Start / Dalmålare för en dag

Dalmålare för en dag

Februari – maj 2022

Hur fick dalmålarna inspiration och vilka färger och tekniker använde de när de målade skåp och väggar under 1700 och 1800-talet? Tillsammans tittar vi på vår gedigna samling av dalmåleri och djupdyker i några valda verk och pratar om innehåll och dess bakgrund. Vilka motiv målade de och varför målade dom?

Efter det blir det workshop i vår verkstad där ni får prova på tekniken och göra en egen dalmålning.

Välkomna att vara dalmålare för en dag!

 Målgrupp: åk 3 upp till åk 6, men programmet går att anpassa till andra åldrar.

Vi inleder med visning av muséets samling av dalmålningar och pratar om dalmåleriets uppkomst och motiven vi ser. Hur var livsförhållandena i dalarna i mitten av 1700-talet och hur kommer det sig att dalmåleriet började just då? Hur fick dalmålarna sin inspiration och vilka var de? Det är frågor som vi kommer att diskutera. Efter visningen jobbar vi i vår verkstad där eleverna får måla med samma tekniker som dalmålarna använde och prova på att göra en egen dalmålning. Vi jobbar med samma figurer som finns i dalmålningarna men i en nutida kontext.

Beroende på gruppens storlek jobbar eleverna enskilt eller i par.

Koppling till Lgr 21

Historia åk.3

 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Historia åk.4-6

 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

  Bild åk.3

 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Bild åk.4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Religion åk.3

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religion åk.4-6

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.