Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Samlingar

Samlingar

Har du en fråga om föremål, foto eller arkiv?
Ställ din fråga via formulär:
Frågor om föremål.
Frågor om arkiv.
Frågor om foto.

Allt har en historia

Insamlandet vid Dalarnas museum startade redan 1862 och föremålsbeståndet växte fram på olika sätt. Dels bedrevs aktiv insamling från museets håll och dels skänktes en hel del objekt och arkivarier till museet av personer som ville berika museets föremålsbestånd.

Idag finns många tusentals föremål i museets magasin och utställningar. Här finns bland annat husgeråd, möbler, textilier, gamla vapen, medeltida skulpturer, musikinstrument, konst och forntida fynd.

FÖREMÅL

ARKIV

DIGITALT MUSEUM

FILM

FOTO

MUSIK

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna – Åhlénska stiftelsen

I samband med planerandet av utställningarna till nya museibyggnaden bildades 1956 Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna. Stiftelsen skall verka för att ”förvärva och för framtiden bevara, vårda och underhålla sådana verk av konstnärer, bördiga från eller verksamma inom Dalarna …” Till stiftelsen har köpts in äldre konst som t ex Pehr Hilleströms Gustav III:s besök i Falu gruva men också nutida verk som t ex Jan Laggars imponerande självporträtt Schnautzermannen. Samlingen omfattar drygt 250 nummer med totalt cirka 500 verk.

Dalarnas försäkringsbolags kulturstiftelse

I samband med Försäkringsbolagets 150-års jubileum 1996 avsattes åtta miljoner till en stiftelse för att kunna köpa in värdefulla föremål för att ”främja vetenskaplig forskning rörande Dalarnas historia och kulturarv”. Efter bildandet har avkastningen finansierat inköp för drygt sex miljoner till samlingen. Här finns bl a Dalarnas äldsta bil (Oldsmobile 1903) och Skandinaviens äldsta daterade vävstol.


Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content