Hustyper

Här presenteras korta filmer om olika hustyper i Dalarna.

Del 1
Enkelstugan

För dig som vill se de fina enkelstugorna i landskapet rekommenderas ett besök i Djurabyarna Hedby-Brändan samt Norr Rälta i Leksand. Även i Morabyarna samt i Våmhus och på Sollerön finns många gamla enkelstugor. Zorns gammelgård i Utmeland innefattar flera särskilt ålderdomliga exempel. Kom ihåg att visa respekt och hänsyn samt att hålla avstånd på din färd!Del 2
Parstugan

För dig som vill se de fina parstugor i verkligheten så finns det sådana på de flesta hembygdsgårdar. Exempelvis Fräsgården i Ytterboda (Leksand), Lisskvarngården i Nås, Bjursås hembygdsgård (Dössberget), Limas hembygdsgård (Västansjö-Torgås) och Matsgården i Östbjörka (Rättvik). Ute i landskapet finns många bevarade äldre parstugor i Gagnef, Bjursås, Rättvik och Boda socknar.


Del 3
Sidokammarstuga

Vill du se sidokammarstugor i verkligheten så finns det särskilt många i Västerdalarna


Del 4
Korsplanshus

Korsplanshus finns nästan överallt i Dalarna. Ett särskilt spännande utflyktsmål kan vara Björbo i Floda socken.

Del 5
Salsbyggnad

Salsbyggnader finns i de flesta socknar, men sällan i hög koncentration. Det kan finnas ett, eller ett par per by när det gäller Övre Dalarna. I Dalabergslagen är de vanligare. Där finns det många bland annat i Husby och Stora Skedvi socknar.

Skip to content