Hoppa till innehåll
Start / Om museet / Arkitekturen

Arkitekturen

Museibyggnaden, Konsthallen och Magasinet


Dalarnas museum finns i Falun – Dalarnas residensstad. Museibyggnaden, med konsthall, vid Hälsingtorget rymmer permanenta- och tillfälliga utställningar, kontor och verkstäder. I stadens södra utkant finns Dalarnas museums magasin med ytterligare kontor och verkstäder.

Garvaren

Museibyggnaden och Konsthallen ligger längs Faluån i stadsdelen Prästtäkten, som historiskt haft stora tomter och hus tillhörande köpmän och hantverkare. Fram till och med 1900-talets första hälft var Prästtäkten den främsta hantverkarstadsdelen i Falun. På museibyggnadens plats fanns det Flodströmska garveriet som gett namn åt kvarteret som heter Garvaren. 1959 brann garveriet ner fullständigt. Dess tomrum fylldes snart av en ny museibyggnad som murades upp tegelsten för tegelsten.

Museibyggnaden

Museibyggnaden ritades av Hallandsfödde arkitekten Hakon Ahlberg, 1891-1984. Han ville att den skulle harmoniera både med naturen och med människan. 1962 stod byggnaden klar med högresta tegelfasader i munkförband och med muromgärdad förgård, likt en medeltida borg. Byggnadens form är direkt anpassad till läget utmed Faluån, dess vallgrav. Museibesökaren går in under ett valv, korsar en borggård och stiger in i en ljus entréhall mitt i byggnadens centrum. Därifrån nås utställningar i alla väderstreck.

Museibyggnadens oregelbundna takformer och väggytor som omväxlande är slutna och uppglasade är karaktäristiska för sin samtid. Vissa rum är vidöppna mot staden och rörelsen utanför. De tillåter kulturen att vara en dynamisk del av livet, medan andra rum är helt slutna och skyddar ljuskänsliga verk för framtiden.

1984 tillbyggdes museet efter ritningar av faluarkitekten Jack Hansson, född 1927 i New York. Tillbyggnaden länkar samman dåvarande museibyggnaden med ett intilliggande köpmannahus utmed Stigaregatan. Då tillkom bland annat nya kontor, en rymlig hörsal och barnverkstad. Tillbyggnaden i tegel är arkitektoniskt underordnad den ursprungliga byggnaden, men tidens stil, postmodernism, avspeglas bland annat i den uttrappande fasaden med burspråk.

Konsthallen

Konsthallen uppfördes 1936, som en flygel till dåvarande medborgarhuset på Engelbrektsgatan. Även denna byggnad ritades av arkitekt Hakon Ahlberg. Stilen är en blandning av stram nyklassicism och tidig funkis.

Konsthallen består av två överljushallar på vardera sidan om en absidformad entréhall. Byggnaden är uppförd i tegel som slätputsats och står under koppartäckt sadeltak. Takavvattningen av kopparplåt ligger diskret innanför fasadliv och tillhör byggnadens arkitektoniska finesser som bidrar till det avskalade uttrycket.

Huvudentrén i norr har en portik av fyra marmorpelare och centrerad ovanför finns marmordekoren i relief Den skapande inspirationen av skulptören Eric Grate. Dess figurer är sinnebilder för konsten, kraften, härmningsförmågan och konstskickligheten. Konsthallen används idag för så väl konstutställningar som kulturhistoriska utställningar.

Hakon Ahlberg

Arkitekt Hakon Ahlberg visade under sitt långa yrkesliv skickligheter inom en stor spännvidd. Han ritade bland annat småhus inom folkhemsbygget, varuhus, industribyggnader, sjukhus och kyrkor, spridda från Lund till Lappland. I Dalarna har Ahlberg framför allt gjort avtryck med Brunnsvik folkhögskola under 1930-tal och centrumanläggningen i Gränsgesberg under 1950-tal. På äldre dar sa han ”Falun är min stad” och syftade på att han här skapat tre viktiga kulturbyggnader längs Faluåns västra strand: Dalarnas museum (1962), Konsthallen (1936) och Stadsteatern & Folkets hus (1964).

Magasinet

Magasinsbyggnaden på 4800 kvadratmeter är ritad av arkitekt Magnus Fredin vid MOVADO
arkitekter i Stockholm tillsammans med IK Inredningskonsult. Arkitekten lät skogen ange tonen för byggnadens gestalt. Han ville tillvarata platsens högresta tallskog och plantera byggnaden behagligt i mossan strax under trädkronorna.

Magasinet är uppfört i betongelement under plantak. Tre av byggnadens fasader har en ytstruktur i form av en barkrelief som påminner om omgivningens tallstammar. Den främre fasaden har ett väldigt glasparti som kontrasterar med släta ytor. Innanför glaspartiet vilar det stora Naturrummet med ljus och växter, likt en förlängning av naturen. Där finns entrén och en miljö att hämta kraft och inspiration i.
Byggnaden uppfördes ursprungligen som kontors- och lagerlokal för Apoteket AB och stod klart 2003. Sedan hösten 2019 finns där Dalarnas museums magasin med samlingar och arkiv som bär kulturhistoria från hela Dalarnas län.

Läs mer:
Husen berättar, 2012, Falu kommun
Arkitektur i Dalarna, 2001, Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund
Falun staden som försvann, 2012, Dalarnas museum
Jack Hansson Arkitekt, 2012, Dalarnas museum
Arkitekttidningen Forum, 2014

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content