Hoppa till innehåll
Start / Start / Press / PRESS 2021

PRESS 2021

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna bildades 1956 genom en donation. Den har till uppgift att främja forskning om konsten i Dalarna. Det görs
bl a genom att förvärva verk av konstnärer som är från Dalarna eller är verksamma här. Verken förvaltas av Dalarnas museum.


Stiftelsen delar också varje år ut ett stipendium till en ung blivande konstnär. Det riktar sig till konstnärer som kommer från eller arbetar i Dalarna och är tänkt att användas i utbildningssyfte.


2021 års stipendium om 25 000 kr tilldelas Elin Claesson (f. 1990) från Falun.
Textilstudenten Elin Claesson är driven i både materialval och i utforskandet av tekniker och arbetssätt. Hennes tredimensionella broderier ger betraktaren en taktil upplevelse genom ytor och texturer och något av ett intellektuellt språng till samhälls- och samtidsfrågor genom invävda kommentarer.

Claessons undersökande arbetssätt vid vävstolen ger spännande uttryck som tydligt bottnar i talang och i en gedigen kunskap i metod- och materialval.

Förhoppningsvis bidrar stipendiet från Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna till ett fortsatt experimenterande inför och under examensarbetet vid Handarbetets vänners högre hantverksutbildning inom textil,
säger Kerstin Öhrn, som är styrelseordförande i stiftelsen.


Utlysningen av stipendiet görs bl a till studenter vid konstskolorna i landet. Och det gav även i år ett gott resultat.

Glädjande är att vi fick in ett stort antal ansökningar, varav många var väldigt bra, så konkurrensen var hård. Samtidigt visar det att behoven av medel för konstnärlig verksamhet är stora, säger Christer Björklund, länsmuseichef och med i juryn för stipendiet.


Kontaktuppgifter:
Stipendiat: Elin Claesson, elinclaesson@live.se , 0730704737
Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna, ordförande: Kerstin Öhrn, koh@du.se


Dalarnas museum gratulerar 2021 års stipendiat, Elin Claesson!

Nyligen utlyste Dalarnas museum stimulansbidrag om totalt 50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv. Det var andra året i följd för en sådan utlysning. Utlysningen har varit riktad till mindre föreningar, stiftelser, museer och andra organisationer som arbetar med kulturarvet.

Genom bidragen vill Dalarnas museum stimulera till utvecklingen och utbudet av ett levande kulturarv. På så sätt hoppas museet kunna bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna ska kunna ta del av kulturarvet på nära håll.

I år ville Dalarnas museum även uppmärksamma att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt.

– Därför har vi särskilt letat efter ansökningar som på något sätt knyter an till teman som demokrati, demokratins utveckling, respekten för människors lika värde och fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet, säger Christer Björklund, länsmuseichef.
Dalarnas kulturarv är minst sagt levande och har en imponerande bredd och idérikedom, fortsätter länsmuseichefen.

– Liksom förra året inkom flera intressanta ansökningar från olika håll i länet, som sammantaget visar att arbetet med

Beslut har nu fattats om att tilldela följande organisationer bidrag:

Internationella Kvinnoföreningen i Borlänge
Genom bidraget uppmuntras föreningens fortsatta arbete med en utställning för att synliggöra kvinnor från olika kulturer och etniciteter och deras betydelse för samhället. Dalarnas museum tror att utställningen och planerade kringaktiviteter kan bidra till en nyfikenhet och ett lärande om vikten av mångfald.

Leksands Folkhögskola
I Laknäs bedrevs tegeltillverkning med lokal lera under lång tid, först för husbehov men senare även för avsalu. Tillverkningen upphörde på 1950-talet, men lertagen finns kvar under senare växtlighet. Bidrag ges för att prova nytillverkning med Laknäsleran, som ett sätt att uppmärksamma lokal kulturhistoria, hållbarhetsfrågor, lokalproduktion och förståelse för hur Laknästegel tillverkades.

Sollerö hembygdsförening
Bidraget ges till föreningen som planerar att utveckla besöksverksamheten på Sollerön och förstärka upplevelsen och förståelsen för platsen. Föreningen vill göra det genom att producera och sätta upp fler informationstavlor på hembygdsgården och vid den natur-och kulturstig som finns i området, något som museet nu stödjer.

Föreningen Ingmarsspelen
Ingmarsspelen har under mer än 60 år levandegjort berättelsen om personerna i Nås som under sent 1800-tal utvandrade till Jerusalem och där bildade en koloni av troende. Bidraget beviljas för investering av viss utrustning. Den behövs för att i samband med spelen kunna visa upp delar av ett bildmaterial som kommer från den fotografiverksamhet som några av de utflyttade Nåsborna var med och skapade. Fotografierna visar bl a viktiga skeenden i det palestinska samhällets utveckling.

6 december

Vetenskapslördag
11/12
kl.12.00-16.30
Dalarnas museum, hörsalen
En dag med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

De senaste 50 årens politiska, sociala och ekonomiska utveckling har förbättrat livskvaliteten för en mycket stor andel av jordens befolkning. Kvinnor föder färre barn. En allt större andel av alla flickor får tillgång till utbildning. Under 1900-talet dog en mindre andel av jordens unga män som en följd av våld än under något annat århundrade. En helt dominerande del av jordens befolkning har tillgång till webbens obegränsade bibliotek. Antalet extremt fattiga har minskat.
Det är mot den här bakgrunden de 193 nationerna inom FN har enats om 17 utvecklingsmål för 2030. Det är också mot den här bakgrunden som Folkuniversitetet Dalarna, Dalarnas museum, och Strömstad Akademi bjuder in till samtal om vart vi är på väg – och hur vi kan påverka kommande vägval.

Medverkande:
-Magnus Odebäck Ljunge projektledare för ”Alla dessa föremål” vid Dalarnas museum / moderator
-Lars Broman professor i fysik / Talar inom mål 1: Ingen fattigdom
-Tomas Bergström professor i klinisk mikrobiologi / Talar inom mål 3: God hälsa och välbefinnande
-Maria Spante docent i informatik / Talar inom mål 4: God utbildning för alla
-Göran Bryntse assisterande professor i energieffektiv teknik / Talar inom mål 7: Hållbar energi för alla
-Rune Wigblad professor i företagsekonomi / Talar inom mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi träffas den 11 december kl 12.00-16.30 i hörsalen på Dalarnas museum för att starta ett samtal som vi hoppas kommer att kunna fortsätta under kommande år. Allt för att bidra till att infria FN-målen för allt fler människor på jorden.
Kontakt:
John Fletcher, Strömstad Akademi john.f.fletcher@gmail.com
Eva Erdman, Folkuniversitetet Dalarna eva.erdman@folkuniversitetet.se
Emma Henning, Dalarnas museum emma.henning@dalarnasmuseum.se

Med stöd av:
FN-förbundets Daladistrikt, Dala energiförening, Falu miljögrupp, Jordens vänner Dalarna, SKPF pensionärerena avd 6 i Falun, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Naturskyddsföreningen i Falun, Omställning Falun, Nätverket Population Matters Sweden

2021-11-01

En pandemi satte käppar i hjulet för en vernissage av museets i samarbete med Ottilia Adelborg-museet, stora sommarutställning om konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint, ”Att söka sin väg”. Därför ställer vi istället till med en finissage på utställningens sista dag den 7 november, för att på ett värdigt sätt avsluta en mycket uppskattad och välbesökt utställning om två spännande konstnärer som bägge sökte sin egen väg – och fann den!

Programmet för finissagen söndag 7/11

I hörsalen

12.00 Museichef Christer Björklund hälsar välkommen, berättar vad som sker resten av dagen och lämnar över ordet till Johan och Hedvig.

12.15-13.00 Johan af Klint och Hedvig Ersman (bägge släktingar till Hilma af Klint), samtalar om Hilma af Klint och hennes samtid.

I utställningen

13.30 Producent Ingrid Zakrisson visar utställningen. Anmälan till receptionen, begränsat antal.

I hörsalen

15.00 visas filmen ”Bortom det synliga – filmen om Hilma af Klint ” av Halina Dyrschka, 2019,

1 tim 33 min lång.

För mer information kontakta utställningsantikvarie Ann Olander: ann.olander@dalarnasmuseum.se

Falun 2021-10-08
Dalarnas museum utlyser även i år ett eller flera stimulansbidrag om upp till sammanlagt 50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv.

Länsmuseet vill på det här viset stimulera lite extra till utecklingen och utbudet av ett levande kulturarv runt om i länet. Det kan förhoppningsvis bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna kan ta del av kulturarvet på nära håll.

Bidraget är tänkt att gå t ex till utvecklingen av en förenings utställningsverksamhet, till förverkligandet av en föreläsningsserie eller till en insats som gör en kulturhistoriskt värdefull plats mer tillgänglig eller lättare att förstå.

Vi gjorde en motsvarande utlysning förra året som blev mycket lyckad, säger länsmuseichef Christer Björklund. Fyra föreningar fick då dela på summan och pengarna kom väl till pass i fina projekt på flera platser runt om i Dalarna. Vi är därför glada att kunna göra en ny utlysning i år. Förutom att sporra till ett levande kulturarv vill vi den här gången även uppmärksamma att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati. Vi kommer därför hålla ett extra öga öppet på ansökningar som på något sätt handlar demokratins utveckling,respekten för människors lika värde och fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet.

Läs mer om utlysningen på Dalarnas museums webb och på museets Facebook-sida. Sista ansökningsdag är 21 november 2021.
Kontakt:
Christer Björklund
023-666 55 01
christer.bjorklund@dalarnasmuseum.se

Att söka sin väg

Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

En kulturhistorisk utställning om de första generationerna kvinnor som utbildade sig till konstnärer och den kontext de verkade i. 

Ottilia Adelborg och Hilma af Klint träffades på Konstakademien 1882. Som kvinnor var de pionjärer och utmanade den rådande normen. Det gjorde dem starka tillsammans och utvecklade ett kamratskap som för många blev en livslång vänskap.

Hilma af Klint såg den sju år äldre Ottilia Adelborg som något av en äldre syster. Efter utbildningen höll de kontakt och ingick i samma vänkretsar.

År 1904 besökte Hilma af Klint Ottilia Adelborg i Gagnef. Ett möte som resulterade i flera målningar med samma motiv. De delade också ateljé en period i Stockholm.

Sommarens utställning tar fasta på deras tidiga verk, 1880-tal fram till 1900-talets början.

En period av lärande och sökande efter form och innehåll. Från akademitiden med kamratskap och drömmar om frihet, åren som illustratörer av andras verk och den nya tidens bildbehov av bland annat jultidningar, till att finna sin egen identitet.

1904 stod de båda vid ett vägskäl, vägar som leder mot var sitt unikt konstnärskap. Hilma af Klint riktade sitt intresse mot det andliga och viljan att skildra det osynliga. Ottilia Adelborg rotade sig i Gagnef, vilket avspeglade sig i hennes konst och författarskap.

Utställningen är ett samarbete mellan Dalarnas museum och Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.

Utställningen visas 26/6-7/11 2021 i konsthallen på Dalarnas museum, Falun och 1/7-15/8 2021 på Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef.

På Dalarnas museum visas ett stort antal originalverk, flera av dem har aldrig tidigare visats.

 I Ottilia Adelborgmuseet ligger fokus på konstnärernas möte i Gagnef 1904.

För mer information kontakta utställningsproducent Ingrid Zakrisson, info@ottiliaadelborgmuseet.se eller Ann Olander, ann.olander@dalarnasmuseum.se

Pressbilder nedan.
Klicka på bild, bilden öppnas i ett nytt fönster, högerklicka på bilden och välj spara som.

Porträtt: Ottilia Adelborg målar akvarell 1896, foto Konstakademien, Stockholm.

Porträtt: Hilma af Klint i ateljén, troligen 1886, tillhör Stiftelsen Hilma af Klints Verk, foto: Moderna Museet, Stockholm.

Hilma af Klint, Flicka med barn i famnen, akvarell och bläck på papper, privat ägo.

Ottilia Adelborg, Konfirmationsdräkt 1904, sk prästflicka, dat jan 1905, akvarell, tillhör Gagnefs kommun.

Hilma af Klint, Utsikt med björk 1906, olja på duk, privat ägo.

Ottilia Adelborg, Vinterlandskap 20 nov 1906, akvarell, tillhör Gagnefs kommun.

– 9 000 år gamla mänskliga kraniedelar påträffade i Skattungbyn

Under våren 2020 genomförde arkeologer från Dalarnas museum insatser i samband med markarbeten i Skattungbyn. I området finns kända stenåldersboplatser och fångstgropar. Tidigare undersökningar har visat att flera av dem härrör från tiden efter den senaste istiden, då de första människorna bosatte sig i den här delen av landet för omkring 10 000 år sedan.

Arkeologerna hittade bland annat en tidigare okänd järnframställningsplats i ledningsschaktet och bland slaggen fanns även något så ovanligt som brända människoben. Järnframställningsplatsen är sannolikt från vikingatid och omkring 1 000 år gammal och relativt vanliga i Dalarna, men varför fanns det människoben där?

Svaret skulle vi få efter att vi daterade benen, de visade sig nämligen vara 9 000 år gamla. Det verkar som att de människor som en gång har framställt järn här har skottat sönder en grav från stenåldern, berättar Joakim Wehlin, arkeolog på Dalarnas museum.

Gravar eller människoben från stenålder är något som aldrig tidigare påträffats i Dalarna. I de sura moränjordar som till stor del präglar Dalarna bryts obrända ben ned relativt snabbt. Anledningen till att benen påträffats bevarade i Skattungbyn är att de är brända. Under äldre stenåldern var det dock ovanligt att man brände sina döda och det finns endast ett tjugotal exempel i hela övriga Skandinavien.

Att hitta ben av denna ålder är en sensation i Dalarna. Det är faktiskt ovanligt vart man än befinner sig i Sverige berättar Joakim Wehlin. Därför var vi först lite osäkra när vi hittade fyndet. Jämför vi benen och omständigheterna för fyndet i Skattungbyn med övriga kända gravar från perioden i Skandinavien talar mycket för att det ändå rör sig om en grav, men helt säkra kan vi inte vara, fortsätter Wehlin.

För att få svar på om det är en stenåldersgrav som påträffats eller inte skulle en mer omfattande arkeologisk undersökning behövas, vilket arkeologerna på Dalarnas museum hoppas på att få genomföra under kommande grävsäsong.

Här gräver arkeolog David Fahlberg, Dalarnas museum, tillsammans med grävmaskinisten i ledningsschaktet. Foto Lars Holting
De sex kraniedelarna från Skattungbyn har bedömts komma från en äldre vuxen individ. Foto och osteologisk analys Astrid Lennblad, Bohusläns museum.
De sex kraniedelarna (med skalstock) från Skattungbyn har bedömts komma från en äldre vuxen individ. Foto och osteologisk analys Astrid Lennblad, Bohusläns museum.

Boksläpp för årsboken

Torsdag 10:e december är det digitalt boksläpp på Dalarnas Hembygdsförbund och Dalarnas
museums årliga bok. I år bär den namnet Dalamodernismen – Bebyggelse i Dalarna 1930 – 1980. Den handlar inte enbart om arkitektur utan är en berättelse på flera plan om hur det moderna Dalarna formades och omformade det nya, moderna och funktionalistiska till en helt egen identitet. Boken kan
också ses ur ett socialt perspektiv som ett komplement till den för tjugo år sedan utgivna boken
och nu slutsålda boken Arkitektur Dalarna.

Boksläppet 10/12 kl. 10.00 sker digitalt genom Teams. Landshövding Ylva Thörn inleder, och Erik Thorell leder samtalet. Vice ordförande Staffan Nilsson säger några ord om traditionen med årsböcker. Därefter berättar författarna om boken och sina respektive avsnitt. Möjlighet att ställa frågor finns.

Föranmäl till emma.henning@dalarnasmuseum.se för att få länk till Teams-mötet.

Välkomna önskar Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum!
Genom Staffan Nilsson, Vice ordförande i DFHF

Dalarnas museum skriver historia – medverkar i nationell satsning på digital resurs för skolor. 

Den 8 december är det premiär för en ny, nationell satsning på historieämnet i grundskolan. Då lanserar Statens historiska museer, Dalarnas museum och sexton andra museer i hela landet Sveriges historia, en tidig julklapp till alla elever och historielärare i hög- och mellanstadiet.

Med museernas samlingar som bas får elever och lärare i hela landet en ny, interaktiv undervisningsresurs, som tar avstamp i läroplanen och som utarbetats i nära samarbete med skolan. Tillgänglig för alla och gratis för alla – nu blir det ännu roligare att lära sig och att undervisa i historia.

Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet. Förhoppningen är att skolor runt om i landet ska se Sveriges historia som en värdefull tillgång i undervisningen.

Dalarnas museum och Statens Historiska museum bjuder härmed in till en digital
pressträff med anledning av lanseringen av projektet.
8 december kl 9.00 via Teams.

Föranmäl din medverkan i pressträffen till anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se
så skickas länk till pressträffen till dig samt pressbilder från projektet.

Medverkar vid pressträffen gör projektledare Susanna Zidén, Statens historiska museer
samt Anna Lögdqvist, Dalarnas museum.

Håll utkik den 8 december, kl 11.30 – då lanseras www.sverigeshistoria.se!

Dalarnas museum gratulerar 2020 års stipendiat, Elli Ånndrake!

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna bildades 1956 genom en donation. Den har till uppgift att främja forskning om konsten i Dalarna. Det görs bl a genom att förvärva verk av konstnärer som är från Dalarna eller är verksamma här. Verken förvaltas av Dalarnas museum.

Stiftelsen delar också varje år ut ett stipendium till en ung blivande konstnär. Det riktar sig till konstnärer som kommer från eller arbetar i Dalarna och är tänkt att användas i utbildningssyfte.

2020 års stipendium om 25 000 kr tilldelas Elli Ånndrake (f. 2000) från Smedjebacken.

I Ånndrakes verk får man som betraktare röra sig mellan stilla, vilande miljöer och kaotiska explosioner av tecken och collage. Även om Ånndrake på flera sätt och längs en säregen linje, bl a genom symboler, färger och figurer, lyckas förena dessa bägge sidor, syns samtidigt ett konstnärskap i utveckling. Ånndrake kommer att använda stipendiet till de återstående terminsavgifterna för utbildningen under måleriprogrammet vid konstskolan Idun Lovén i Flemingsberg utanför Stockholm.

 • Stiftelsen är glad över att med stipendiet kunna stödja den fortsatta utbildningen, prövandet och den förmodade renodlingen av det konstnärliga språket. Här finns en spännande kreativitet och en tydlig kvalitet, säger Kerstin Öhrn, som är styrelseordförande i stiftelsen.
  Den här gången prövade stiftelsen nya sätt att nå ut med information när stipendiet utlystes bl a till studenter vid konstskolorna i landet. Och det gav gott resultat.
 • Glädjande nog fick vi in ett ovanligt stort antal ansökningar, varav många var väldigt bra, så konkurrensen var hård. Samtidigt visar det att behoven av medel för konstnärlig verksamhet är stora, säger Christer Björklund, länsmuseichef och med i juryn för stipendiet.

  Kontaktuppgifter:
  Stipendiat: Elli Ånndrake, eanndrake@gmail.com , tel. 0738489292
  Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna, ordförande: Kerstin Öhrn, koh@du.se

Dalarnas museum delar ut stimulansbidrag

Dalarnas museum utlyser nu ett eller flera stimulansbidrag om upp till sammanlagt 50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv.

Länsmuseet vill på det här viset stimulera till utvecklingen och utbudet av ett levande kulturarv. Det kan förhoppningsvis bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna ska kunna ta del av kulturarvet på nära håll.

Bidraget kan t ex gå till utvecklingen av en förenings utställningsverksamhet, till förverkligandet av en föreläsningsserie eller till en insats som gör en kulturhistoriskt värdefull plats mer tillgänglig eller lättare att förstå.

 • Vi vill genom denna utlysning underlätta lite grann för en eller ett par kulturarvsaktiva organisationer i Dalarna som på olika sätt kan ha påverkats av coronaviruset. Både de som under pandemin har lyckats dra till sig oväntat mycket publik och vill fortsätta att utvecklas. Och de som av samma orsak har haft svårt att upprätthålla en publik verksamhet men ändå vill planera för något inför nästa säsong, säger länsmuseichef Christer Björklund.

Läs mer om utlysningen på Dalarnas museums webb och på museets Facebook-sida. Sista ansökningsdag är 22 november 2020

Kontakt: Christer Björklund, 023-666 55 01, christer.bjorklund@dalarnasmuseum.se

Låt oss utse Dalarnas sju underverk!

Dalarna är fantastiskt tycker vi, och mycket känt och okänt finns att upptäcka i vårt landskap. Både
digitalt och fysiskt. Därför bjuder nu Dalarnas museum in till allmän omröstning i projektet Dalarnas
sju underverk.

Vår tanke är att samla och synliggöra sådant som är vackert, intressant, spännande, imponerande,
charmigt eller bara konstigt i vårt landskap. Helt enkelt sådant som kan rymmas under (den högst
subjektiva) rubriken ”underverk”. Underverken kan vara sådant vi ser och använder i dag, eller som
har funnits i äldre tid. Det kan vara stora idéer som aldrig blivit av, och spännande natur- och
kulturmiljöer. Det kan också vara kulturella bidrag, som litteratur, musik, konst, mat, traditioner,
uppfinningar, seder och bruk. Kanske imponerande insatser som vanligt folk har åstadkommit.
Under sommaren genomförs sju olika omröstningar fördelade i sju kategorier. Omröstningen sker via
Dalarnas museums hemsida. Bidragen kommer även presenteras på Facebook. Först ut är kategorin
”Natur och landskap”.

Varannan vecka under sommaren kan du därefter vara med och rösta fram vinnarna i respektive
kategori. Bidragen i de olika kategorierna presenteras när aktuell omröstning drar igång. Vinnarna i
varje kategori utgör slutligen tillsammans Dalarnas sju underverk.

Dalarnas museum vill genom projektet få en chans att engagera allmänheten, belysa gömda pärlor,
sprida kunskap som riskerar att gå förlorad och utöka Dalarnas besöksmål. Vi på Dalarnas museum hoppas därmed på en spännande sommar, som kommer bjuda dig på många
nya insikter och kunskaper om vårt fina landskap.

Alla kategorier, och tidsperiod för omröstning
• Natur och landskap: 17 – 26 juni
• Bygga och bo: 1 – 7 juli
• Kreativitet och tradition: 15 – 21 juli
• Landmärken: 29 juli – 4 aug
• Arbete och industri: 12 – 18 aug
• Livsgärningar: 26 aug – 1 sept
• Spår av det förflutna: 9 -15 sept

Kontakt:
Emma Henning, 076-695 38 77, emma.henning@dalarnasmuseum.se
Adam Moll, 072-145 44 95, adam.moll@dalarnasmuseum.se

Renhornskronan i Husby kyrka är från medeltiden

I Husby kyrka finns något så annorlunda som en ljuskrona gjord av renhorn. Kronan har genom åren väckt många frågor och inte minst rörande dess ålder. Nyligen togs prover från kronan för åldersanalys och resultaten är häpnadsväckande. Med stor sannolikhet kan kronas dateras till senmedeltid och tidsperioden 1450-1520. Kronan är minst 500 år gammal!

Dateringen stämmer mycket väl med tiden för när den större medeltida stenkyrkan i Husby stod färdig. Renhornskronan kan vara en gåva till kyrkan från samerna boende i området. Att det bott samer i Husby vet vi från kyrkböckerna från sent 1600- och tidigt 1700-tal. Den nya dateringen av kronan visar att de bott här mycket tidigare.

Kontakt
Kontakt: Joakim Wehlin, Dalarnas museum
Tel: 023-666 55 34
E-post: joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se

Sommaröppet på Dalarnas museum!

Vi har tidigare berättat att Dalarnas museum under 500 dagar bryter upp från det traditionella mönstret för hur verksamheten bedrivs och gör saker lite annorlunda.

Det annorlunda består framförallt i var och hur museet gör sina utställningar, hur samlingarna visas upp och var de olika programaktiviteterna förläggs. En påtaglig förändring för publiken har varit att museibyggnaden i Falun hållits och kommer hållas stängd under våren och hösten 2020. Huvudanledningen till stängningen är att de stora museisamlingarna ska flyttas till nya magasin, vilket kräver massor av tid och mycket resurser.

Men nu är det dags för sommarsäsongen och som en del i våra Annorlunda 500 dagar öppnar vi utställningarna i Falun för publiken under perioden 13 juni – 30 aug. Naturligtvis med särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19. Dessa kan ni läsa mer om på vår hemsida www.dalarnasmuseum.se

Öppettider under sommaren:

13-14 juni, kl 11-17

20-21 juni, kl 11-17

27-28 juni, kl 11-17

1 juli- 30 augusti, kl 11-17 dagligen.

Förutom de fasta utställningarna öppnas två tillfälliga utställningar:

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige och Arvid Backlund, gipsskulpturer

En pressvisning av dessa båda utställningar erbjuds den 10 juni.

Vänligen kontakta oss för att boka in en tid som passar under den aktuella dagen.

För bokning av pressvisning eller om det finns ytterligare frågor, vänligen kontakta

Anna Lögdqvist, Vo-chef Publika, Dalarnas museum.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 070-380 91 50

E-post: anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se

Varmt välkomna till Dalarnas museum!

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Samerna finns och har funnits sedan en lång tid tillbaka i hela Dalarna. Om dessa samer, som levt långt från fjällvärlden, berättar Dalarnas museums nya vandringsutställning Ohtsedidh -Samiska kulturyttringar i Mellansverige.

Utställningen utmanar den etablerade bilden av samer som endast ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Besökaren får en ökad kännedom om den samiska kulturen och de samer som levt i det mellansvenska skogs- och jordbrukslandskapet.

Utställningen berättar om sockenlappar som yrkesgrupp och om skickliga hantverkare, men också hur man finner spåren av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Vandringsutställningen har producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Arvid Backlund, gipsskulpturer
Arvid Backlund föddes i Svärdsjö 1895, utbildade sig i Köpenhamn och var verksam i Stockholm samt Svärdsjö fram till sin död 1985. Han kan räknas in i den konstnärskrets, till vilken även Falugrafikerna tillhörde, som under 1920- och 30-talen spelade en betydelsefull roll i svenskt konstliv.

I sommarens utställning visas ett urval av Arvid Backlunds hundratals gipsskulpturer/förlagor, med tonvikt på porträtt och kyrkokonst. Besökarna kommer, förutom att njuta av de vackra skulpturerna i Dalarnas museum entréhall, även att kunna följa ett ”Backlundspår” genom hela museet för att ta del av de konstverk som finns permanent utställda där.

Utställningen är ett samarbete med Falu kommun.

Kurbits i karantän

Vår nya gemensamma livsstil i olika grader av karantän ger oss mindre av socialt umgänge och mer av tid hemma. Alla behöver tänka om och tänka nytt, både i arbetslivet och i det privata. Vi på Dalarnas museum tror att denna konstiga tid även kan föda kreativitet och skaparlust hos människor. Vi vill undersöka detta vidare, inspirera till skapande och samla för framtiden.

Därför startar nu Dalarnas museum projektet Kurbits i karantän, och vi bjuder in alla att skapa utifrån sin egen tolkning av kurbits. Hur man gör eller vilken typ av material man använder är upp till var och en -måla, teckna, jobba tredimensionellt eller digitalt. Därefter tar man ett foto av sin kurbits och skickar in bilden till Dalarnas museum på adressen kurbitsikarantan@dalarnasmuseum.se. Vi kommer löpande visa upp alla bilder på vår hemsida. Vissa bilder kanske hamnar i våra sociala medier. Verken har även en chans att dyka upp i en digital eller fysisk utställning framöver, beroende på vad som händer.

Kontaktperson:
Emma Henning, kommunikatör 076-695 38 77 emma.henning@dalarnasmuseum.se

Ytterligare bakgrund till projektet

Som länsmuseum har Dalarnas museum en massa kunskap om hur människor levt och verkat i Dalarna under historien. Vi har mot bakgrund av corona, precis som många andra, blivit tvungna att tänka om kring verksamheten och vi har valt att lägga fokus på vår digitala publik. Förhoppningen är att vi genom att sprida vår kunskap via olika digitala medier (hemsida, Facebook, Instagram, Vimeo och Digitalt museum) kan nå och glädja människor, trots att vi just nu inte kan erbjuda fysiska möten i museibyggnaden eller via vår programverksamhet runt i länet.

Förutom projektet Kurbits i karantän, samlar vi tips på vår hemsida om bland annat pyssel och recept med historisk anknytning. Vi släpper våra tidigare betalfilmer på Vimeo fria. Vi producerar nya filmer i syfte att visa upp vår verksamhet bakom kulisserna.

Ytterligare en satsning är ett fördjupande inslag kring olika ämnen vi jobbar med, kallat Samtal från ljugarbänken. Dessa korta filmer kommer ut löpande i våra sociala medier och på hemsidan. Hittills har vi pratat om påsken och lokala traditioner förknippade med denna, och nu senast är ämnet just kurbits. Varför heter det så och vilka målade dessa? Genom taggen #samtalfrånljugarbänken hoppas vi att fler blir inspirerade att sätta sig ner och prata om stort och smått, filma och dela med sig av kunskap och funderingar.

Hoppas vi kan kicka igång drivet och lusten att vara kreativa och skapa, runt om i hela Dalarna.

Annorlunda 500 dagar med Dalarnas museum

Dalarnas museum är Dalarnas länsmuseum. Museibyggnaden ligger i Falun och där visas vanligtvis museets utställningar. Men hela Dalarna är museets arena.

Under 500 dagar kommer museet att bryta upp från det traditionella mönstret för hur verksamheten bedrivs. Det annorlunda består framförallt i var och hur museet gör sina utställningar, hur samlingarna visas upp och var de olika programaktiviteterna förläggs. En påtaglig förändring för publiken är att museibyggnaden i Falun helt eller delvis kommer vara stängd under perioden, med start från den 1 oktober 2019.

Huvudanledningen är att de stora museisamlingarna ska flyttas till nya magasin. Det kräver massor av tid och mycket resurser.

Dalarnas museum har i över 150 år samlat in mängder av föremål, bilder, filmer, konst, ljudupptagningar, dokument, textilier mm för att spegla hur människor och miljöer, livet och betingelser här i Dalarna har sett ut och utvecklats genom tiderna. Att gå igenom och flytta in all denna kulturhistoria i moderna, ändamålsenliga och delvis klimatanpassade lokaler, med uppgraderade tekniska lösningar och säkerhet, är en stor händelse i museets långa historia. Satsningen borgar för att samlingarna på ett tryggare och mer hållbart sätt kan bevaras för framtida generationer. Det som finns i samlingarna kommer även att kunna bli mycket mer tillgängligt för samtidens publik när väl flytten är avklarad.

– Framför oss ligger nu ett jättejobb; att åstadkomma själva flytten. Den kommer uppta stora delar av vår tid under flera år. Det påverkar och i viss mån begränsar övrig verksamhet, i vart fall medan flytten pågår som mest intensivt.

Det säger Christer Björklund, länsmuseichef vid Dalarnas museum, och fortsätter:

– De 500 annorlunda dagarna är vårt sätt att göra en tidsbegränsad förskjutning av verksamhetens tyngdpunkt, för att skapa förutsättningar till såväl inre som yttre utveckling. Både en förnyelse av det publika uttrycket och flytten av museisamlingarna är angelägna uppgifter för att kunna möta omvärldens förväntningar på det moderna museet.

– Eftersom Dalarnas museum inte har tillräckligt med medel för att genomföra dessa stora förändringar och samtidigt bedriva övrig verksamhet precis som vanligt, blir lösningen helt enkelt att prioritera rätt hårt och även att göra saker lite annorlunda under en period. Vi räknar t ex med att möta publiken mer runt i länet i samarbete med andra och testa nya digitala sätt att nå besökare.

Dalarnas museum som sådant ska inte flytta, utan kommer att finnas kvar där det ligger idag. Det är samlingarna och en del av personalen som byter lokaler. Restaurang Kopparhatten som är belägen i museets byggnad kommer att hålla öppet, så den som vill få sig en god lunch, middag, en drink eller bara en fika på en av de finaste platserna i centrala Falun kommer även fortsättningsvis att kunna gå dit.

Dalarnas museum har även ambitionen att bidra till att hela Dalarna utvecklas som hållbart besöksmål. Siktet är inställt på att samarbeta med kommuner och lokala kulturaktörer. Museet vill t ex hjälpa till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som är förknippade med många av länets alla fantastiska platser och som kan förhöja upplevelserna av dessa miljöer för både lokalbefolkning och besökare. Dalarnas museum vill också bidra positivt till kommunernas och Visit Dalarnas kraftsamlingar kring besöksnäringen.

En del av museets insats blir att hålla öppet besöksmålet i Falun som vanligt under turistsäsongen sommaren 2020.

– Det är en spännande, utmanande tid som nu ligger framför Dalarnas museum. Vi kommer sakna publikens besök i Falun. Vi ser samtidigt fram emot det förestående förnyelsearbetets olika delar och att få möta publiken runt i länet och på delvis nya sätt, säger Anna Lögdqvist, chef för Dalarnas museums publika avdelning.

På Dalarnas museums digitala kanaler kan man följa vad som händer på olika platser runt om i länet där museet är inblandat under denna 500-dagarsperiod.

Några exempel är utställningarna Timmerhuskultur i Övre Dalarna som öppnar den 31/8 på Mora bibliotek och kulturhus och pågår till slutet av november för att sedan vandra vidare till Rättvik och därefter Orsa, Fira Demokratin! som visas på Ludvika bibliotek under hösten och DalaKonst19 (“Höstsalongen”) som visas i den då tillfälligt öppnade Konsthallen i Falun under senhösten. Därutöver är ett antal andra programpunkter och arrangemang med föreläsningar och annat redan planerade runt om i länet. Se Dalarnas museums webb för ett kalendarium.

Kontakt:

Christer Björklund
landsantikvarie, länsmuseichef
023-666 55 01
christer.bjorklund@dalarnasmuseum.se

Anna Lögdqvist
antikvarie, avdelningschef (Publika)
023-666 55 26
anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se

Nu smygstartar 500-års jubileet för Gustav Vasas äventyr i Dalarna!

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna, vilken på kungens initiativ senare nedtecknades i Peder Svarts krönika. Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest kända.

I Dalarna vet vi att det är många, föreningar, kommuner och andra organisationer, som på olika sätt kommer uppmärksamma detta jubileum. Arrangemangen består bland annat av föreläsningar, konserter, vandringar, teatrar, utställningar med mera. Alla med fokus på Gustav Vasa.

För att nå ut starkare med programmen och kunskapen kring Gustav Vasas äventyr i Dalarna har ett gemensamt initiativ tagits av undertecknade, som går ut på att mötas och samla arrangemangen under ett gemensamt marknadsföringsparaply kallat ”Vasa(sp)året”. Ett antal arbetsmöten har redan hållits och planerna är långt gångna.

Även om det var först i december 1520 som Gustav anlände till Dalarna kommer jubileet smygstarta redan 10 januari 2020. Då med ett boksläpp av boken ”Ornässtugan, sägen och sanning” under Ljuskvällen på Ornässtugan. Därefter följer en rad arrangemang under våren och sommaren, för att intensifieras fram emot december 2020 med bland annat utställningen ”Gustav Vasa talar ur skägget” på Dalarnas museum. Jubileet avslutas med särskilda festligheter i Mora i början av 2021, där Gustav samlade Morkarlarna inför sin vandring mot Stockholm. Detta kommer att ske i anslutning till Vasaloppets målområde där också statyn av Gustav Vasa står.

Från 10 januari hittas även kalendariet för Vasaspåret samlat i sin helhet på Dalarnas museums hemsida (www.dalarnasmuseum.se) och kommer fyllas på med fler evenemang varefter jubileet pågår.
Ytterligare en förhoppning som finns hos undertecknade är att jubileet ska stärka kulturturismen i Dalarna, både regionalt och nationellt. Genom att kombinera arrangemang med fokus på historia/kultur med perspektivet idrott/hälsa ser vi möjligheten att skapa ett bestående erbjudande inom ramen för något vi valt att kalla ”kulturmotion”. Vad detta exakt kommer vara kan vi inte avslöja just nu, men bär i minnet att även 400-års jubileet av Gustav Vasas Dalaäventyr uppmärksammades på bred front i landet. Vilket bland annat resulterade i ett numera världskänt arrangemang – nämligen Vasaloppet, som firar sitt 100-årsjubileum 2022.

Anna Lögdqvist, Dalarnas museum
Åsa Ehlis, Ornässtugan
Eva-Lena Frick, Vasaloppet

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content