Tillfälliga utställningar

Sanning, myt, legend
Gustav Vasas äventyr i Dalarna
(5 december) – våren 2021

På grund av den pågående pandemin är det oklart när museibyggnaden och utställningarna i Falun kan öppna igen.

Dalarnas museums egen utställning om Gustav Vasa kallar vi ”Sanning, myt, legend – Gustav Vasas äventyr i Dalarna”. Den har precis som namnet antyder fokus på legenden om Gustav Vasas äventyr i Dalarna samt de så kallade vasaminnen (platser) som fortfarande finns att besöka i vår region.

Legenden som vi känner den idag bygger dels på kunglig propaganda från 1550-talet, men framförallt förlitar den sig på lokala, folkliga berättartraditioner. Besökarna får lära sig mer om vasamyten i Dalarna och hur den har använts.

Frågor vi behandlar i utställningen är till exempel:

Varifrån kommer egentligen alla berättelser om att Gustav förklär sig till dräng, gömmer sig i källare och kommer undan på alla möjliga dråpliga vis? Hur tillförlitliga är dessa historier? Och varför blev Vasa redan under 1700-talet så viktig, och i vilket syfte?


Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt
(5 december) – 11 april 2021

På grund av den pågående pandemin är det oklart när museibyggnaden och utställningarna i Falun kan öppna igen.

En vandringsutställning om Gustav Vasas väg till tronen. Från landstigningen på Stensö udde, strax söder om Kalmar Slott, till kröningen i Stockholm 1523, då han blir kung över Svea rike. Utställningens tema rör sig kring makt, manipulation och propaganda. Utställningen berättar också hur Sverige omdanats i grunden efter Gustavs 40 år som regent. Sverige hade då blivit en stat med en stark centralmakt, där all makt utgick ifrån kungen.

Besökarna kommer få se några originalföremål från Dalarna, men även återskapade rustningar samt digitala 3D-fördjupningar som låter besökarna vrida och vända på föremål för att kunna se dessa ur olika vinklar. En annan rolig detalj är det stora skägget som både lyser och talar, och som även gett utställningen dess namn.

Utställningen har producerats av Kalmar Slott i samarbete med Livrustkammaren och med ett kreativt team av designers, arkitekter, historiker, dramatiker och grafiker.

Bilder från utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt.
Skip to content