Boka föredrag

Valborrar, broderi, dalmåleri, kulning,och arkeologi

Här presenteras de föredrag och evenemang som Dalarnas museum kan erbjuda.
För att boka ett föredrag skicka en e-post till bokning@dalarnasmuseum.se med uppgifter om vilket föredrag, vart det ska äga rum och när.


SPÅR AV MAT OCH DRYCK UNDER 1600-1700 TALEN
Arkeolog Jimmy Axelsson Karlqvist

Fokus på de resultat som framkommit vid de arkeologiska undersökningarna i Kv. Västra Falun.


SPÅREN AV FALUNS GRÖNA RUM UNDER 1600-1700 TALEN
Arkeolog Jimmy Axelsson Karlqvist

Falu stad har genom åren undersökts arkeologiskt vid flera tillfällen och därigenom har vi fått en ökad kunskap om dess äldre bebyggelse. Under de senaste åren har vi genom nya metoder även hittat spår efter odlingar i staden. Detta gör att bilden av livsmiljön i det äldre Falun har förändrats. Inom det stadsarkeologiska fältet har det under det senaste decenniet växt fram en ny gren – Trädgårdsarkeologi. Genom att arbeta fram nya metoder och frågeställningar har odlingar av olika slag kunnat identifieras i många svenska medeltida och tidigmoderna städer, däribland Falun trots roströken som låg som ett täcke över staden.


STADSODLINGAR UNDER 1600–1700-TALEN
Arkeolog Jimmy Axelsson Karlqvist

Under de senaste decennierna har en ny gren inom arkeologin vuxit fram, Trädgårdarkeologi.
Inom fältet har man fokuserat på två olika inriktningar: Dels slotts- och herrgårdsmiljöer, men också städernas gröna rum d.v.s. de odlade delarna i städerna, bl.a. Falun, Linköping, Växjö, Kalmar. I flertal städer har man kunnat se en förändring under medeltiden jämfört med tidigmodern tid. I medeltida stadsträdgårdar har arkeologer främst funnit blandat innehåll av grönsaker och medicinalväxter medan under tidigmoderna tiden framträder spår av tobaksodlingar, prydnadsträdgårdar med snittblommor, bärbuskar och orangeriodling.


JAKT FÖRR I TIDEN
Arkeolog

Hur jakt under förhistorisk- och historisk tid kunde gå till i Övre Dalarna och exempel på var man kan se lämningar efter dessa fångstplatser. Kan göras med betoning på er bygd.


FORNTIDEN I DALARNA
Arkeolog

Forntiden i Dalarna med betoning på er bygd.


KVINNORS RÖSTER
Musikantikvarie Jennie Tiderman-Österberg

Vad är egentligen vallmusik och kulning? Varför blev fäbodkulturens musik en tradition som
bars och utvecklades av kvinnor? Hur används vallmusik idag?
Dessa, och många fler, frågor besvaras och diskuteras i detta föredrag.
Jennie TidermanÖsterberg navigerar genom vallmusikens historia och samtid med spännande fakta, berättelser och ljudstarka exempel på kulning och lockrop från Dalarna och Gästrikland.


ATT KULA MED NATUREN SOM DUETTPARTNER
Musikantikvarie Jennie Tiderman-Österberg

Jennie Tiderman-Österberg, musikantikvarie, går in på kulningens djup och berättar om
toninnehåll, frekvenser och hur du bäst når ut med dina rop utomhus. Även en kort historik
kring vallmusik presenteras.


VALLMUSIK I FÄBODLANDSKAP
Musikantikvarie Jennie Tiderman-Österberg

Detta är en föreställning som sker på fäbodvallar och ute i vallskogarna. Under en helkväll presenteras vallmusikens historia och samtid, detaljstudier av kulning, horn, näverlurar och spilåpipor. Vi får också lära oss om fäbodbruket ur ett praktiskt perspektiv, med fokus på boskapsdrift och mjölkhushållning i samråd med dagens fäbodbrukare. Kvällen avslutas med en konsert som innehåller vallmusikens alla parametrar: rop, hornlåtar och näverlursfanfarer.

Medverkande:
• Jennie Tiderman-Österberg, föreläsare, kulning.
• Maria Björkroth, föreläsare.
• Externa medarbetare: Fäbodbrukare, gästföreläsare och gästmusiker bokas inför varje tillfälle.


ROSEN – EN BRODERAD KÄRLEKSHISTORIA
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

Om rosen som broderat motiv genom historien.


STICKAT I DALARNA
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

En föreläsning om livtröjor och handplagg.


FOLKDRÄKT OCH SLIMS
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

En föreläsning om modets utveckling i dräktskicket i Dalarna.


Å GÄLL Å GÖR ALLT FÖR TURISTAN
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

Om hur dräkten blev symbol för marknadsföringen av Dalarna.


LILLI ZICKERMAN-HEMSLÖJDENS GRUNDARE
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg


MIDSOMMARBRUDAR OCH VALBORRAR
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

Om utklädande i samband med fest och högtid.


HEMMETS FÖRNÄMNSTA PRAKT UTGJORDES AF DE RIKA VÄVFNADER
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

Om praktfulla vävnader i bondens hem.


TEXTILA TEKNIKER FÖR ÖVERLEVNAD
Antikvarie Anna-Karin Jobs Arnberg

En föreläsning om utövande av textila tekniker ur ett näringsperspektiv.Spåren av Faluns gröna rum under 1600 – 1700 talet.
Stadsodlingar under 1600-1700 talet.
Jakt förr i tiden.
Forntiden i Dalarna
Kvinnors röster.
Rosen-en broderad kärlekshistoria.
Stickat i Dalarna.
Folkdräkt och slims.
Å gäll å gör allt för turistan.
Midsommarbrudar och Valborre.
Hemmets förnämnsta prakt utgjordes af de rika vävfnader.
Textila tekniker för överlevnad.
Skip to content