Utställningar i länet


Ohtsedidh-Samiska kulturyttringar i Mellansverige

2 – 26 november
Malungs bibliotek                                                        
Öppettider: mån 11-17, tis 11-19,
ons-fre 11-17, lörd 10-13

På grund av rådande pandemi så flyttas öppningen av utställningen fram.
Smedjebackens bibliotek                                           
Öppettider: mån-fre10-18, lörd 10-14

En vandringsutställning som producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade bilden av samer som ett nomadiserande och renskötande folk hemmahörande i fjällvärlden. Det är på dessa mer okända historier som utställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige lägger sitt fokus.

Här berättas bl.a. om sockenlappar som yrkesgrupp, om vinterbetesland långt nere i Mellansverige och om samerna som skickliga hantverkare. Utställningen visar även hur vi idag kan hitta spår i landskapet av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Som komplement till utställningen finns ett pedagogiskt material som stöder lärare i undervisningen om den samiska kulturen, och synliggör en för de flesta okänd historia om en långvarig samisk närvaro i det mellansvenska området.


Skip to content