Start / Känn på historien – om arkeologi och människorna under forntiden

Känn på historien – om arkeologi och människorna under forntiden

Känn på historien – om arkeologi och människorna under forntiden

Programmet är bokningsbart under oktober-dec 2021 samt jan-maj 2022.

Beskrivning av programmet

I skolprogrammet Känn på historien får eleverna lära sig mer om arkeologi och hur människor levde under forntiden. Tillsammans med en arkeolog / pedagog från Dalarnas museum pratar vi om saker som:

 • Vad gör en arkeolog?
 • Hur vi kan veta något om de människor som levde i Dalarna för flera tusen år sedan?
 • Vad ska man göra om man hittar något riktigt gammalt?
 • Fanns det vikingar i Dalarna?
 • Hur hygienisk var egentligen en viking?
 • Vad bevaras i marken och vad bevaras inte?

Programmet genomförs i museets verkstad eller i klassrummet på skolan. Med hjälp av ett rikt rekvisitamaterial får eleverna känna och klämma på arkeologiska föremål (eller kopior av arkeologiska föremål) och lära sig hur arkeologer genom ett fysiskt föremål kan tolka en händelse i historien. Eleverna kommer även få se bilder och korta filmsnuttar för att lära sig mer om arkeologisk metod och källkritik.

Beroende på klassens storlek jobbar eleverna med detta i grupper om 2-4 personer per grupp.

Avslutningsvis får eleverna redovisa för varandra hur de tänkt och tolkat kring de föremål eleverna jobbat specifikt med inom gruppen.

Programmet kan fokuseras på en särskild tidsperiod, om så önskas (stenålder – medeltid).

Målgrupp

Vi rekommenderar programmet primärt till årskurs 3-5, men innehållet går att anpassa så att det även lämpar sig för F-klass upp till årskurs 6.

Bokningsbara tider, skolprogram 1,5 h

Skolprogrammet går att boka från oktober 2021 till och med maj 2022. Skicka din bokningsförfrågan till bokning@dalarnasmuseum.se

Kostnad

800 kr / skolklass

Programmet kan även genomföras på plats i skolan. Vid dessa tillfällen tillkommer även en km-ersättning på 3,65 kr / km.

Kopplingar till läroplanen (Lgr 11)

Historia

Åk 1-3

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Åk 4-6

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Kristendomens införande i Norden.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Förmågor som tränas

 • Att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
 • Eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Naturorienterande ämnen

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. (Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.)

Svenska

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.