STIPENDIUM

Utlysning av vistelsestipendium för unga konstnärer
och konststuderande för att skildra arbetarkultur

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken utlyser ett stipendium på 7 500 kr som innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under perioden v. 28 – v. 33 sommaren 2021.

Målgrupp
Konststuderande eller yngre konstnärer födda 1986 eller senare och verksamma i Sverige.

Syfte
Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll
Du erbjuds göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konsthallen MEKEN för ditt skapande. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckspristagare. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på OVAKO:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning
Presentation av ditt konstnärskap och redovisning av intryck, gärna genom bilder, från vistelsen förväntas att ske i samband med Ahlbäckdagarna 1–2 oktober 2021 i Smedjebacken.
För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan
Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs, men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument ”Vistelseansökan – ditt namn” och ”Portfolio – ditt namn”.

Skicka ansökan senast 9 maj 2021 till: johan.ahlback@smedjebacken.se
Besked om tilldelning av stipendiet sker i början av juni 2021.

Upplysningar
Anne Seppänen, kulturchef, 0240–660283
Aleksandra Jarosz Laszlo, intendent/verksamhetsledare på Konsthallen MEKEN, 0240–668885
Ytterligare information om Johan Ahlbäck och Ahlbäckstiftelsen hittar du på Smedjebackens kommuns hemsida.

Utlysning av vistelsestipendium, pdf


Konstnärsstipendium ur Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om konsten i Dalarna. Som en del i detta utdelar stiftelsen årligen ett eller flera stipendier till unga blivande konstnärer för deras utbildning. Kravet är att den sökande härstammar från eller bedriver sin verksamhet i Dalarna.

Mer information om när du kan ansöka 2021 kommer.

Din ansökan bör innehålla CV, uppgifter om hur ett eventuellt stipendium kommer att nyttjas samt bilder och/eller andra beskrivningar av ditt konstnärskap. Ingen särskild ansökningsblankett föreligger.

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna
Stipendium 2021
Dalarnas museum
Box 22
791 21 Falun
ahlensstiftelsen@dalarnasmuseum.se

Johan Ahlbäck

Konstnärsstipendium ur Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna.
Stipendiet år 2020 tilldelas Elli Ånndrake från Smedjebacken.

Skip to content