Djupdykning i kunskap

På Dalarnas museum driver vi flera fördjupningsprojekt genom att samverka med universitet och andra kunskapsinstitutioner.

Den första augusti 2017 kom den nya museilagen som gäller både statliga, regionala och kommunala museer. Där klargörs museernas ändamål och ansvar som kunskapsuppbyggande institutioner. Bland annat står det där skrivet om museernas roll i forskning och andra kompetensutvecklande verksamheter inom olika områden.

Vi har en antikvarie som går forskarutbildning i musikvetenskap och vi har fler disputerade forskare som engagerar sig i förståelsen av vår verksamhet och våra kulturområden. Här kan ni läsa mer om våra forsknings- och fördjupningsprojekt.

Skip to content