Hoppa till innehåll
Start / HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Hållbarhetsarbete på Dalarnas museum

Dalarnas museum är ett länsmuseum med uppdrag att för framtiden samla, vårda, undersöka och visa både materiella ting – alltså föremål – men också det immateriella såsom traditioner, berättelser, ritualer och hantverk. Kunskap som förs vidare från människa till människa.

Det är ett uppdrag som inte har något stoppdatum, precis som hållbarhetsarbetet. Så länge det finns människor kommer det finnas ett kulturarv att skydda och bevara och så länge det finns en planet behöver hållbarhetsarbete utföras. På Dalarnas museum är hållbarhetsarbete en naturlig del av verksamheten, det finns i verksamhetens DNA. 

Museet har tagit fram en hållbarhetspolicy som används som stöd i arbetet med att nå social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Hållbarhetspolicyn kommer du till genom att klicka här.  

Det långsiktiga målet är att Dalarnas museum ständigt ska utvecklas mot att vara ett hållbart besöksmål och även kunna tituleras som ett sådant. 

Här kommer några exempel på hur Dalarnas museum arbetar med hållbarhet!

Hållbarhetstänk inom verksamheten

 • De varor som köps in till museibutiken är lokalproducerade.
 • Vi använder miljömärkt förbrukningsmaterial.
 • Vi undviker onödiga utskrifter på papper.
 • All belysning ska bytas till lågenergi.
 • För att minimera koldioxidutsläpp överväger vi alltid alternativet att mötas digitalt istället för att resa i tjänsten. 
 • Kemikalier och material som används i arbetet med att konservera föremål ersätts med mer miljövänliga alternativ.
 • Vi har påbörjat arbetet med att digitalisera utställningsbroschyrer i våra permanenta utställningar. Besökare scannar en qr-kod och får information i sin mobil, alternativ finns att låna en broschyr.
 • – Årskortet är digitalt. Önskar man ett plastkort får man det till en extra kostnad. Kortet trycks på begäran.
 • -På två av våra besökstoaletter finns sanitetsprodukter om olyckan skulle vara framme.

Återanvändning

 • Allt utställningsmaterial, inklusive packmaterial, som går att återanvända sparas och används på nytt vid ett senare tillfälle.
 • Utställningsmaterial som inte kan återanvändas inom museiverksamheten säljs i museibutiken.
 • De utställningsbroschyrer som besökaren inte vill ta med hem återanvänds.

Källsortering 

 • Allt avfall källsorteras.
 • Kärl för källsortering finns både i personalutrymmen och i de publika delarna i museet.

Förbättringsförslag

Har du tips på hur vi på Dalarnas museum kan blir mer hållbara? Stort som smått! Vi vill gärna ta del av dina synpunkter.
Mejla till: info@dalarnasmuseum.se 

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content