Föremål

Historiska skatter

Museets samlingar består av cirka 150 000 objekt. Merparten av samlingen består av föremål från 17-1800-talen. De flesta föremål är placerade i magasin där de tryggt förvaras för eftervärlden där vi säkerställer att kommande generationer kan få lära sig mera om hur man levt, bott och rört sig i Dalarna. I museets publika utställningar finns ett representativt urval från olika föremålskategorier och från olika tider.

Dalmåleri

En stor samling med väggmålningar och möbler av dalmålare finns i museets utställningar och magasin. Här finns de flesta kända målare representerade och även ett antal som fortfarande är oidentifierade.


Dalahästar

Museets samlingar av dalahästar var blygsamma innan en speciell fast utställning öppnades 2009 efter att Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse köpt makarna Holsts dalahästmuseum i Dala-Järna. Efter aktiva kompletteringar är den nu representativ och är också den största offentliga dalahästsamlingen.


Sockendräkter och textil

Bland det första som uppmärksammades när Dalarnas Fornminnesförening bildades 1862 var insamling av sockendräkter. Först i form av dockor men snart också originalplagg. I samlingen finns nu ett rikt urval med dräktvarianter från Dalarnas socknar. Här finns också inredningstextilier i olika vävnadstekniker. Samlingen med tvåändsstickade plagg är unik med två vantar från 1600-talet som de äldsta föremålen.


Arkeologi

I museets arkeologiska samling finns över 15 000 föremål från hela Dalarna. Det rör sig både om enstaka föremål som slumpmässigt hittats ute i landskapet och föremål som hittats vid arkeologiska utgrävningar och inventeringar.

De tidigast inregistrerade föremålen är ett flertal stenyxor vilka inkom redan på 1860-talet. Numera finns här ett stort och varierat fyndmaterial som speglar länets historia från äldsta stenålder till 1800-tal. Små och stora föremål, från millimetersmå pärlor till stora stockbåtar, trängs på hyllor och i skåp.

En del av de arkeologiska samlingarna utgörs av Lannerbrosamlingen. Den består av ett unikt material från stenålderns fångstkultur, insamlat av fil. Dr. Ragnar Lannerbro under en period av mer än 30 år.

Järnåldern finns representerat i material från boplatser, gravar och järnframställningsplatser från stora delar av Dalarna. Uppseendeväckande är t.ex. det ”verktygsset” som påträffades vid sjön Kvien på Malungs finnmark i mitten av 1800-talet.

I medeltidsmaterialet finns bl.a. föremål från Dalarnas två medeltida borgar Borganäs i Borlänge och Grådö skans i Hedemora. Typiskt medeltida är också föremål från Sveriges nordligaste kloster, Gudsberga i Husby socken.

Även mer sentida material finns rikligt representerat i den arkeologiska samlingen. Det kan röra sig om föremål från de många stadsgrävningarna i bl.a. Falun och Hedemora. Till de mer unika föremålen hör några stickade vantar och en hatt från 1600-talet.

Forskare och andra intresserade är välkomna att besöka våra samlingar för att närmare studera föremålen. Besöken till våra samlingar sker efter tidbeställning och under överinseende.

Skip to content