Hoppa till innehåll
Start / PRESS 2022

PRESS 2022

Temadag om Selma Lagerlöf
Var: Dalarnas museum
När: 11 december

Väckelse, skånepågar, politik och lite kärlek – det är delar av innehållet i den temadag om Selma Lagerlöf som arrangeras på Dalarnas museum på söndag
Det är nu 125 år sedan Selma Lagerlöf flyttade till Falun. Hon var redan då en etablerad författare, men skrev under sin tid i staden flera av de böcker som skulle göra henne till en av våra mest älskade författare och ett känt namn även internationellt, t.ex. Jerusalem och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Med anledning av detta gör Dalarnas museum och Dalarnas kvinnohistoriska förening gemensam sak och ger Selma Lagerlöf en temadag på museet, säger Marina Andersson, hembygdskonsulent på Dalarnas museum. Under Lagerlöfs tid i Falun växte hennes stora politiska engagemang ytterligare och framför allt kom rösträttsfrågan att bli viktig för henne. I Falun träffade hon också den stora kärleken, Valborg Olander, en relation som kom att vara resten av Lagerlöfs liv. Under temadagen erbjuds en rad program, bland annat kommer Monica Hilding, släkting till Selma Lagerlöf, att föreläsa om familjens liv i Falun. En guidad visning av Lagerlöfutställningen med fokus på Selma Lagerlöfs relation till kvinnorna erbjuds och för barnen finns guidningen Julklappsboken, som handlar om hur Lagerlöfs kärlek till böcker lärde henne att tala franska. Dagen avslutas med en kort dramatiserad dialog mellan Selma Lagerlöf och hennes far Erik Gustaf, berättar Marina Andersson.

Alla program har begränsat antal platser och först till kvarn gäller.

För mer information kontakta:
Marina Andersson, hembygdskonsulent, Dalarnas museum
marina.andersson@dalarnasmuseum.se, 070-3937203

Program för dagen:
Julklappsboken – Lagerlöfvisning för barn
Kl. 11.30 i Selma Lagerlöfs bibliotek och arbetsrum.
Redan som liten läste Selma Lagerlöf allt skrivet hon kom över och drömde om att bli författare. Följ vår julinspirerade barnvisning av Selma Lagerlöfs arbetsrum. OBS begränsat antal platser, förbokas via receptionen.

Selma Lagerlöf i Falun
Kl. 13.00, föreläsning hörsalen, Dalarnas museum.
Selma Lagerlöfs släkting Monica Hilding berättar om Selma Lagerlöfs liv och verk i Falun.

”Min känsla för dig är ej ful”
Kl 14.00, samling entréhallen.
Guidad visning av Lagerlöfutställningen med fokus på Selma Lagerlöfs relation till Sophie Elkan och Valborg Olander. OBS Begränsat antal platser, förbokas via receptionen.
”Säg till far att jag vill komma hem”
Selma Lagerlöfs bibliotek och arbetsrum

Kl. 15.30, Selma Lagerlöfs bibliotek och arbetsrum.
Kort dramatisering baserad på Selma Lagerlöfs nobelpristal. OBS begränsat antal platser, förbokas via receptionen.

Med start i början av december kommer vårt fokus läggas på det samiska, berättar Anna Lögdqvist, chef för den publika avdelningen på Dalarnas museum. Den 3 december erbjuds ett kombinerat boksläpp av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok 2022; Samiska spår, och återöppnandet av utställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i mellansverige. Helgen därefter invigs utställningen Aerpie som är skapad utifrån tre generationer samer och deras respektive konstformer för att uttrycka sitt samiska arv. Vi kommer få se slöjd gjord av Jon Artur Renhuvud (1946-2016), konst av dottern Madeleine Renhuvud och dans skapad av barnbarnet Marika Renhuvud.

Anledningen till att vi väljer att lägga vårt fokus på det samiska är dels att vi har en aktiv sameby i fjällområdet och som länsmuseum vill vi även lyfta fram den aspekten av Dalarnas kultur, säger Anna Lögdqvist, Därtill vill vi även lyfta den mer dolda historien kring skogssamerna som befolkat vårt område. Syftet med det är att erbjuda ett bredare perspektiv på samisk historia. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamiska näringar samt samer på tillfälliga besök är skilda företeelser som sätter olika spår i såväl arkiven som i det faktiska landskapet.

Den 5 februari 2023 kommer även en temadag att genomföras för allmänheten på Dalarnas museum där vi bl.a. erbjuder workshop i sameslöjd och föreläsningar. Till de båda utställningarna kommer dessutom ett särskilt framtaget program att erbjudas för skolor under vårterminen 2023 och vi hoppas på att så många klasser som möjligt nappar på det erbjudandet, säger Anna Lögdqvist.

Kontakt, utställningar:
Ann Olander, utställningsantikvarie, Dalarnas museum
ann.olander@dalarnasmuseum.se, 023-666 55 21
Kontakt, allmänt:
Anna Lögdqvist, verksamhetschef publika, Dalarnas museum
anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se, 023-666 55 26

3/12 14.00

Den tredje december släpper Dalarnas museum och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund årsboken 2022; Samiska spår, på Dalarnas museum.
Boken är ett samarbete mellan Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening
och Västmanlands läns museum. Arbetet med boken initierades genom projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige, vilket genomfördes mellan åren 2017-2020. Projektet var ett samarbete mellan länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum.
Syftet med årsboken 2022 Samiska spår är att presentera ett urval av de inhämtade kunskaperna från Ohtsedidh-projektet. Experter inom olika områden har bjudits in att medverka i boken för att få ett bredare perspektiv på samisk historia. Det har sedan en lång tid tillbaka funnits en samisk befolkning i Mellansverige, men trots att källorna är många finns lite kunskap om vilka dessa samer var och hur de levde. En stor och viktig kunskapslucka i vår kulturhistoria är på väg att fyllas.

Bokens redaktör Joakim Wehlin presenterar arbetet med samiska spår. Boksläppet sker i utställningen Ohtsedidh på Dalarnas museum. Möjlighet att införskaffa årsboken och även
besöka utställningen som är ett av resultaten av projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar.

För mer information kontakta:
Marina Andersson, hembygdskonsulent, Dalarnas museum
marina.andersson@dalarnasmuseum.se, 070-3937203


Jag vill hellre vara fattig i en stuga full med böcker, än kung utan lust att läsa.

Den 12 november, på arkivens dag, slår Dalarnas museum och Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund
ett slag för boken genom att arrangera en bokdag på Dalarnas museum. Under dagen kan man besöka en
bokmässa med lokalhistorisk litteratur, skriven av hembygdsföreningarna i länet, och där man hittar alster som
tar upp Dalarnas mikrohistoria. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds bokprisjury kommer också delta
och diskutera hur man skriver en bra bygdebok. Kl. 14.00 kommer dessutom priset för årets hembygdsbok i
Dalarna att delas ut. Årets pris går till Gagnefsdräkten. Ett lokalt särpräglat dräktskick.

Presentation och motivering:
Juryn har beslutat att utse monografin ”Gagnefsdräkten. Ett lokalt särpräglat dräktskick”, utgiven av Stiftelsen Gagnefs Minnesstugas Förlag
2021, till Dalarnas bidrag som Årets hembygdsbok 2022. Boken är ett resultat av tio års arbete i studiecirkeln Gagnefsdräktens historia,
senare ombildad till en dräktmarknadsgrupp, i samarbete med Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och studieförbundet ABF.

I Gagnefsdräkten. Ett lokalt särpräglat dräktskick bjuds läsaren in att lära om dräktskicket i Gagnefbygden med ett lättillgängligt och i bästa
bemärkelse pedagogiskt språk och rikliga illustrationer. Genom en betydande kollektiv forskningsinsats presenteras Gagnefsdräktens historia,
utveckling, variationer och användning såväl som skötsel och förvaring. Fotografierna är både historiska och nutida och här finns akvareller
och skisser av Ottilia Adelborg, som bodde en stor del av sitt liv i Gagnef och bland mycket annat var med om att skapa Gagnefs Minnesstuga,
Dalarnas äldsta hembygdsgård. Boken vänder sig till den specifikt dräktintresserade såväl som till en bred kulturhistoriskt intresserad
allmänhet, boende i Gagnefbygden likaväl som i andra delar av landet.

Under dagen kommer också Falu stadsbibliotek finnas på plats och som gäst kan man låna böcker. Fokus finns
på Selma Lagerlöf, nobelpristagare och författare, genom en barnvisning som fokuserar på den unga Selma
Lagerlöf och hennes dröm att bli författare. För de mindre finns också möjligheten att skapa en bok genom att
både binda, skriva och illustrera den.

Se hela programmet i bifogad programaffisch.

Kontakt:
Marina Andersson, marina.andersson@dalarnasmuseum.se, 070-13937203

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna bildades 1956 genom en donation. Stiftelsen främjar forskning om konsten i Dalarna, bl a genom att köpa in verk av konstnärer som är från Dalarna eller är verksamma här. Verken förvaltas av Dalarnas museum.

Stiftelsen delar också varje år ut ett stipendium till en ung blivande konstnär. Det riktar sig till konstnärer som kommer från eller arbetar i Dalarna och är tänkt att användas i utbildningssyfte.

2022 års stipendium om 25 000 kr tilldelas Nadja Akbar (f. 1998) från Falun.
Stiftelsens motivering lyder:
I Nadja Akbars formvärld får vardagliga ting med stor fantasi- och lekfullhet nya, oväntade och originella roller.
Nadja Akbar studerar för närvarande vid Konstfack, på kandidatprogrammet Keramik och glas vid institutionen för konsthantverk. Där sker ett lärande i nya tekniker och uttryck, med spännande resultat i hennes konst. Hon säger sig dras till detaljer och att återskapa bekanta föremål, ibland med en vriden omtolkning. Nadja Akbar arbetar både med att gjuta i keramik och i glas.

Att studera konst ger ofta upphov till en del materialkostnader, som ibland riskerar att sätta gränser för
utvecklingen. Förhoppningsvis bidrar därför stipendiet från Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i
Dalarna till att Nadja Akbar kan fortsätta experimentera med form, material och teknik
-säger Kerstin Öhrn, som är styrelseordförande i stiftelsen.

Utlysningen av stipendiet görs bl a till studenter vid konstskolorna runt om i landet. Och det gav även i år ett gott resultat.

Ett stort antal ansökningar kom in, varav många var väldigt bra, så konkurrensen var även i år hård.
Samtidigt visar det fortsatt att behoven av medel för konstnärlig verksamhet är stora
säger Christer Björklund, länsmuseichef och med i juryn för stipendiet.

Kontaktuppgifter:
Stipendiat: Nadja Akbar, akbarnadja@gmail.com , 0707989079

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna, ordförande: Kerstin Öhrn, kerstin.ohrn@icloud.com

Dalarnas museum gratulerar 2022 års stipendiat, Nadja Akbar!

29 oktober – 6 november
Välkommen till en fullmatad höstlovsvecka på Dalarnas museum! Här råder mysrysstämning för alla barn, vuxna och mörksuggor, bland häxor, spöken, spelmän och oknytt.
Se bifogad affisch för fullständigt program och mer information om de olika programpunkterna.

Utställning 29/10 2022 – 19/2 2023, på Dalarnas museum

I utställningen visas ett axplock av Einar ”Stubbelius” Norelius (Einars kamrater kallade honom så) illustrationer med motiv inspirerade från vår nordiska folktro där man trodde sig kunna se väsen av olika slag. I bilder får vi möta troll som tar siesta under en svamp eller jättar som intar hela landskapet sovande eller vaknande. Bilderna finns i våra samlingar och är en donation från Norelius dotter May Strandberg.

” – Alla goda ting är trä, brukar jag säga. Det var förresten någon gång på trettiotalet som en stubbe tittade på mig för första gången! Jag satt vid vägen och väntade på lantbrevbäraren, när jag kände att någon iakttog mig. Det var en gammal stubbe. Sen dess har det bara fortsatt…” (Intervju i tidningen Julstämning 1977)

2021 års vinnare av DALARNAS BYGGNADSVÅRDSPRIS

Britt Eklund och Knapp Lennart Persson guidar oss runt på den kringbyggda gården, Jelkgården i Kärvsåsen, Boda, som de bevarat och utvecklat varsamt.
Gårdens alla byggnader har renoverats med stor hänsyn till originalutförandet och två nya byggnader har uppförts i timmer så att det kringbyggda gårdstunet kan upplevas i sin helhet idag. Lokal byggnadskultur har varit vägledande för utformning av detaljer så väl som placering av byggnader. Åtgärderna genomsyras av traditionella material och metoder.
Ta gärna med picknickkorg och filt så fikar vi tillsammans och pratar byggnadsvård efter visningen. Vid regn går vi in i parstugan. Efter fikat finns möjlighet att besöka textilkammaren, inrymd i det gamla fähuset.

Varmt välkomna!

Lördag 10 september kl. 14:00-15:30
Adress: Kärvsåsens byväg 12, Boda, Rättvik

Begränsad tillgänglighet, gården är inte funktionshinderanpassad. Gräsbackar och höga trösklar.
WC finns. Parkering finns i anslutning till gården. Se skyltar.

Kontaktperson:
Malena Andersson 023-666 55 15
malena.andersson@anna

Arrangörer: Dalarnas byggnadsvårdspris med Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund, Dalarnas museum, Falu Rödfärg och Länsstyrelsen i Dalarna.

Pressinfo som pdf

FLOCK – scenisk dansfestival 16-17 september 2022
Magasinet och Dalarnas museum, Falun

Äntligen kan Falun och Dalarna presentera den sceniska dansfestivalen FLOCK. En festival som med olika konstnärliga uttryck hämtar inspiration från den kollektiva samvaro som uppstår på ett dansgolv. FLOCK är en festival för den som själv vill dansa, för den som vill se dansverk och för den som bara vill mingla bland dansande människor.

Under två färgstarka höstdagar i september samlar FLOCK koreografer, dansare och musiker från vitt skilda fält och genrer på Magasinet i Falun. Gemensamt är att de alla tar det sociala dansandet som utgångspunkt för sitt konstnärliga skapande. Dansföreställningar, workshops, installationer, samtal, mingel och kokande dansgolv för den som själv vill dansa.

FLOCK presenterar högaktuella Viktor Fröjds Festen, norska Kartellets Kom du ned och hente meg igen, Johanssons Pelargoner och Dans Medelgympa, Ami & Ellikas Om du spelar så dansar jag, Dancing Dots med Olof Misgeld, ljus- och ljudkonstnärerna Jan Carleklev och Sara Lindström Sonotoper samt Daniella och Erik Eriksson med verken Ranunculus och Perspectives.

– Upplevelsen av att vara på ett kokande dansgolv har alltid varit en stor inspirationskälla i mitt koreografiska arbete. Att dela den ordlösa upplevelsen av tid, rum och rörelse med andra kroppar. Genom FLOCK ville jag skapa en mötesplats för konst som på olika sätt, och genom olika sceniska uttryck, tar sin utgångspunkt i den upplevelsen säger Anna Öberg, initiativtagare till FLOCK.

FLOCK är ett samarbete mellan Folkmusikens hus, Anna Öberg, Dalateatern, Magasinet och Dalarnas museum.

FLOCK – en dansfestival för den som längtar efter att möta scenisk dans i social tappning!

Mer info: folkmusikenshus.se/flock

Kontakt:

Lotta Johansson, Lotta.johansson@folkmusikenshus.se 0707-280411
Anna Öberg, info@annaoberg.se 073-0398125

”HÄR SKA SKÅPET STÅ! Målade möbler ur museets magasin”

I utställningen ”Här ska skåpet stå! Målade möbler ur museets magasin” visar vi målade allmogemöbler ur våra samlingar på ett sätt du aldrig tidigare sett dem och i ett aldrig tidigare skådat omfång.

Dalarnas museum genomför en stor flytt till nya magasin och denna pågående mångåriga process innebär nya möjligheter att visa upp samlingarna. De allra flesta föremålen i den här utställningen har aldrig tidigare visats. Därför är det extra roligt att passa på och visa upp dem som ett stopp på vägen från det gamla magasinet till det nya.

Det är ett unikt tillfälle att nu kunna visa så många av de målade allmogeföremålen samtidigt och det blir till en hyllning till denna i Dalarna ständigt närvarande och särpräglade folkkonst. Som i vardagen väcker olika slags känslor, alltifrån leda till djupaste fascination. Uppvisade på det här sättet hoppas vi att de målade möblerna och de övriga föremålen ska bejaka, förstärka och kanske väcka ny förundran och ett fördjupat intresse hos besökaren för den historia och det originella formspråk som de representerar.

Välkomna!

För mer info kontakta:

Ann Olander, utställningsantikvarie – ann.olander@dalarnasmuseum.se

Sebastian Selvén, antikvarie – sebastian.selven@dalarnasmuseum.se

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content