Hoppa till innehåll
Start / Dalmålare för en dag

Dalmålare för en dag

Vi inleder med visning av museets samling av dalmålningar och pratar om dalmåleriets uppkomst och motiven vi ser. Hur var livsförhållandena i Dalarna i mitten av 1700-talet och hur kommer det sig att dalmåleriet började just då? Hur fick dalmålarna sin inspiration och vilka var de? Det är frågor som vi kommer att diskutera. Efter visningen jobbar vi i vår verkstad där eleverna får måla med samma tekniker som dalmålarna använde och prova på att göra en egen dalmålning. Vi jobbar med samma figurer som finns i dalmålningarna men i en nutida kontext.

Beroende på gruppens storlek jobbar eleverna enskilt eller i par.

Målgrupp
Vi rekommenderar programmet primärt till årskurs 3-9, men innehållet går att anpassa så att det även lämpar sig för gymnasiet.

Bokning
Skicka din bokningsförfrågan till bokning@dalarnasmuseum.se

Kostnad
980 kr /visning + workshop, 2 timmar
490 kr / endast visning, 45-60 minuter


Koppling till Lgr 22

Historia

Årskurs 1-3

Att leva tillsammans

 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Migration inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser

Att leva i närområdet

 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Årskurs 4-6

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Religion

Årskurs 1-3

Att leva tillsammans

 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet

 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga före­mål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Årskurs 4-6

Religion och samhälle

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Årskurs 7-9

Religioner och andra livsåskådningar

 • Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och este­ti­ska uttryck.

Bild

Årskurs 1-3

Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Tekniker, verktyg och material

 • Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.
 • Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Bildanalys

 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Årskurs 4-6

Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Tekniker, verktyg och material

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Bildanalys

 • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Årskurs 7–9

Bildframställning

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
 • Två- och tredimensionellt bildarbete.

Tekniker, verktyg och material

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Slöjd

Årskurs 1-3

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Årskurs 4-6

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

Årskurs 7-9

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content