Datering

Renhornskronan i Husby kyrka är från medeltiden

I Husby kyrka finns något så annorlunda som en ljuskrona gjord av renhorn. Kronan har genom åren väckt många frågor och inte minst rörande dess ålder. Nyligen togs prover från kronan för åldersanalys och resultaten är häpnadsväckande. Med stor sannolikhet kan kronas dateras till senmedeltid och tidsperioden 1450-1520. Kronan är minst 500 år gammal!

Dateringen stämmer mycket väl med tiden för när den större medeltida stenkyrkan i Husby stod färdig. Renhornskronan kan vara en gåva till kyrkan från samerna boende i området. Att det bott samer i Husby vet vi från kyrkböckerna från sent 1600- och tidigt 1700-tal. Den nya dateringen av kronan visar att de bott här mycket tidigare.  

Skip to content