Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Arkeologi / Dalarnas äldre historia

Dalarnas äldre historia

Spår av människan

Längs sjöstränderna kan man finna spår efter stenåldersmänniskor, bland kantiga stenar ligger det på sina ställen bitar av stenredskap i olika färger. Den äldsta kända lämningen i Dalarna är boplatsen vid Orsandbaden i Leksand. Den är drygt 10 000 år gammal. I åkermarken och i skogen finns det däremot gott om slagg och kol, spår som hör ihop med metallframställning under järnåldern och framåt.

Förhistorisk tid brukar räknas från att den senaste inlandsisen smälte fram till vikingatidens slut. I Dalarna blir det ca 9000 år. Tiden från mitten av tusentalet och framåt räknas till historisk tid. Medeltiden, som ofta anges från år 1050 till 1500 utgör en stor del av den.

Förhistorien delas in i stenålder, bronsålder och järnålder. 6000 av dessa 9000 år räknas till stenåldern och kan delas in i jägarstenålder och bondestenålder. Denna indelning är gjord utifrån fynd från Sydsverige och stämmer inte riktigt för Dalarnas del. Här har många troligen levt som jägare under såväl bronsåldern som långt fram under järnåldern. Pälshandeln var förmodligen viktig för dem.

Den stora förändringen skedde under yngre järnåldern då många människor slog sig ner på gårdar längs Dalälven, för att bruka jorden, men kanske främst för att framställa järn och så småningom även koppar.

Sen kom medeltiden med kristendom, kungamakt och skatter, bland mycket annat.

Illustration Maria Tjärnström

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content