Tillfälliga utställningar

Arvid Backlund, gipsskulpturer, 13 juni–30 augusti

Sommaren 2020 visar Dalarnas museum, i samarbete med Falu kommun, ett urval av Arvid Backlunds hundratals gipsskulpturer/förlagor, med tonvikt på porträtt och kyrkokonst. Arvid Backlund kan räknas in i den konstnärskrets, vilken även Falugrafikerna tillhörde, som under 1920- och 30-talen spelade en betydelsefull roll i svenskt konstliv. Arvid Backlund föddes i Svärdsjö 1895, utbildade sig i Köpenhamn och var verksam i Stockholm och Svärdsjö fram till sin död 1985.

Besökarna kommer dessutom att kunna följa ett ”Backlundspår” genom museet för att ta del av de konstverk som finns permanent utställda.

Ohtsedidh-Samiska kulturyttringar i Mellansverige
13 juni- 30 augusti 2020

En vandringsutställning som producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade bilden av samer som ett nomadiserande och renskötande folk hemmahörande i fjällvärlden. Det är på dessa mer okända historier som utställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige lägger sitt fokus.

Här berättas bl.a. om sockenlappar som yrkesgrupp, om vinterbetesland långt nere i Mellansverige och om samerna som skickliga hantverkare. Utställningen visar även hur vi idag kan hitta spår i landskapet av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Som komplement till utställningen finns ett pedagogiskt material som stöder lärare i undervisningen om den samiska kulturen, och synliggör en för de flesta okänd historia om en långvarig samisk närvaro i det mellansvenska området.

Tanken är därefter att utställningen ska turnera på fler ställen runt om i Dalarna.


Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt
december – mars 2021

En vandringsutställning om Gustav Vasas väg till makten. Från landstigningen på Stensö udde, strax söder om Kalmar Slott, till 1523 då han väljs till kung över Svea rike. Utställningen berättar också om hur Sverige omdanats i grunden efter hans 40 år som regent. Sverige hade blivit en stat med en stark centralmakt, där all makt utgick ifrån kungen.

Utställningens tema rör sig kring makt, manipulation och propaganda.

Utställningen har producerats av Kalmar Slott i samarbete med Livrustkammaren och med ett kreativt team av designers, arkitekter, historiker, dramatiker och grafiker.

Till vandringsutställningen kommer Dalarnas museum även producera ett lokalt tillägg med särskilt fokus på Gustav Vasas äventyr genom Dalarna och de Vasa minnen vi fortfarande kan besöka i regionen.

Skip to content