Hoppa till innehåll
Start / Bilden av Dalarna – Nationalism och identitet

Bilden av Dalarna – Nationalism och identitet

Vid sekelskiftet 1900 framstod Dalarna i mångas ögon som genuint och oförstört av yttre påverkan. Konstnärer, författare och turister reste hit för att upptäcka gröna böljande landskap, dräkter, hantverk och andra folktraditioner. Med dessa karaktäriserande inslag kom Dalarna också att få ett stort symbolvärde för Sverige och dess befolkning – men hur kommer det sig? Följ med på visning genom museet där vi tittar närmare på historiska skeenden och föremål som blev grunden för idén om en svensk identitet under nationalromantiken.

Målgrupp
Vi rekomenderar programmet till åk. 7-9, Gy

Bokning
Skicka din bokningsförfrågan till bokning@dalarnasmuseum.se

Kostnad
490 kr / 60 minuter

Koppling till Lgr 22

Historia årskurs 7–9

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.

Samhällskunskap årskurs 7–9

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Historia gymnasiet

 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv.
 • Industrialisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel ökat välstånd och teknisk utveckling.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv.

Samhällskunskap gymnasiet

 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content