Tillfälliga utställningar

Vinnare och förlorare i svensk natur

Dalarnas museum är under hösten värd för en fotoutställning Vinnare och förlorare i svensk natur som visas mitt i centrala Falun. I utställningen visas unika fotografier på svenska vild a djur med tillhörande beskrivning.

1 oktober – 8 november

Forskarna är alltmer eniga. Vi lever i det sjätte massutdöendets tid. Senaste gången var för 66 miljoner år sedan när dinosaurierna försvann. Då var det ett asteroidnedslag. Idag är det vi själva som är orsaken. Så mycket som en miljon arter riskerar att försvinna. I Sverige är flera tusen arter rödlistade, det vill säga i någon grad hotade. Samtidigt har många arter tagit en rungande revansch. I våra skogar strövar åter stora rovdjur. Över vattnen svävar havsörnen och vid kusterna vilar sälarna åter på sina gamla kobbar. Bilden är motsägelsefull, men det finns ett mönster. De djur som jagades till utrotningens gräns kommer igen när vi slutar förfölja dem. De som förgiftades repar sig när kemikalierna inte längre får användas. Men de arter som har kräsna krav på sin miljö, specialisterna som behöver gamla skogar eller slåtterängar, de har det fortsatt svårt.
Med projektet Vinnare och förlorare i svensk natur vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur.


Att söka sin väg
Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

Dalarnas museum, Falun, 26 juni – 7 november 2021
Ottilia Adelborgsmuseet, Gagnef, 1 juli – 15 augusti 2021
21 augusti – 12 september öppet lör-sön kl 12-16

På Dalarnas museum visas ett stort antal originalverk, flera av dem har aldrig tidigare visats. 
I Ottilia Adelborgmuseet ligger fokus på konstnärernas möte i Gagnef 1904.

En kulturhistorisk utställning om de första generationerna kvinnor som utbildade sig till konstnärer och den kontext de verkade i. Ottilia Adelborg och Hilma af Klint träffades på Konstakademien 1882. Som kvinnor var de pionjärer och utmanade den rådande normen. Det gjorde dem starka tillsammans och utvecklade ett kamratskap som för många blev en livslång vänskap.

Hilma af Klint såg den sju år äldre Ottilia Adelborg som något av en äldre syster. Efter utbildningen höll de kontakt och ingick i samma vänkretsar. År 1904 besökte Hilma af Klint Ottilia Adelborg i Gagnef. Ett möte som resulterade i flera målningar med samma motiv. De delade också ateljé en period i Stockholm.

Sommarens utställning tar fasta på deras tidiga verk, 1880-tal fram till 1900-talets början.
En period av lärande och sökande efter form och innehåll. Från akademitiden med kamratskap och drömmar om frihet, åren som illustratörer av andras verk och den nya tidens bildbehov av bland annat jultidningar, till att finna sin egen identitet. 1904 stod de båda vid ett vägskäl, vägar som leder mot var sitt unikt konstnärskap. Hilma af Klint riktade sitt intresse mot det andliga och viljan att skildra det osynliga. Ottilia Adelborg rotade sig i Gagnef, vilket avspeglade sig i hennes konst och författarskap.

Utställningen är ett samarbete mellan Dalarnas museum och Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.

Ovan: Hilma af Klint, Utsikt med björk 1906, olja på duk, privat ägo.
Ottilia Adelborg, Vinterlandskap 20 nov 1906, akvarell, tillhör Gagnefs kommun.
Mitten: Ottilia Adelborg målar akvarell 1896, foto Konstakademien, Stockholm.
Hilma af Klint i ateljén, troligen 1886, tillhör Stiftelsen Hilma af Klints Verk, foto: Moderna Museet, Stockholm.
Nedan: Ottilia Adelborg, Konfirmationsdräkt 1904, sk prästflicka, dat jan 1905, akvarell, tillhör Gagnefs kommun.
Hilma af Klint, Flicka med barn i famnen, akvarell och bläck på papper, privat ägo.


Sanning, myt, legend
Gustav Vasas äventyr i Dalarna

Dalarnas museums egen utställning om Gustav Vasa kallar vi ”Sanning, myt, legend – Gustav Vasas äventyr i Dalarna”. Den har precis som namnet antyder fokus på legenden om Gustav Vasas äventyr i Dalarna samt de så kallade vasaminnen (platser) som fortfarande finns att besöka i vår region.

Legenden som vi känner den idag bygger dels på kunglig propaganda från 1550-talet, men framförallt förlitar den sig på lokala, folkliga berättartraditioner. Besökarna får lära sig mer om vasamyten i Dalarna och hur den har använts.

Frågor vi behandlar i utställningen är till exempel:

Varifrån kommer egentligen alla berättelser om att Gustav förklär sig till dräng, gömmer sig i källare och kommer undan på alla möjliga dråpliga vis? Hur tillförlitliga är dessa historier? Och varför blev Vasa redan under 1700-talet så viktig, och i vilket syfte?

Skip to content