Hoppa till innehåll
Start / Om museet / Organisation / Styrelse

Organisation / Styrelse

Dalarnas museum är en stiftelse (Stiftelsen Dalarnas museum) och länsmuseet i Dalarna. Stiftare är Region Dalarna och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund. Region Dalarna är huvudbidragsgivare enligt den statliga kultursamverkansmodellen.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som till antalet uppgår till 11 ledamöter (med 11 ersättare) och vars sammansättning utgörs av personer som utses av stiftarna. Ordförande i styrelsen är som regel en person som utsetts av Region Dalarna. Det finns också ett arbetsutskott till styrelsen, bestående av tre ledamöter ur styrelsen.

Styrelsen tillsätter en museichef, som organiserar och leder museets löpande arbete och är föredragande i styrelsen. Museet är uppdelat i fyra verksamhetsområden (avdelningar): Kunskapsbanken som ansvarar för museets samlingar, Kulturlandskap som ansvarar för museets insatser inom kulturmiljöområdet, Publika som ansvarar för utställningar och programverksamhet samt Kundtjänst, Kansli och Drift som samlar de olika administrativa och förvaltande funktionerna, inkl. receptionsbemanningen.

Styrelse

Ledamöter utsedda av landstinget        
Isa Mursal (ordf)(MP) 
Berglund Gunilla  (C)
Frank Håkan  (M)
Lazar Suzanne (S)
Levahn Lars  (S)
Sacrédeus Lennart (KD)
Bigitta Sohlberg (S)

Ersättare
Ardesjö Maj (MP)
Berglund Annakari(S)
Hållberg Julia (M)
Larsson Joakim (M)
Rousu Peter (S)
Stridh Joanna (C)
Thenander Ann Cecilia (S)

Ledamöter utsedda av DFHF
Andersson Anna-Karin
Bodin Jon
Montelius Jan-Olof 
Tranberg Olle
   
Ersättare utsedda av DFHF
Andersson-Murmester Inga
Ilis Gertrud Ersättare
Olerås Kristoffer

Adjungerade ledamöter från Falu kommun
Enhörning Catharina (M)
Andersson Kristina (S) ersättare

Adjungerade ledamöter från Landstinget Dalarna
Malin Lagergren  (22/9-10)

Övriga adjungerade
Björklund Christer, Landsantikvarie/Länsmuseichef
Brorsson Anna, Administrativ chef

Revisorer
Gruvris Inga Revisor ord. DFHF och DM
Lundh Lars Revisor ord. Falu kommun S
Reyier Lena Revisor ord. Landstinget C
Forsling Emil Revisor (aukt.) DM
VAKANT Revisor ers. Falu kommun
Örjas Birgitta Revisor ers. Landstinget S

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

X
Skip to content