Start / Utställningar / Utställningar i länet

Utställningar i länet

Johan Ahlbäck i våra hem och hjärtan

En utställning med ett 40-tal inlånade privatägda verk av
konstnären Johan Ahlbäck (1895-1973).

Utställningen visas på Werner Aspenström-biblioteket i Smedjebacken 19/3 – 30/4.

Utställningen består av målningar, grafik, teckningar.
Den äldsta målningen är från 1919 och den senaste från 1960.

Ett viktigt syfte med att låna in konst av privatpersoner
är att komma i kontakt med verk som sällan eller aldrig tidigare visats offentligt 
och berättelserna kring hur verket kommit i personernas ägo.

Detta hjälper oss att skapa ett digitalt arkiv med bilder på och texter om Ahlbäcks konst.
Ahlbäckstiftelsen vill på det här sättet öka kännedom om Johan Ahlbäcks konstnärskap.


Ohtsedidh-Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Ny utställningsort kommer

En vandringsutställning som producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade bilden av samer som ett nomadiserande och renskötande folk hemmahörande i fjällvärlden. Det är på dessa mer okända historier som utställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige lägger sitt fokus.

Här berättas bl.a. om sockenlappar som yrkesgrupp, om vinterbetesland långt nere i Mellansverige och om samerna som skickliga hantverkare. Utställningen visar även hur vi idag kan hitta spår i landskapet av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Som komplement till utställningen finns ett pedagogiskt material som stöder lärare i undervisningen om den samiska kulturen, och synliggör en för de flesta okänd historia om en långvarig samisk närvaro i det mellansvenska området.


Timmerhuskulturen i Övre Dalarna

En utställning om husen som besjälar landskapet 

Ny utställningsort kommer.

I mer än 700 år byggdes husen i Övre Dalarna av timmer. Råvaran hämtades ur skogen runtomkring. Timmerhuskulturen har präglat bebyggelsen och gjort Dalarna känt. 

I Leksand visas utställningen sommaren 2021 med kompletterande material ur det lokalhistoriska arkivet. Vi hoppas kunna ge handfasta råd och tips till de många timmerhusägare som finns i bygden genom föreläsningar och workshops. Vi anpassar oss efter de restriktioner som råder för tillfället. För aktuell info se leksand.se/kultur eller besök kulturhusets facebooksida. 

Utställningen har tillkommit för att uppmärksamma detta värdefulla kulturarv, för att sprida kunskap och inspirera. Projektet är ett samarbete mellan Dalarnas museum, sex kommuner i Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund.