194, Hedemora stad och kommun, Dalarna

04. Arkeologisk utredning, Kvarnsveden, i samband med utbyggnad av Kvarnsvedens pappersbruk, raä nr 210 och 211, Borlänge stad och kommun, Dalarna

05. Arkeologisk schaktövervakning, Önavägen, vid fjärrvärmeutbyggnad i anslutning till RAÄ 142 och 459 i Mora socken och kommun, Dalarna

06. Arkeologisk utredning kring Skepphusviken, Frozen Tracks, skidspår i anslutning till RAÄ 122 i Mora socken och kommun, Dalarna

07. Arkeologisk utredning i Söderbärke inför uppförandet av aktivitetshall mm väster om Kyrkbyn, RAÄ 249, Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarna

08. Arkeologisk förundersökning i Assessorn 6, Nedre Elsborg, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna

09. Arkeologisk utredning kring Båthusgattu inför planerad exploatering i Tällberg, Leksands socken och kommun, Dalarna

10. Arkeologisk förundersökning i Yttre Medväga inför schaktning för fjärrvärme genom område med stenålderboplatser, Borlänge stad och kommun, Dalarna

11. Arkeologisk förundersökning vid Ornäs kvarn, ledningsdragning genom hyttområde RAÄ 2 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna

12. Arkeologisk förundersökning vid Leksandsbröd i Gärde by, raä 642 i Leksands socken och kommun, Dalarna

13. Arkeologisk schaktningsövervakning i Falu centrum vid schaktning för fjärrkyla genom RAÄ 68 och 109 i Falu stad och kommun, Dalarna

14. Arkeologisk schaktningsövervakning i Kyrkogatan vid markarbeten utanför kv Gäddan 1, RAÄ 194, Hedemora stad och kommun, Dalarna

15. Arkeologisk undersökning, Hjortnäsheden, RAÄ 39, Leksands socken och kommun, Dalarna

FÖRENKLADE RAPPORTER

Arkeologisk schaktningsövervakning inför grävning för fjärrvärmeutbyggnad till Magasinsgatan 44 och Hyttgatan 65, fastigheten Kallrosten 6, fornlämning 68, Falu stad och kommun, Dalarna, dnr 40/09

Schaktövervakning i samband med markarbeten för fjärrvärme inom del av fastigheten Sör Romme 1:12, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarna, dnr 53/09

Förundersökning av fornlämning nr 197 i samband med breddning av länsväg 293 mellam Smedsbo-Ängesgårdarna, Aspeboda socken, Falu kommun, dnr 93/09

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningsområde till fornlämning nr 424:2, inom Tärningsgatan, Stora Tuna socken, Borlänge kommun, Dalarnas län, dnr 114/09

Arkeologisk schaktövervakning, Tjädern 6, raä 194, Hedemora stad, dnr 116/09

Arkeologisk schaktövervakning vid grävning för service till Rostbruket 14, raä 68, Falu stad och kommun, dnr 127/09

Arkeologisk förundersökning i Romme, raä 415 i Stora Tuna socken, Borlänge kommun, dnr 140/09

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content