Utställningar i länet

Timmerhuskulturen i Övre Dalarna

– en utställning om husen som besjälar landskapet

juni – september
Lomkällan, Älvdalens kommun

I mer än 700 år byggdes husen i Övre Dalarna av timmer. Råvaran hämtades ur skogen runtomkring. Timmerhuskulturen har präglat bebyggelsen och gjort Dalarna känt.

Utställningen har tillkommit för att uppmärksamma detta värdefulla kulturarv, för att sprida kunskap och inspirera. Projektet är ett samarbete mellan Dalarnas museum, sex kommuner i Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund.


I förvar. Huggarlägret

Ett konst- och researchprojekt om skogsarbetet och flyktingarna, av Maria Backman och Hanna Sjöberg.

13 juni – 30 augusti
Siljansfors Skogsmuseum, Mora

Under Andra Världskriget fanns det huggarläger för flyktingar från hela Europa i stora delar av de svenska skogarna. Enbart i Dalarna fanns minst 200 huggarläger och huggarkurser. Kriget hade skurit av Sveriges handelsvägar. Det hade blivit knappt med kol och olja och det rådde bränslebrist. Skogen blev den stora svenska energiresursen. Samtidigt flydde tiotusentals människor från krigets Europa till Sverige. De manliga flyktingarna skickades ut för att hugga skog. För flyktingarna innebar skogsarbetet en möjlighet till  försörjning men också att de osynliggjordes. De förlades i små isolerade grupper långt bort från storstäder och samhällen. Det stärkte statens möjligheter att kontrollera dem och minskade flyktingarnas kontakter med det svenska samhället.

Under kriget var det besvärligt med försörjningen i Sverige. Ekonomin var i en krissituation, det var brist på många varor, maten fick man handla på ransoneringskort. Trots det höll Sverige – med några dystra undantag – på asylrätten. Även om utlänningslagen från 1937 var restriktiv och hade inslag av främlingsfientlighet så hade den som var politiskt förföljd i sitt hemland rätt att söka asyl i Sverige.

Projektet arbetar med stöd av Dalarnas museum. Skådebanan Dalarna, Konstfrämjandet Dalarna och Arbetarnas Kulturfond. Vet du någonting om skogsarbete under Andra Världskriget? Hör av dig till info@hemligstämplat.nu eller via I Förvar på Facebook.


Skip to content